Меню

Євчук Яна Валеріївна

Євчук Яна Валеріївна Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації  Євчук Я.В. освітнім компонентам, що викладаються:

Методологія харчової науки.

Технології хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчо концентратів.

Екотрофологія.

Органічна продукція галузі


Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Уманський державний аграрний університет.

Магістр (2006 р.) з харчових технологій та інженерії

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат технічних наук (2013 р.) зі спеціальності 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів.

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

-

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

5

Щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

1. Using power of dry hawthorn berries in bread technology / Gospodarenko H., Yevchuk Ya, Kostetska K.,Novikov V., Stasinevych O., Malezhyk I.  Carpathian journal of food science and technology. Baia Mare, Romania, 2017. Vol. 9 (2). Р. 135–142. (Scopus та Web of Science).

2. Formation of microbial biofilms on stainless steel with different surface roughness / Igor Stadnyk, Tetiana Hushtan, Yana Yevchuk. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. PP. 915–924 (Scopus).

3. Use of alternative types of fuel for grain drying (  Book Chapter). / N. Osokina, H., Tkachenko, Y. Yevchuk, O. Hryhorenko. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019.  РР. 763–768.  (Scopus).

4. Євчук Я.В. Застосування нетрадиційної сировини в технології хліба. Вісник Житомирського національного агротехнологічного університету (науково-теоретичний збірник). Житомир, 2017. № 1(58), т. 1. С. 211–221.

5. Продуктивність пшениці спельти залежно від видів добрив, їх поєднання та строків застосування азотних добрив / В.В. Любич, С.П. Коцюба, Я.В. Євчук. Збірник наукових праць Уманського НУС, 2019.  Вип. 94(Ч.1).  С.71-83. 

6. Євчук Я.В., Любич В.В.  Удосконалення технології хліба пшеничного, збагаченого нетрадиційними рослинними інгредієнтами.  Наукові Горизонти. Житомир, 2019. Вип.№5 (78) С. 58–67.

7. Біохімічна характеристика плодів глоду (Crataegus L.) з метою створення продуктів профілактичного призначення / Я.В. Євчук, В.М. Меженський, В.В. Любич, М.І. Парубок. Садівництво  Київ, 2019. № 74. С.124–132.

8. Технологічні властивості зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту / Любич В.В., Євчук Я.В., Кононенко Л.М., Харитоненко Н.С., Анфицерова О.В. Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 96 (1). 2020. С. 558-572.  

9. Вміст біохімічної складової в насіння кунжута залежно від його забарвлення / Кононенко Л.М., Я.В. Євчук, В.І. Войтовська, С.О. Третьякова. Збірник наукових праць Уманського НУС, 2020. Вип. 97 (Част. 1). С. 229–239. 

10. Порівняльна оцінка хімічного складу суцільнозернового борошна сорго зернового (Sorghum bicolor) і чіа  (Salvia hispanica) / Третьякова С.О., Войтовська В.І., Євчук Я. В., Кононенко Л.М. Агробіологія. Збірник наукових праць № 2 (161). Біла Церква 2020. С. 168–178.  

11. Хімічні складові насіння кунжуту залежно від сортових особливостей / Сторожик Л.І., Кононенко Л.М., Євчук Я.В., Войтовська В.І. Новітні агротехнології, Київ. 2020. № 8. С. 89–96.

12. Використання кунжутного борошна в технології хліба спеціального призначення / Кононенко Л.М., Євчук Я.В., В.І. Войтовська, С.О Третьякова. Збірник наукових праць Уманського НУС, 2021. Вип. 98 (Част. 1). С. 299–306.

13. Амінокислотний склад незнежиреного борошна кунжутного та перспективи його використання у виробництві органічних продуктів спеціального призначення / Євчук Я.В., Кононенко Л.М., Войтовська В.І., Третьякова С.О. Агробіологія. Збірник наукових праць № 1. Біла Церква 2021. С. 41–48.

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація Євчук Я.В. відповідає освітнім компонентам.


2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)


Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Using power of dry hawthorn berries in bread technology / Gospodarenko H., Yevchuk Ya, Kostetska K.,Novikov V., Stasinevych O., Malezhyk I.  Carpathian journal of food science and technology. Baia Mare, Romania, 2017. Vol. 9 (2). Р. 135–142. (Scopus та Web of Science).

2. Formation of microbial biofilms on stainless steel with different surface roughness / Igor Stadnyk, Tetiana Hushtan, Yana Yevchuk. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. PP. 915–924 (Scopus).

3. Use of alternative types of fuel for grain drying (  Book Chapter). / N. Osokina, H., Tkachenko, Y. Yevchuk, O. Hryhorenko. Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019.  РР. 763–768.  (Scopus).

4. Євчук Я.В. Застосування нетрадиційної сировини в технології хліба. Вісник Житомирського національного агротехнологічного університету (науково-теоретичний збірник). Житомир, 2017. № 1(58), т. 1. С. 211–221.

5. Продуктивність пшениці спельти залежно від видів добрив, їх поєднання та строків застосування азотних добрив / В.В. Любич, С.П. Коцюба, Я.В. Євчук. Збірник наукових праць Уманського НУС, 2019.  Вип. 94(Ч.1).  С.71-83. 

6. Євчук Я.В., Любич В.В.  Удосконалення технології хліба пшеничного, збагаченого нетрадиційними рослинними інгредієнтами.  Наукові Горизонти. Житомир, 2019. Вип.№5 (78) С. 58–67.

7. Біохімічна характеристика плодів глоду (Crataegus L.) з метою створення продуктів профілактичного призначення / Я.В. Євчук, В.М. Меженський, В.В. Любич, М.І. Парубок. Садівництво  Київ, 2019. № 74. С.124–132.

8. Технологічні властивості зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту / Любич В.В., Євчук Я.В., Кононенко Л.М., Харитоненко Н.С., Анфицерова О.В. Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск 96 (1). 2020. С. 558-572.  

9. Вміст біохімічної складової в насіння кунжута залежно від його забарвлення / Кононенко Л.М.,  Євчук Я.В.,  Войтовська В.І., Третьякова С.О. Збірник наукових праць Уманського НУС, 2020. Вип. 97 (Част. 1). С. 229–239. 

10. Порівняльна оцінка хімічного складу суцільнозернового борошна сорго зернового (Sorghum bicolor) і чіа  (Salvia hispanica) / Третьякова С.О., Войтовська В.І., Євчук Я. В., Кононенко Л.М. Агробіологія. Збірник наукових праць № 2 (161). Біла Церква 2020. С. 168–178.  

11. Хімічні складові насіння кунжуту залежно від сортових особливостей / Сторожик Л.І., Кононенко Л.М., Євчук Я.В., Войтовська В.І. Новітні агротехнології, Київ. 2020. № 8. С. 89–96.

12. Використання кунжутного борошна в технології хліба спеціального призначення / Кононенко Л.М.,  Євчук Я.В., Войтовська В.І., Третьякова С.О. Збірник наукових праць Уманського НУС, 2021. Вип. 98 (Част. 1). С. 299–306.

13. Амінокислотний склад незнежиреного борошна кунжутного та перспективи його використання у виробництві органічних продуктів спеціального призначення / Євчук Я.В., Кононенко Л.М., Войтовська В.І., Третьякова С.О. Агробіологія. Збірник наукових праць № 1. Біла Церква 2021. С. 41–48. 

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання: навч. посіб./Н. М. Осокіна та ін. – К.: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. – 456 с.: іл.

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Євчук Я.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Методологія харчової науки» для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 – Харчові технології, ОР «Магістр».  Умань, 2021. 22 с. 

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів» / Я.В. Євчук. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС,  Умань, 2019 р. 46 с.

3. Робоча програма з дисципліни «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів» для студентів спеціальності 181–харчові технології, ОР «Бакалавр». / Я.В. Євчук, Уманський НУС, 2020  р. 27 с. 

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

Офіційний опонент:

Бендерська О.О. Тема дисертаційного дослідження: Удосконалення технології томатних соусів із додаванням пасти із насіння томатів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів». 21 червня 2019 р. Спецрада Д.26.058.07 в Національному університеті харчових технологій, м. Київ.

Писарев Максим Григорович. Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення технологій переробки сучасних сортів картоплі з отриманням нових напівфабрикатів та консервованих продуктів». на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів». 4 грудня 2019 р. Спецрада Д.26.058.07 в Національному університеті харчових технологій, м. Київ. 

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Керівник наукової теми за госпдоговірною тематикою: «Розробка пропозицій стосовно технічного переоснащення технологічної лінії виробництва комбікормів». (Договір №418 від 16.03.2018 р., ТОВ «Ватав» м. Звенигородка, Черкаської обл.).

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

– 

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

Апробаційні публікації:


1. Євчук Я.В. Характеристика біологічно активних речовин плодів глоду. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (23–24 травня 2019 р., м. Умань). Умань, 2019. С. 63–65.

2. Євчук Я.В. Удосконалення технології хліба пшеничного з використанням малопоширених рослинних добавок. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр. приуроченої 175-річчю Уманського НУС. Умань, 2019. С.251–253. 

3. Євчук Я.В. Удосконалення технології виготовлення хліба з використанням порошку із плодів шипшини. Збірник матеріалів Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та концептуальні напрями вирощування малопоширених плодово-ягідних культур та переробки їх сировини. Київ, 2019. С.251–253. 

4. Yana Yevchuk. Using powder of dry hawthorn berries in bread technology. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів», Умань, 2020. С. 95–98.

5. Євчук Я.В., Беженар Є.І. «Способи підвищення харчової цінності хлібобулочних виробів». Матеріали VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництвата рослинництва», Умань, 2020 С. 105–108.

6. Євчук Я.В., Руденко А.О., Адамович В.В. Використання нетрадиційної сировини в хлібопекарському виробництві. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». Умань, 2020. С.108–111.

7. Шутюк В., Євчук Я. Удосконалення технології в’ялення ляща звичайного. Матеріали 86 Міжнародної наукової  конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства  у XXI столітті» (Ч.1). Київ, НУХТ. 2020. С. 213.

8. Безглютенові види борошна та їх використання у виробництві харчових продуктів спеціального призначення / Войтовська В.І., Третьякова С.О., Євчук Я.В., Кононенко Л.М.. The 6 th International scientific and practical conference “The world of science and innovation”. (January 14-16, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2021. PP. 431–442. 

9. Перспективи використання нішевих культур у виробництві безглютенової продукції / Войтовська В. І., Євчук Я. В., Третьякова С. О., Свідельська Н.М.. The 5 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations.” (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. РР. 424–434. 

10. Євчук Я.В., Шутюк В.В. Перспективи використання плодів глоду для виготовлення продукції лікувально-профілактичного призначення. Матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», НУХТ, Київ. 2021. С. 65–66. 

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

16-18

Це для військових ЗВО

-

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

-

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

-

Висновок: досягнення у професійній діяльності Євчук Я.В. підтверджуються виконанням 6 досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов

1983 року народження, закінчила у 2006 році інженерно-технологічний факультет за спеціальністю «Харчова технологія та інженерія» Уманського державного аграрного університету

Працює на кафедрі технології зберігання і переробки зерна з першого лютого 2010 року. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення технології сушіння плодів глоду» під керівництвом доктора технічних наук, Заслуженого працівника вищої школи України, професора Малежика Івана Федоровича та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, а у 2017 році – отримала вчене звання доцента кафедри технології зберігання і переробки зерна.

Доцентом Євчук Я.В. підготовлено методичні вказівки для проведення лабораторних та самостійних робіт з дисциплін «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів», «Інноваційні харчові інгредієнти у технології зернових продуктів», «Методика викладання у ВНЗ», «Методологія харчової науки».

Євчук Я.В. проводить наукові дослідження за темою дисертації «Науково-методологічні засади технологій органічних харчових продуктів на основі полікомпонентних сумішей із малопоширеної сировини» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 181–Харчові технології. Науковий консультант – доктор технічних наук, професор кафедри технології консервування Національного університету харчових технологій Шутюк Віталій Володимирович.

Автор та співавтор понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

За результатами наукових досліджень за останні 5 років, опубліковано 13 наукових праць, з яких три – у виданнях, що цитуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection та 10 у фахових виданнях в Україні, видано у співавторстві навчальний посібник та підготовлено до друку монографію.

 

Доцент Євчук Я.В. постійно бере участь у науково-практичних семінарах, Міжнародних і Всеукраїнських конференціях та Міжнародних форумах з харчової промисловості.

За апробацію наукових досліджень за темою докторської дисертації у квітні 2021 р. нагороджена дипломом Першого ступеня X Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства (Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Основні результати наукових досліджень доповідались на Міжнародній науково-практичній конференції  «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (Умань, 2019 та 2020 рр.); Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр. приуроченої 175-річчю Уманського НУС (Умань, 2019 р.); Першій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Досягнення та концептуальні напрями вирощування малопоширених плодово-ягідних культур та переробки їх сировини (Київ, 2019 р.); The 6 th International scientific and practical conference “The world of science and innovation”. Cognum Publishing House (London, United Kingdom. 2021); The 5 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations.” Perfect Publishing ( Toronto, Canada. 2021).

Доцентом Євчук Я.В. було надано вісім відзивів на автореферати дисертацій та опоновано дві кандидатських дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.13–Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів. Спецрада Д.26.058.07 в Національному університеті харчових технологій, м. Київ.

Євчук Я.В. керівник наукового дослідження за господоговірною тематикою: «Розробка пропозицій стосовно технічного переоснащення технологічної лінії виробництва комбікормів». (Договір №418 від 16.03.2018 р., ТОВ «Ватав» м. Звенигородка, Черкаської обл..

У 2017 та 2018 рр. пройшла науково-педагогічне стажування у Вроцлавському природничому університеті (м. Вроцлав, Польща) в рамках стипендії ім. Професора Толпи.

Доцент Євчук Я.В. активно проводить круглі столи із залученням гостьових лекторів, професіоналів-практиків ТОВ СП «НІБУЛОН», Компанії ТМ «Зерновита» (м. Львів); МП «Надзвичайний: Крафтові продукти» (м. Умань) та Програми USAID-АГРО з Аграрного та сільського розвитку (м. Черкаси) та Школи Крафтових  та кондитерських виробників.

Відповідальна від кафедри за профорієнтаційну роботу серед учнів загальноосвітніх шкіл у м. Христинівка Черкаської обл. та м. Знам’янка Кіровоградської області.

Куратор академічної групи, активно проводить щотижневу культурно-виховну роботу із студентами.

 Гарант освітньо-професійної програми спеціальності 181–Харчові технології, освітнього рівня бакалавр та член робочої групи при відділі інтелектуальної власності, комерціалізації та трансферу технологій Уманського НУС з моніторингу, розробки та написання наукових проєктів.

Координатор дуальної форми здобуття вищої освіти в Уманському НУС.