Меню

Костецька Катерина Василівна

Костецька Катерина Василівна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

кандидат с.-г. наук
доцент

Закінчила з відзнакою магістратуру Уманського державного аграрного університету за спеціальністю "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".

Проходила підготовку в аспірантурі на кафедрі зі спеціальності 06.01.15 – "Первинна обробка продуктів рослинництва".

Кандидат сільськогосподарських наук.

Тема наукових досліджень:

  1. "Хіміко-технологічна оцінка сировини при зберіганні та виготовленні овочевих консервів";
  2. "Технологічна оцінка районованих та перспективних сортів зернових культур з метою визначення придатності їх до переробки".

Читає дисципліни:

-         «Технологія круп’яного виробництва».

-         «Контроль якості та безпека продукції галузі».

-         «Технології функціональних зернових продуктів».

-         «Методологія харчової науки».

-          «Інноваційний інжиніринг зерно-переробних підприємств».

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія

Має біля 80 наукових публікацій.

Підготовлено та опубліковано СТУДЕНТСЬКІ СТАТТІ (Александрова О.П. (2011 р.), Трофименко О. Ю. (2012 р.), Новіков В.В. (2012 р.), Черненко С.Г. (2012 р.), Наталіч А. П. (2012 р.), Босовський Ю. П. (2013 р.), Боровик В. О. (2013 р.), Олійник С.(2014 р.), Штепу О. (2014 р.), Курочкіна А. (2014 р.), Штепу О. (2015 р.), Фастовець К. (2015 р.), Уманський О.О. (2016 р.), Шрам В.М. (2016 р.), Крещенко Н.С. (2016 р.), Вдовиченко Б. (2016 р.)Вдовиченко Б. (м. Умань, 2016 р.), Лещенко І.А. (м. Умань, 2016 р.), Костецький Ю.В. (м. Умань, 2017 р.), Мартинюк А.Ю. (м. Умань, 2017 р.), Проворотний М.О. (м. Умань, 2017 р.), Стародуб В.О. (м. Умань, 2017 р.)., Стародуб В.О. (м. Одеса, 2017 р.), Штефанюк А.М. (м. Одеса, 2017 р.), Соловей Н.В. (м. Умань, 2017 р.).

РОБОТИ НА КОНКУРС

(I-й тур): 1. Александрова Оксана Петрівна – «Технологічна придатність зерна проса сорту Веселоподільське 16 для виробництва крупи»; 2. Наталіч Анна Павлівна – «Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале»; 3. Трофименко Ольга Юріївна – «Технологічна придатність зерна тритикале сорту Хлібодар Харківський для виготовлення крупи»; 4. Черненко Сергій Григорович – «Технологічна придатність зерна ячменю сорту Здобуток для виробництва крупи»; 5. Новіков Володимир Вікторович – «Технологічна придатність зерна пшениці сорту Подолянка для виготовлення крупи»; 6. Штепу Олег Віталійович – «Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю»; 7. Олійник Сергій Миколайович – «Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ДКС 4685×1390 в умовах Лісостепу Правобережного»; 8. Штепу Олег Віталійович – «Технологічна оцінка зерна пшениці, тритикале та ячменю для круп’яного виробництва»; 9. Фастовець Крістіна Володимирівна – «Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58»; 10. Уманський Олександр Олексійович – «Технологічна оцінка зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58 для круп’яного виробництва»; 11. Стародуб Вадим Олегович – «Технологічна оцінка сировини для виробництва хліба».

(II-й тур): 1. Олійник Сергій Миколайович – «Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ДКС 4685×1390 в умовах Лісостепу Правобережного» (перемож. 3-го ст.); 2. Штепу Олег Віталійович – «Технологічна оцінка зерна пшениці, тритикале та ячменю для круп’яного виробництва»; 3. Фастовець Крістіна Володимирівна – «Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58»; 4. Уманський Олександр Олексійович – «Технологічна оцінка зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58 для круп’яного виробництва».

КУРАТОР 11-м-тз академічної групи інженерно-технологічного факультету (третій випуск).

ЧЛЕН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ГРУПИ по школах Гайсинського, Теплицького, Тростянецького, Тульчинського районів і м. Ладижин Вінницької області.

Працює в ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ по захисту дипломних проектів студентами спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Виконує обов’язки СЕКРЕТАРЯ ЕК по захисту дипломних проектів студентами спеціальності «Технології зберігання і переробки зерна» та РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ Уманського НУС.

Здійснює КЕРІВНИЦТВО постійно діючим СТУДЕНТСЬКИМ НАУКОВИМ ГУРТКОМ кафедри технології зберігання і переробки зерна.

ПАТЕНТИ

1. Пат. 41651 Україна, МПК А 23L 3/02. Спосіб виробництва перцю солодкого маринованого з соком яблучним / Осокіна Н. М., Костецька К. В. – № U 2009 01627; заявл. 25.02.09; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10. – 6 с.

2. Пат. 41652 Україна, МПК А 23L 3/02. Спосіб виробництва перцю солодкого маринованого пряного / Осокіна Н. М., Корабльова О. А., Костецька К. В. – № U 2009 01628; заявл. 25.02.09; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10. – 6 с.

3. Пат. 85842 Україна, МПК А 23L 1/218. Спосіб виробництва перцю солодкого маринованого пряного з соком яблучним / Осокіна Н. М., Корабльова О. А., Костецька К. В. – № U 2012 13267; заявл. 21.11.12; опубл. 10.12.13, Бюл. № 23. – 4 с.

4. Пат. 118832 Україна, МПК (2017.01) А 21D 8/00; А 218/02. Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного ароматного / Осокіна Н. М., Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М. – № U 2017 02806; заявл. 27.03.17; опубл. 28.08.17, Бюл. № 16. – 4 с.

5. Пат. 118833 Україна, МПК (2017.01) А 21D 8/00; А 218/02. Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного запашного / Костецька К. В., Андрущенко О. Л., Проворотний М. О. – № U 2017 02808; заявл. 27.03.17; опубл. 28.08.17, Бюл. № 16. – 4 с.

6. Пат. 121878 Україна, МПК А 21D 2/38 та А 21D 8/06 (2006.01). Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного з фізалісом / Рахметов Д. Б., Костецька К. В., Бондарчук О. П., Стародуб В. О. – № U 2017 02885; заявл. 27.03.17; опубл. 26.12.17, Бюл. № 24. – 4 с.

7. Пат. 121506 Україна, МПК А 21D 2/36 та А 21D 8/06 (2006.01). Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного дієтичного / Рахметов Д. Б., Костецька К. В., Бондарчук О.П. – № U 2017 05600; заявл. 06.06.17; опубл. 11.12.17, Бюл. № 23. – 4 с.

ПІДРУЧНИКИ:

  1. Технологическая оценка зерна. Сборник статей: Книга (ISBN 978-3-659-69317-5) / Н.М. Осокина, Е.В. Костецкая. – Saarbrücken (Germany): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 72 с. – (Немецкий книжный каталог http://dnb.d-nb.de).
  2. Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників: Навч. посіб. / Н.М. Осокіна, І.І. Мостов’як, О.П. Герасимчук, В.В. Любич, К.В. Костецька, Н.П. Матвієнко. – К: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 248 с.; іл.

ДОГОВІР № від 20.05.2016 р. Керівник науково-дослідницької теми: «Вивчення технологічних властивостей зерна круп’яних культур».

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Наукове-педагогічне стажування в Вроцлавському природничому університеті (Польща) на природничо-технологічному факультеті (сертифікат WOWZ.0000.442.05.10.2016) та на факультеті харчування людини (засвідчення від 29.11.2016 р.), 02.11–03.12 2016 року. Засвідчення виступу 24.11.2016 р. з науковою доповіддю на тему: "Хліб нових рецептур" на науковому зібрані Відділу наук про харчування Вроцлавського природничого університету.

Наукове-педагогічне стажування в Вроцлавському природничому університеті (Польща) на кафедрі ферментації і технології зерна факультету біотехнології та науки про харчування (сертифікат WOWZ.0000.442.04.12.2017), 11.10–11.11 2017 року.

 Атестат доцента кафедри технології зберігання і переробки зерна: АД №000315 від 11 жовтня 2017 р.