Меню

Любич Віталій Володимирович

Любич Віталій Володимирович Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

Любич Віталій Володимирович є Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України (2015 р.). Нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради (2013 р.) та Почесною грамотою Уманського НУС (2011 р.).

Автор понад 100 наукових публікацій та 15 навчально-методичних рекомендацій, співавтор 13 патентів, двох сортів чотиривидового тритикале озимого (Тактик, Стратег) і чотирьох сортів пшениці озимої (спельти сорту Європа, м’якої – Артемісія, Артанія, Артаплот).

Народився 14 березня 1985 р. в м. Умань Черкаської області.

У 2000 р. закінчив дев’ять класів Уманської загальноосвітньої школи № 9.

У 2000–2001 рр. навчався в Уманському агротехнічному коледжі.

У 2001–2006 рр. навчався в Уманському державному аграрному університеті, після закінчення якого отримав кваліфікацію агронома-дослідника зі спеціальності «Агрономія».

Упродовж 2006–2009 рр. Любич В.В. навчався в аспірантурі при кафедрі агрохімії і ґрунтознавства Уманського державного аграрного університету, де вивчав особливості засвоєння азоту та оптимізації живлення ним сортів тритикале ярого за рахунок ефективних норм і строків внесення азотних добрив та діагностики живлення рослин для отримання стабільних високоякісних урожаїв зерна під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Г.М. Господаренка.

3 березня 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація азотного живлення тритикале ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

З 2009 по 2011 рр. – викладач кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету

садівництва.

З 2011 по 2013 рр. – старший викладач, а з 2014 р. по цей час доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва.

14 червня 2018 року в Уманському національному університеті садівництва відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи   на тему «Теоретичне обґрунтування формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення»

Робота представлена на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва (20 – аграрні науки та продовольство).

Науковий консультант  доктор сільськогосподарських наук, професор – Господаренко Григорій Миколайович.

Викладає дисципліни:

«Технологія жирів та жирозамінників»

«Технологія виробництва продукції рослинництва»

«Сучасні досягнення харчової науки»

«Біотехнологічні процеси у технології зернових продуктів»

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, свідоцтво 12СПК 881885 від 29.03.2013 р.

Враховуючи постійну необхідність збільшення виробництва зерна в Україні з високими показниками якості, Любичом В.В. з 2011 р. продовжуються подальші дослідження технологічних властивостей зерна різних культур зокрема плівкових і безплівкових форм спельти та пшениці м’якої залежно від умов вирощування. Ним встановлено, що форми пшениці спельти характеризуються високим вмістом білка (до 24 %) і клейковини в зерні (до 55 %), за збором білка переважають сорти пшениці м’якої на 30 %. Використання спельти в селекції пшениці м’якої на якість дозволяє підвищувати вміст білка в зерні до 20–21 %, а вміст клейковини до 32–48 % залежно від сорту. Використовуючи результати досліджень, Любичом В.В. розроблено рекомендації щодо використання спельти в хлібопекарському та круп’яному виробництвах. Нині він продовжує працювати над проблемою «Передумови формування якості зерна пшениць та продуктів його переробки»

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія