Меню

Любич Віталій Володимирович

Любич Віталій Володимирович Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

Посада

професор кафедри технології зберігання і переробки зерна

Освіта

Уманський державний аграрний університет

спеціальність «Агрономія», диплом з відзнакою ЕР № 30089197 від 16.06.2006 р.

Уманський національний університет садівництва

спеціальність 8.05170101 «Технології зберігання і переробки зерна», диплом М17 №053973 від 05.05.2017 р.

Науковий ступінь

доктор сільськогосподарських наук

диплом ДД №007819 від 23 жовтня 2018 р.

спеціальність 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

Докторантура:

2015–2018 рр., Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційного дослідження

Теоретичне обґрунтування формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення

Вчене звання

професор кафедри технології зберігання і переробки зерна

атестат АП № 001460 від 21 листопада 2019 р.

Останнє підвищення кваліфікації

навчання в докторантурі впродовж 2015–2018 рр.

диплом ДД №007819 від 23 жовтня 2018 р.

Нагороди, звання

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (№ 737-5 від 17 липня 2015 р.)

Почесна грамота Черкаської обласної ради, 2019 р.

Почесна грамота Уманського НУС, 2019 р.

Стаж роботи

Загальний – 13 років

Науково-педагогічний – 10 років

Дисципліни, що викладає

«Технології виробництва продукції рослинництва та садівництва», «Технології жирів і жирозамінників», «Біотехнологічні процеси у технології зернових продуктів», «Сучасні досягнення харчової науки»

 Види і результати професійної діяльності

Любича Віталія Володимировича

Підпункти

пункту 30 Ліцензійних умов

 

Показник виконання

1

 1. Kiseleva M. I., Kolomiets T. M., Pakholkova E. V., Zhemchuzhina N. S., Lubich V. V. The differentiation of winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars for resistance to the most harmful fungal pathogens // Agricultural biology. 2016. No. 3. P. 299–309. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.3.299rus (Scopus).
 2. Petrenko V., Liubich V., Bondar V. Baking quality of wheat grain as influenced by agriculture systems, weather and storing conditions // Romanian Agricultural Research. No. 34. 2017. Р. 69–76. DOI: 2067-5720 RAR 2017-153 (Scopus, WoS).
 3. Osokina N., Liubych V., Novak L., Pushkariova-Bezdil T., Priss O., Verkholantseva V., Нrуhorenko O., Pusik V., Pusik L. Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2 (11–92). Р. 39–47. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126372 (Scopus).
 4. Serhii Poltoretskyi, Hrihorii Hospodarenko, Vitalii Liubych, Nataliia Poltoretska, Hrihorii Demydas. Toward the theory of origin and distribution history of Triticum spelta L. // Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Vol. 8 (2). P. 263–268. DOI: 10.15421/2018_336 (WoS).
 5. Hospodarenko H. M., Karpenko V. P., Liubych V. V., Novikov V. V. Characterization of amino acid content of grain of new wheat varieties and lines // Agric. sci. pract. 2018; 5(3): 12–18. DOI.org/10.15407/agrisp5.03.012 (WoS).
 6. V. V. Moskalets, A. H. Vovkohon, M. M. Kliuchevych, T. Z. Moskalets, A. O. Sliusarenko, V. V. Liubych, A. T. Martyniuk, O. S. Pushka, I. M. Pushka, V. I. Nevlad. Biochemical and molecular-genetic markers of adaptability and quality of genotypes in cultural and wild cereal plants. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 (4). P. 704–708. DOI: 10.15421/2019_812. (WoS)
 7. Hospodarenko H., Prokopchuk I., Nikitina O., Liubych V. Assessment of the contamination level of a podzolized сhernozem with nuclides in a long-term land use // Agriculture (Poľnohospodárstvo). 2019. Vol. 65,  № 3. Р. 128−135. (Scopus)
 8. V. Liubych, V. Novikov, I. Polianetska, S. Usyk, V. Petrenko, S. Khomenko, V. Zorunko, O. Balabak, V. Moskalets, T. Moskalets. Improvement of the process of hydrothermal treatment and peeling of spelt wheat grain during cereal production. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 3, No 11 (99). Р. 40–51. (Scopus)

2

 1. Балабак О. А. Технологічна якість олії фундука різних сортів / О. А. Балабак, В. В. Любич // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2016. – Частина 1. Випуск 89. – С. 122–130.
 2. Балабак О. А., Любич В. В. Біологічна цінність білка фундука залежно від сорту. Вісник Уманського НУС. 2016. № 1. С. 52–55.
 3. Любич В.В. Біологічна цінність білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії / В.В. Любич // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2016. – Частина 1. Випуск 89. – С. 199–206.
 4. Осокіна Н. М. Геометрична характеристика зерна спельти залежно від сорту / Н. М. Осокіна, В. В. Любич, В. В. Возіян // Збірник наукових праць НУХТ. – К., 2016. – Т. 22, № 1. – С. 201–209.
 5. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Амінокислотний склад білка пшениці спельти залежно від сорту та лінії. Вісник Уманського НУС. 2016. № 1. С. 44–48.
 6. Любич В. В. Кулінарні властивості зерна сортів і ліній пшениці спельти // Миронівський вісник. 2016. Вип. 3 С. 42–57.
 7. Осокіна Н. М. Любич В. В., Возіян В. В. Вихід і якість крупи плющеної з пшениці спельти залежно від елементів технології переробки // Зб. наук. пр. УНУС. Умань. Вип. 90. 2017. С. 91–98.
 8. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Геометричні параметри зернівок пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії // Агробіологія. 2017. №1. С. 105–111.
 9. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Любич В. В., Полянецька І. О. Круп’яні властивості зерна різних сортів і ліній пшениці спельти // Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. №1. С. 12–16.
 10. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В. Фізико-механічні властивості зерна різних сортів і ліній пшениць // Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. № 3. С. 11–18.
 11. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф., Капрій М. М. Характеристика твердості та міцності зернівок пшениці спельти залежно від сорту та  лінії // Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 93. С. 86–94.
 12. Господаренко Г. М., Любич В. В., Листопад Ф. К. Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив // Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 94. С. 74–85.
 13. Любич В. В. Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників // Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 95. С. 146–161.
 14. Любич В. В. Хлібопекарські властивості зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив // Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. №2. 2017. С. 35–41.
 15. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Черно О. Д., Любич В. В. Екотоксикологічне оцінювання зерна пшениці озимої за тривалого (з 1965 р.) застосування добрив у польовій сівозміні // Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. №4. 2017. С. 85–98.
 16. Любич В. В. Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти // Вісник Полтавської ДАА. №3. 2017. С. 18–24.
 17. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна сортів і ліній пшениць // Вісник Полтавської ДАА. №4. 2017. С. 11–18.
 18. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. Вплив типу зерна пшениці на техніко-економічні показники круп’яного виробництва та кулінарну оцінку готового продукту // Вісник Уманського НУС. Умань. 2017. №1. С.38–44.
 19. Любич В. В. Кондитерські властивості зерна пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії // Збірник Уманського НУС. Умань. 2017. Вип. 91. С. 46–54.
 20. Господаренко Г. М., Любич В. В., Новіков В. В. Технологічне оцінювання виходу борошна із зерна пшениці спельти залежно від водотеплового оброблення // Науковий вісник НУБіП. Київ. 2017. № 269. С. 215–225.
 21. Рябовол Л. О., Кисельова М. І., Любич В. В., Полянецька И. О., Рябовол Я. С. Формування врожайності та вмісту білка в зерні спельтоподібдних гібридів F3–5, одержаних гібридизацією Triticum aestivum L. / Triticum spelta L. // Селекція і насінництво. Харків. 2017. Вип. 111. С. 107–114.
 22. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф. Формування хлібопекарських властивостей зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії // Вісник Львівського НАУ. Львів. 2017. Вип. 21. С. 124–129.
 23. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Капрій М. М. Оцінювання борошномельних властивостей зерна різних сортів і ліній пшениці спельти // Вісник Сумського НАУ. Суми. 2017. № . С. 140–145.
 24. Господаренко Г. Н., Любич В. В. Технология переработки зерна пшеницы спельты в крупу // Зерно. № 2. С. 36–38.
 25. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Формування якості кондитерських виробів із борошна пшениць різних сортів і ліній // Вісник Уманського НУС. Умань. 2017. № . С. 102–110.
 26. Любич В. В. Ознаки якості хліба різного борошна сортів і ліній пшениць // Збірник Уманського НУС. Умань. 2018. Вип. 92. С. 64–76.
 27. Любич В. В., Новак Л. Л., Возіян В. В. Технологічні властивості зерна тритикале озимого залежно від норм азотних добрив // Збірник Уманського НУС. Умань. 2018. Вип. 92. С. 119–125.
 28. Герасимчук О. П., Улянич І. Ф., Воробйова Н. В., Новіков В. В. Формування технологічних властивостей зерна сортів і ліній різних видів пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників // Збірник Уманського НУС. Умань. 2018. Вип. 93. С. 80–95.
 29. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Новіков В. В., Желєзна В. В., Воробйова Н. В., Улянич І. Ф. Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв. 2018. Вип. 1. С. 199–210.
 30. Любич В. В., Желєзна В. В., Улянич І. Ф. Геометрична характеристика зерна тритикале залежно від сорту // Агробіологія. Біла Церква. №1 (138). 2018. С. 164–171.
 31. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Борошномельні властивості зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії. Агробіологія. 2018. №1 (138). С. 59–67.
 32. Господаренко Г. М.,. Полторецький С. П, Любич В. В., Новіков В. В., Желєзна В. В., Воробйова Н. В., Улянич  І. Ф., Рябовол Я.С. Формування якості макаронів і кондитерських виробів із зерна пшениці спельти // Вісник Уманського НУС. Умань. №1. 2018. С. 111–117.
 33. Господаренко Г.М., Любич В. В., Желєзна В. В., Улянич І.Ф. Якість хліба з борошна вищого сорту різних сортів і ліній пшениці спельти // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків. 2018. С. 124–129.
 34. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Желєзна В. В. Удосконалення режимів пропарювання за виробництва крупи плющеної із зерна пшениці спельти // Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2018. Випуск 93. С.
 35. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Желєзна В. В. Якість круп’яних продуктів із зерна пшениці спельти // Вісник Уманського НУС. Умань. №2. 2018. С. 111–117.
 36. Господаренко Г. М., Любич В. В., Матвієнко Н. П. Хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої залежно від удобрення, попередника та тривалості зберігання // Агробіологія. 2018. №1 (138). С. 98–106.
 37. Патика В. П., Карпенко В. П., Любич В. В. Азотовмісні сполуки у зерні різних сортів і ліній пшениці спельти // Вісник аграрної науки. 2018. № 8. С. 17–23.

3

 1. Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення : монографія / Г. М. Господаренко, В. В. Любич, І. О. Полянецька, В. В. Новіков, В. В. Желєзна, Н. В. Воробйова; за заг. ред.. Г. М. господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2019. 336 с.; іл.
 2. Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення : монографія / Г. М. Господаренко, В. В. Любич, В. В. Новіков, В. В. Желєзна; за заг. ред.. Г. М. Господаренка. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2019. 176 с.; іл.
 3. Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої: моногр. / Г. М. Господаренко, В. С. Кравченко, С. В. Машинник, В. В. Любич, М. В. Калієвський; за заг. ред. Г. М. Господаренка. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. 248 с.
 4. Liubych V. V., Poltoretskyi S. P., Hospodarenko H. M. Innovative technologies and grain products of spelt wheat. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 185 p.
 5. Liubych V. V., Hospodarenko H. M., Poltoretskyi S. P. Quality features of spelt wheat grain. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 108 p.
 6. Пшениця спельта / Г. М. Господаренко, П. В. Костогриз, В. В. Любич, Ф. М. Парій, С. П. Полторецький, І. О. Полянецька, Л. О. Рябовол, Я. С. Рябовол, О. Г. Сухомуд / За заг. ред. Г. М. Господаренка – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 312 с.
 7. Любич В. В., Полянецкая И. О., Возиян В. В.. Использование Triticum aestivum L. для повышения продуктивности пшеницы. – Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, 2016. – 252 с.
 8. Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників: Навч. посіб. / Н.М. Осокіна, І.І. Мостов’як, О.П. Герасимчук, В.В. Любич, К.В. Костецька, Н.П. Матвієнко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 181 с.

8

Відповідальний виконавець проекту МОН «Розробка та впровадження у виробництво інноваційних продуктів із зерна пшениці спельти» (НДР 0117U000493), член редакційної колегії Збірника Уманського НУС, Вісника Уманського НУС, Вісника аграрної науки Причорномор’я.

12

1. Спосіб кулінарної оцінки круп’яних продуктів із зерна тритикале і пшениці: пат. 104152 Україна, МПК A23L 1/10 / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2015 07630; заявл. 30.07.2015., чинний з 12.01.2016, Бюл. № 1.

2. Спосіб кулінарної оцінки крупи манної із зерна тритикале та пшениці: пат. 112842 Україна МПК G01N 33/02 / Любич В. В., Господаренко Г. М., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 08016; заявл. 19.07.2016; чинний з 26.12.2016, Бюл. № 24.

3. Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці: пат. 112304 Україна, МПК G01N 33/02 / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 06341; заявл. 10.06.2016., чинний з 12.12.2016, Бюл. № 23.

4. Спосіб кулінарної оцінки екструдату із зерна тритикале та пшениці або круп’яних продуктів: пат. 112841 Україна МПК G01N 33/02 / Любич В. В., Господаренко Г. М., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС– № u 2016 08014; заявл. 19.07.2016; чинний з 26.12.2016, Бюл. № 24.

5. Спосіб лабораторного випікання хліба із пшеничного борошна зі спельти: пат. 109225 Україна МПК МПК А21D 8/00 / Господаренко Г. М., Осокіна Н. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Петренко В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2015 11532; заявл. 23.11.2015; чинний з 10.08.2016, Бюл. № 15.

6. Спосіб оцінки якості хліба зі спельти: пат. 110269 Україна МПК А21D 8/00 / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2015 12030; заявл. 04.12.2015; чинний з 10.10.2016, Бюл. № 19.

7. Спосіб виробництва крупи плющеної із зерна пшениці спельти: пат. 115765 Україна, МПК A23L 7/00 / Любич В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УЕУС. – № u 2016 11569; заявл. 16.11.2016., чинний з 25.04.2017, Бюл. № 8.

8. Спосіб оцінювання хліба з обойного борошна тритикале і пшениці: пат. 115922 Україна, МПК A21D 8/00 / Любич В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13218; заявл. 23.12.2016., чинний з 25.04.2017, Бюл. № 8.

9. Спосіб визначення вмісту клейковиноутворювальних білків у зерні тритикале та пшениці: пат. 113900 Україна, МПК G01N 27/00 / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 06340; заявл. 10.06.2016., чинний з 27.02.2017, Бюл. № 4.

10. Спосіб відокремлення плівок від зерна пшениці спельти: пат. 115355 Україна, МПК A23L 7/00 / Любич В. В., Возіян В. В., Довгун Р. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 11499; заявл. 14.11.2016., чинний з 10.04.2017, Бюл. № 7.

11. Спосіб отримання крупи цілої зі спельти: пат. 115198 Україна, МПК A23L 7/00 / Любич В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 10000; заявл. 30.09.2016., чинний з 10.04.2017, Бюл. № 7.

12. Спосіб лабораторного розмелювання зерна пшениці та тритикале: пат. 116324 Україна, МПК В02С 4/00 / Любич В. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13207; заявл. 23.12.2016., чинний з 10.05.2017, Бюл. № 9.

13. Спосіб лабораторного виготовлення та оцінки кексу з борошна тритикале і пшениці: пат. 118060 Україна, МПК А 21D 8/02 / Любич В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13216; заявл. 23.12.2016., чинний з 25.07.2017, Бюл. № 14.

14. Спосіб визначення кондитерських властивостей зерна тритикале і пшениці: пшениці: пат. 118968 Україна, МПК А 21D 8/00 / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В., Возіян В. В., Кротик А. С.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13205; заявл. 23.12.2016., чинний з 11.09.2017, Бюл. № 17.

15. Спосіб лабораторного виготовлення та кулінарної оцінки печива цукрового з борошна тритикале і пшениці: пат. 118361 Україна, МПК А 21D 8/00 / Любич В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13200; заявл. 23.12.2016., чинний з 10.08.2017, Бюл. № 15.

16. Спосіб виробництва крупи з пшениці спельти № 1 і подрібнених із пшениці спельти № 1, 2, 3: пат. 118059 Україна, МПК А 23L 7/00 / Любич В. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13208; заявл. 23.12.2016., чинний з 25.07.2017, Бюл. № 14.

17. Спосіб отримання круп’яних продуктів швидкого приготування із зерна пшениці та тритикале: пат. 118058 Україна, МПК А 23L 7/00 / Любич В. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13208; заявл. 23.12.2016., чинний з 25.07.2017, Бюл. № 14.

18. Спосіб лабораторного виготовлення бісквіта з борошна тритикале ті пшениці та його оцінка: пат. 118362 Україна, МПК А 21D 8/00 / Любич В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13202; заявл. 23.12.2016., чинний з 10.08.2017, Бюл. № 15.

13

 1. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. Умань, 2017. 17 с.
 2. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. Умань, 2017. 16 с.
 3. Любич В.В., Євчук Я. В., Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни “Технологія жирів та жирозамінників”. Умань, 2017. 8 с.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія