Меню

Новіков Володимир Вікторович

Новіков Володимир Вікторович Науковий ступінь: кандидат техн. наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

 

Аналіз освітньої та/або професійної кваліфікації

 

Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Уманський національний університет садівництва. Спеціальність – Технологія зберігання і переробки зерна, кваліфікація спеціаліста з технології зберігання і переробки зерна, диплом ЕР № 43745482 від 5 червня 2012 р.

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат технічних наук. Диплом ДК № 041258 від 28 лютого 2017 р.

Спеціальність 05.18.05 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

5

Щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

 1. Using powder of dry hawthorn berries in bread technology. Carpathian journal of food science and technology /  H. M. Hospodarenko etc.  2017. 9(1).  С. 135-142. (Scopus)

 2. Optimization of water-treatment treatment at the time of furnace production from age-wheat wheat. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies /  H. M. Hospodarenko etc.  2018. 5(1).  С. 37-44. doi:10.15587/1729-4061.2018.143140 (Scopus)

 3. Characterization of amino acid content of grain of new wheat varieties and lines. Agricultural science and practice /  H. M. Hospodarenko etc.  2018. 5(3).  С. 12-18. doi:https://doi.org/10.15407/agrisp5.03.012 (Web of Science Core Collection)

 4. Perspectives of raspberry use in oenology. Carpathian journal of food science and technology /  I. V. Haidai etc.  2019. 11(1).  С. 126-134. (Scopus)

 5. Improvement of the process  of hydrothermal treatment and peeling of spelt wheat grain during cereal production. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies /  V. V. Liubych etc.  2019. 3(11).  С. 40-51. doi:10.15587/1729-4061.2019.170297 (Scopus)

 6. Improving the process of hydrothermal treatment and dehulling of different triticale grain fractions in the production of groats. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies /  V. V. Liubych та ін.  2020. 11(105).  С. 55-65. doi: 10.15587/1729-4061.2020.203737

Фахові видання

 1. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В. Вплив типу зерна пшениці на техніко-економічні показники круп’яного виробництва та кулінарну оцінку готового продукту. Вісник Уманського НУС. 2017.  №. 1(1).  С. 38-43.

 2. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В. Технологічне оцінювання виходу борошна із зерна пшениці спельти залежно від водотеплового оброблення. Вісник НУБіП. 2017.  №. 269(1).  С. 215-224.

 3. Любич В. В., Новіков В. В. Вплив параметрів водотеплового оброблення зерна спельти на показники ефективності вироблення борошна. Вісник ЖНАЕУ. 2017.  №. 2(61).  С. 134-138.

 4. Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти. Вісник аграрної науки причорномор'я /  Г. М. Господаренко та ін.  2018. 1(1).  С. 133-142. doi:-

 5. Формування технологічних властивостей зерна сортів і ліній різних видів пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників . Збірник наукових праць Уманського НУС /  О. П. Герасимчук та ін.  2018. 2(1).  С. 80-96.

 6. Борошномельні властивості зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії. Агробіологія /  Г. М. Господаренко та ін.  2018. 1(138).  С. 59-67.

 7. Білково-протеїназний комплекс зерна сортів пшениці спельти залежно від удобрення. Збірник наукових праць Уманського НУС /  Г. М. Господаренко та ін.  2019. 94(1).  С. 8-17.

 8. Вміст Вітамінів у зерні пшениці м'якої озимої за різного удобрення. Вісник Уманського НУС /  Г. М. Господаренко та ін.  2019. 2(1).  С. 3-6. doi:10.31395/2310-0478-2019-2-3-6

 9. Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Вихід крупи із зерна пшениці полби залежно від тривалості лущення і водотеплового оброблення. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2019.  №. 207(1).  С. 108-113.

 10. Формування якості кондитерських виробів із борошна пшениць різних сортів і ліній. Вісник Уманського НУС /  Г. М. Господаренко та ін.  2017. 2(1).  С. 102-110.

 11. Вихід крупи плющеної із  пшениці полби залежно від тривалості опромінення  ЕМП НВЧ і водотеплового оброблення. Наукові праці Уманського НУС /  Н. М. Осокіна та ін.  2020. 96(1).  С. 52-72. doi:10.31395/2415-8240-2020-96-1-52-71

 12. Comparative characteristics of technological properties of four-sprcies triticale grain comparative to classic triticale and common wheat grain. Technology audit and production reserves /  V. V. Liubych та ін.  2020. 2(52).  С. 41-45. doi: 10.15587/2312-8372.2020.203643

 13. Біохімічний склад щерна пшениці полби (triticum dicoccum (shrank) schuebl) залежно від сорту. Агробіологія /  Н. М. Осокіна та ін.  2020. 1(157).  С. 111-119. doi:10.33245/2310-9270-2020-157-1-111-119

 14. Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Технологічні властивості зерна різних видів пшениці залежно від генотипу. Таврійський науковий вісник. 2020.  №. 114(1).  С. 63-69. doi:https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.9

 

2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)

 

Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Using powder of dry hawthorn berries in bread technology. Carpathian journal of food science and technology /  H. M. Hospodarenko etc.  2017. 9(1).  С. 135-142. (Scopus)

 2. Optimization of water-treatment treatment at the time of furnace production from age-wheat wheat. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies /  H. M. Hospodarenko etc.  2018. 5(1).  С. 37-44. doi:10.15587/1729-4061.2018.143140 (Scopus)

 3. Characterization of amino acid content of grain of new wheat varieties and lines. Agricultural science and practice /  H. M. Hospodarenko etc.  2018. 5(3).  С. 12-18. doi:https://doi.org/10.15407/agrisp5.03.012 (Web of Science Core Collection)

 4. Perspectives of raspberry use in oenology. Carpathian journal of food science and technology /  I. V. Haidai etc.  2019. 11(1).  С. 126-134. (Scopus)

 5. Improvement of the process  of hydrothermal treatment and peeling of spelt wheat grain during cereal production. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies /  V. V. Liubych etc.  2019. 3(11).  С. 40-51. doi:10.15587/1729-4061.2019.170297 (Scopus)

 6. Improving the process of hydrothermal treatment and dehulling of different triticale grain fractions in the production of groats. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies /  V. V. Liubych та ін.  2020. 11(105).  С. 55-65. doi: 10.15587/1729-4061.2020.203737

Фахові видання

 1. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В. Вплив типу зерна пшениці на техніко-економічні показники круп’яного виробництва та кулінарну оцінку готового продукту. Вісник Уманського НУС. 2017.  №. 1(1).  С. 38-43.

 2. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В. Технологічне оцінювання виходу борошна із зерна пшениці спельти залежно від водотеплового оброблення. Вісник НУБіП. 2017.  №. 269(1).  С. 215-224.

 3. Любич В. В., Новіков В. В. Вплив параметрів водотеплового оброблення зерна спельти на показники ефективності вироблення борошна. Вісник ЖНАЕУ. 2017.  №. 2(61).  С. 134-138.

 4. Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти. Вісник аграрної науки причорномор'я /  Г. М. Господаренко та ін.  2018. 1(1).  С. 133-142. doi:-

 5. Формування технологічних властивостей зерна сортів і ліній різних видів пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників . Збірник наукових праць Уманського НУС /  О. П. Герасимчук та ін.  2018. 2(1).  С. 80-96.

 6. Борошномельні властивості зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії. Агробіологія /  Г. М. Господаренко та ін.  2018. 1(138).  С. 59-67.

 7. Білково-протеїназний комплекс зерна сортів пшениці спельти залежно від удобрення. Збірник наукових праць Уманського НУС /  Г. М. Господаренко та ін.  2019. 94(1).  С. 8-17.

 8. Вміст Вітамінів у зерні пшениці м'якої озимої за різного удобрення. Вісник Уманського НУС /  Г. М. Господаренко та ін.  2019. 2(1).  С. 3-6. doi:10.31395/2310-0478-2019-2-3-6

 9. Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Вихід крупи із зерна пшениці полби залежно від тривалості лущення і водотеплового оброблення. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2019.  №. 207(1).  С. 108-113.

 10. Формування якості кондитерських виробів із борошна пшениць різних сортів і ліній. Вісник Уманського НУС /  Г. М. Господаренко та ін.  2017. 2(1).  С. 102-110.

 11. Вихід крупи плющеної із  пшениці полби залежно від тривалості опромінення  ЕМП НВЧ і водотеплового оброблення. Наукові праці Уманського НУС /  Н. М. Осокіна та ін.  2020. 96(1).  С. 52-72. doi:10.31395/2415-8240-2020-96-1-52-71

 12. Comparative characteristics of technological properties of four-sprcies triticale grain comparative to classic triticale and common wheat grain. Technology audit and production reserves /  V. V. Liubych та ін.  2020. 2(52).  С. 41-45. doi: 10.15587/2312-8372.2020.203643

 13. Біохімічний склад щерна пшениці полби (triticum dicoccum (shrank) schuebl) залежно від сорту. Агробіологія /  Н. М. Осокіна та ін.  2020. 1(157).  С. 111-119. doi:10.33245/2310-9270-2020-157-1-111-119

Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Технологічні властивості зерна різних видів пшениці залежно від генотипу. Таврійський науковий вісник. 2020.  №. 114(1).  С. 63-69. doi:https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.9

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 1. Спосіб кулінарної оцінки круп'яних продуктів із зерна тритикале і пшениці: пат. 104152 Україна. № u201507630; заявл. 30.07.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. №1. 28 c.

 2. Спосіб отрмання крупи тритикалевої цілої: пат. 105455 Україна. № u201507815; заявл. 06.08.2015; опубл. 25.03.2016, Бюл. №6. 29 c.

 3. Спосіб отриманна крупи тритикалевої плющеної: пат. 105470 Україна. № u201508131; заявл. 17.08.2015; опубл. 25.03.2016, Бюл. №6. 29 c.

 4. Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерна тритикале та пшениці: пат. 112304 Україна. № u201606341; заявл. 10.06.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. №23. 32 c.

 5. Спосіб кулінарної оцінки екструдату із зерна тритикале та пшениці або круп'яних продуктів: пат. 112841 Україна. № u201608014; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. №24. 44 c.

 6. Спосіб кулінарної оцінки крупи манної із зерна тритикале та пшениці: пат. 112842 Україна. №  u201608016; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. №24. 44 c.

 7. Спосіб кулінарної оцінки екструдату з круп'яних продуктів тритикале та пшениці, збагаченого нетрадиційною сировиною підвищеної біологічної цінності: пат. 112843 Україна. № u201608019; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. №24. 44 c.

 8. Спосіб визначння вмісту клейковиноутворювальних білків у зерні тритикале та пшениці: пат. 113900 Україна. № u201606340; заявл. 10.06.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. №4. 32 c.

 9. Спосіб лабораторного розмелювання зерна пшениці та тритикале: пат. 116324 Україна. № u201613207; заявл. 23.12.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. №9. 28 c.

 10. Спосіб отримання круп'яних продуктів швидкого приготування із зерна пшениці та тритикале: пат. 118058 Україна. № u201613198; заявл. 23.12.2016; опубл. 25.07.2017, Бюл. №14. 31 c.

 11. Спосіб виробництва крупи із пшениці спельти №1 і подрібнених із пшениці спельти № 1, 2, 3: пат. 118059 Україна. № u201613208; заявл. 23.12.2016; опубл. 25.07.2017, Бюл. №14. 31 c.

 12. Спосіб визначення кондитерських властивостей зерна тритикале і пшениці: пат. 118968 Україна. № u201613205; заявл. 23.12.2016; опубл.  11.09.2017, Бюл. №17. 36 c.

 13. Спосіб лабораторного випікання та оцінювання хліба з борошна тритикале і пшениці, збагаченого нетрадиційною сировиною підвищеної біологічної цінності: пат. 119995 Україна. № u201613206; заявл. 23.12.2016; опубл. 25.10.2017, Бюл. №20. 32 c.

 14. Спосіб кулінарного оцінювання круп'яних продуктів із зерна пшениці, тритикале та ячменю: пат. 129205 Україна. № u201804120; заявл. 16.04.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. №20. 32 c.

 15. Спосіб виробництва крупи плющеної із зерна пшениці полби після дії НВЧ-випромінювання: пат. 136918 Україна. №  u201903877; заявл. 15.04.2019; опубл. 10.09.2019, Бюл. №17. 36 c.

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

 1. Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення : моногр. /  Г. М. Господаренко та ін. ; Київ, 2019. 176 с. 

 2. Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення : моногр. /  Г. М. Господаренко та ін. ; Київ, 2019. 336 с.

 3. Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання: навч. посіб. / Н. М. Осокіна та ін. – К.: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. – 456 с.: іл.

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

 1. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Технологічне обладнання галузі» для здобувачів вищої освіти спеціальності  181 - Харчові технології. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 149 с.  

 2. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Проектування підприємств галузі» для здобувачів вищої освіти спеціальності  181 - Харчові технології. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В., к.с.-г.н., ст. викладач Желєзна В. В. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 96 с.  

 3. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Аспірація, вентиляція, в пневмотранспорт» для здобувачів вищої освіти спеціальності  181 - Харчові технології. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 71 с.  

 4. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Машини, обладнання та їх використання при переробці с.-г. продукції» для здобувачів вищої освіти спеціальності  201 - Агроінженерія. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 180 с.  

 5. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять навчальної дисципліни «Технологічне обладнання галузі» для здобувачів вищої освіти спеціальності  181 - Харчові технології. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В., к.т.н., ст. викладач Улнич І.Ф. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 108 с.  

 6. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять навчальної дисципліни «Проетування підприємтв галузі» для здобувачів вищої освіти спеціальності  181 - Харчові технології. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В., к.с.-г.н., ст. викладач Желєзна В. В. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 74 с.  

 7. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять навчальної дисципліни «Аспірація, вентиляція, і пневмотранспорт» для здобувачів вищої освіти спеціальності  181 - Харчові технології. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 72 с.  

 8. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять навчальної дисципліни «Машини, обладнання та їх використання при переробці с.-г. продукції» для здобувачів вищої освіти спеціальності  201 - Агроінженерія. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 114 с.  

 9. Інструктивно-методичні матеріали для самотійної роботи студентів навчальної дисципліни «Технологічне обладнання галузі» для здобувачів вищої освіти спеціальності  181 - Харчові технології. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В., к.т.н., ст. викладач Улнич І.Ф. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 37 с.  

 10. Інструктивно-методичні матеріали для самотійної роботи студентів навчальної дисципліни «Проетування підприємтв галузі» для здобувачів вищої освіти спеціальності  181 - Харчові технології. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 14 с.  

 11. Інструктивно-методичні матеріали для самотійної роботи студентів навчальної дисципліни «Аспірація, вентиляція і пневмотранспорт» для здобувачів вищої освіти спеціальності  181 - Харчові технології. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 19 с.  

 12. Інструктивно-методичні матеріали для самотійної роботи студентів навчальної дисципліни «Машини, обладнання та їх використання при переробці с.-г. продукції» для здобувачів вищої освіти спеціальності  201 - Агроінженерія. // Укладач (укладачі) - к.т.н., ст. викладач Новіков В.В., к.т.н., ст. викладач Улнич І.Ф. - Умань: Уманський НУС,  2019. - 34 с.  

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

Дисертація на тему: «Удосконалення технології виробництва круп’яних продуктів із зерна тритикале», захищена в Національному університеті харчових технологій у 2016 р. Спеціальність 05.18.05 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур. Диплом ДК № 041258 від 28 лютого 2017 р.

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

Офіційний опонент Ізмайлової О. О., здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.02. місце захисту – Національний університет харчових технологій, м. Київ. (30 січня 2019 р). Тема наукової роботи: Удосконалення технології пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

 • Робота у складі журі І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 181 – Харчові технології у 2017 р, 2018 р, 2019 р. (Уманський НУС)

 • Робота у складі журі І туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 181 – Харчові технології у 2017 р, 2018 р, 2019 р. (Уманський НУС)

 • Робота у складі журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 181 – Харчові технології у 2019 р, 2020 р (Національний університет харчових технологій, м. Київ)

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

16-18

Це для військових ЗВО

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія