Меню

Костецька Катерина Василівна

Костецька Катерина Василівна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації Костецької К. В. освітнім компонентам, що викладаються


Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Уманський державний аграрний університет

Кваліфікація магістра з технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук (2015 р.) зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва 

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

-

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

-

5

Щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

1. Gospodarenko H., Yevchuk Y., Kostetska К., Malezhyk I., Stasinevych O., Novikov V. Using powder of dry hawthorn berries in bread technology. Carpathian journal of food science and technology. 2017. № 9 (2). Р. 135–142. Scopus. Web of science.

2. Улянич І. Ф., Костецька К. В., Голубєв М. І. Оцінювання мікробіологічного стану кормових сумішей у процесі їхнього зберігання. Вісник Уманського НУС. 2017.  № 1. С. 29–32.

3. Osokina, N., Kostetska, K., Gerasymchuk, H., Voziian, V., Telezhenko, L., Priss, O. et. al. (2017). Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread. EUREKA: Life Sciences, 4, 26–34. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00381  

4. Osokina N., Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziian V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. Substantiation of the use of  spice plants for enrichment of  wheat bread. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 4, Issue 11 (88). Р. 16–22. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108900 Sсopus.

5. Улянич І. Ф., Костецька К. В. , Голубєв М. І. Розроблення рецептів комбікормів. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. № 91. С. 121–129.

6. Костецька К. В., Улянич І. Ф., Голубєв М. І. Хімічний склад екструдованого продукту суміші зерна кукурудзи, ячменю з плодоовочевими складовими. Збірник наукових праць Уманського НУС, 2018. 92. С. 109–119.

7. Костецька К. В. Органолептична оцінка плодових овочів під час зберігання. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2018. 93. С. 136–144. DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2018-93-1-136-144

8. Костецька К. В., Осокіна Н. М. Порівняльне оцінювання нетрадиційних пряносмакових рослин. Вісник Уманського НУС. 2019. 1. С. 29–32. DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2310-0478-2019-1-29-32 

9. Kostetska K., Osokina N., Gerasymchuk О., Nakloka V. Objective organoleptic, structural-and-mechanical parameters of vegetables depending on their degree of ripeness.  Agronomy Research. 2019. Volume 17 (6). Р. 2286–2294. Scopus. DOI: https://doi.org/10.15159/AR.19.203

10. Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Випуск 3. С. 44–51. DOI: http://dx.doi.org/10.31521/2313-092X/2019-3(103)-6 

11. Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М. Використання пряносмакових рослин для збагачення хліба пшеничного. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2019. Випуск 207. С. 213–219.

12. Ulianych O., Kostetska K., Vorobiova N., Shchetyna S., Slobodyanyk G., Shevchuk K. Growth and yield of spinach depending on absorbents’ action. Agronomy Research. 2020. Volume 18 (2). Р. 619–627. DOI: https://doi.org/10.15159/ar.20.012 Scopus.

13. Ulianych O., Osokina N., Kostetska K., Kuhnyuk O., Shevchuk K. Quality management of vegetables with the application of Nano preparations. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. 96. С. 179–193. DOI: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2020-96-1-178-193 

14. Osokina, N., Kostetska, K., & Gerasymchuk, H. Formation of Frozen Blackcurrant Fruits Quality. Annual Research & Review in Biology2020. 35 (10), 97–112. DOI: https://doi.org/10.9734/arrb/2020/v35i1030295

15. Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Удосконалення технології виробництва желе чорносмородинового. Вісник Уманського НУС. 2020. 2. С. 66–71. DOIhttps://doi.org/10.31395/2310-0478-2020-2-66-71 

16. Osokina N., Kostetska K., Gerasymchuk О. Ascorbic acid in black currant fruits. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. № 97. С. 82–91. DOI: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2020-97-1-82-91  

17. Костецька К. В., Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І. Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2021. Випуск 1. (109). С. 44–52. 

DOI: https://doi.org/10.31521/2313-092X/2021-1(109)-6   

18. Любич В. В., Желєзна В. В., Костецька К. В. Лабораторна схожість та енергія проростання зерна пшениці спельти залежно від удобрення і тривалості зберігання. Селекція та насінництво. 2021. С. 126–134. DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.237135

19. Osokina N., Kostetska K., Herasymchuk O., Tkachenko H., Podpriatov H., Pusik L., Falendysh N., Bobel I., Belinska K. Development of temperature regime of storage of frozen black currants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Technology and Equipment of Food Production. 2021. Vol. 2 No. 11 (110). P. 33–40. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230139. Scopus.

20. Osokina N., Kostetska K., Herasymchuk O., Tkachenko H., Podpriatov H., Pusik L., Falendysh N., Bobel I., Belinska K. Influence of freezing on changes in the structure of black currant fruits. ScienceRise. 2021. No. 2. P. 31–40. DOI: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.001811

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація Костецької К. В. відповідає освітнім компонентом.
2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)


Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Gospodarenko H., Yevchuk Y., Kostetska К., Malezhyk I., Stasinevych O., Novikov V. Using powder of dry hawthorn berries in bread technology. Carpathian journal of food science and technology. 2017. № 9 (2). Р. 135–142. Scopus. Web of science.

2. Улянич І. Ф., Костецька К. В., Голубєв М. І. Оцінювання мікробіологічного стану кормових сумішей у процесі їхнього зберігання. Вісник Уманського НУС. 2017.  № 1. С. 29–32.

3. Osokina, N., Kostetska, K., Gerasymchuk, H., Voziian, V., Telezhenko, L., Priss, O. et. al. (2017). Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread. EUREKA: Life Sciences, 4, 26–34. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00381 

4. Osokina N., Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziian V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. Substantiation of the use of  spice plants for enrichment of  wheat bread. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 4, Issue 11 (88). Р. 16–22. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108900 Sсopus.

5. Улянич І. Ф., Костецька К. В. , Голубєв М. І. Розроблення рецептів комбікормів. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. № 91. С. 121–129.

6. Костецька К. В., Улянич І. Ф., Голубєв М. І. Хімічний склад екструдованого продукту суміші зерна кукурудзи, ячменю з плодоовочевими складовими. Збірник наукових праць Уманського НУС, 2018. 92. С. 109–119.

7. Костецька К. В. Органолептична оцінка плодових овочів під час зберігання. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2018. 93. С. 136–144. DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2415-8240-2018-93-1-136-144

8. Костецька К. В., Осокіна Н. М. Порівняльне оцінювання нетрадиційних пряносмакових рослин. Вісник Уманського НУС. 2019. 1. С. 29–32. DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2310-0478-2019-1-29-32 

9. Kostetska K., Osokina N., Gerasymchuk О., Nakloka V. Objective organoleptic, structural-and-mechanical parameters of vegetables depending on their degree of ripeness.  Agronomy Research. 2019. Volume 17 (6). Р. 2286–2294. Scopus. DOI: https://doi.org/10.15159/AR.19.203

10. Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Випуск 3. С. 44–51. DOI: http://dx.doi.org/10.31521/2313-092X/2019-3(103)-6 

11. Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М. Використання пряносмакових рослин для збагачення хліба пшеничного. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2019. Випуск 207. С. 213–219.

12. Ulianych O., Kostetska K., Vorobiova N., Shchetyna S., Slobodyanyk G., Shevchuk K. Growth and yield of spinach depending on absorbents’ action. Agronomy Research. 2020. Volume 18 (2). Р. 619–627. DOI: https://doi.org/10.15159/ar.20.012 Scopus.

13. Ulianych O., Osokina N., Kostetska K., Kuhnyuk O., Shevchuk K. Quality management of vegetables with the application of Nano preparations. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. 96. С. 179–193. DOI: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2020-96-1-178-193 

14. Osokina, N., Kostetska, K., & Gerasymchuk, H. Formation of Frozen Blackcurrant Fruits Quality. Annual Research & Review in Biology2020. 35 (10), 97–112. DOI: https://doi.org/10.9734/arrb/2020/v35i1030295

15. Осокіна Н. М., Герасимчук О. П., Костецька К. В. Удосконалення технології виробництва желе чорносмородинового. Вісник Уманського НУС. 2020. 2. С. 66–71. DOIhttps://doi.org/10.31395/2310-0478-2020-2-66-71 

16. Osokina N., Kostetska K., Gerasymchuk О. Ascorbic acid in black currant fruits. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. № 97. С. 82–91. DOI: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2020-97-1-82-91  

17. Костецька К. В.,  Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І. Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2021. Випуск 1. (109). С. 44–52. DOI: https://doi.org/10.31521/2313-092X/2021-1(109)-6  

18. Любич В. В., Желєзна В. В., Костецька К. В. Лабораторна схожість та енергія проростання зерна пшениці спельти залежно від удобрення і тривалості зберігання. Селекція та насінництво. 2021. С. 126–134. DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.237135

19. Костецька К. В.,  Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І. Оптимізація процесу екструдування під час виробництва комбікормів. Вісник Уманського НУС. 2021. № 1.

20. Osokina N., Kostetska K., Herasymchuk O., Tkachenko H., Podpriatov H., Pusik L., Falendysh N., Bobel I., Belinska K. Development of temperature regime of storage of frozen black currants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Technology and Equipment of Food Production. 2021. Vol. 2 No. 11 (110). P. 33–40. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230139. Scopus.

21. Osokina N., Kostetska K., Herasymchuk O., Tkachenko H., Podpriatov H., Pusik L., Falendysh N., Bobel I., Belinska K. Influence of freezing on changes in the structure of black currant fruits. ScienceRise. 2021. No. 2. P. 31–40. DOI: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.001811

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Пат. 118832 Україна, МПК (2017.01) А 21D 8/00; А 21D 8/02. Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного ароматного / Осокіна Н. М., Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М. – № U 2017 02806; заявл. 27.03.17; опубл. 28.08.17, Бюл. № 16. – 4 с. 

2. Пат. 118833 Україна, МПК (2017.01) А 21D 8/00; А 21D 8/02. Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного запашного / Костецька К. В., Андрущенко О. Л., Проворотний М. О. – № U 2017 02808; заявл. 27.03.17; опубл. 28.08.17, Бюл. № 16. – 4 с.

3. Пат. 121878 Україна, МПК А 21D 2/38 та А 21D 8/06 (2006.01). Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного з фізалісом / Рахметов Д. Б., Костецька К. В., Бондарчук О. П., Стародуб В. О. – № U 2017 02885; заявл. 27.03.17; опубл. 26.12.17, Бюл. № 24. – 4 с.

4. Пат. 121506 Україна, МПК А 21D 2/36 та А 21D 8/06 (2006.01). Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного дієтичного / Рахметов Д. Б., Костецька К. В., Бондарчук О.П. – № U 2017 05600; заявл. 06.06.17; опубл. 11.12.17, Бюл. № 23. – 4 с.

5. Пат. Україна, МПК. Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного пряного / Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М., Андрущенко О. Л.  2021.

6. Пат. Україна, МПК. Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного з рутою / Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М., Андрущенко О. Л., Мельник Д. В., Супрун А. О. 2021.

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Монографія у співавторстві

Костецька К. В., Осокіна Н. М. Наукове обґрунтування формування якості овочевої сировини під час зберігання та виробництва консервів: монографія. Умань: ″Візаві″, 2020. 144 с.

Навчальний посібник

Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання: навч. посіб. / Н. М. Осокіна та ін. – К.: ТОВ «ТРОПЕА», 2021. – 456 с.: іл.

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

 1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання з дисципліни «Технологія круп’яного виробництва» спеціальності 181 "Харчові технології" (Технології зберігання і переробки зерна) / К. В. Костецька, УНУС, 2019. 52 с.

 2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання з дисципліни "Контроль якості та безпека продукції галузі" спеціальності 181 "Харчові технології" / К. В. Костецька, УНУС, 2019. 79 с.

 3. Технологія круп’яного виробництва: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи студентами освітнього рівня "Бакалавр" зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна) / К. В. Костецька, УНУС, 2020. 38 с.

 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інноваційний інжиніринг зернопереробних підприємств» студентами освітнього рівня "Магістр" зі спеціальності 181 «Харчові технології» / К. В. Костецька, УНУС, 2020. 35 с.

 5. Методичні вказівки для підготовки і написання курсової (наукової) роботи на основі експериментальних досліджень із дисципліни "Оцінювання якості зерна та насіння за призначенням" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія» (Експертна оцінка якості та безпеки зерна та насіння) / К. В. Костецька, УНУС, 2020. 18 с.

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

-

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

-

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

-

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Член редакційних колегій:

 1. «Вісник Уманського національного університету садівництва»

 2.  «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» 

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

-

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

Апробаційні публікації:

 1. Костецкая Е. В. Технологическая оценка зерна сортов пшеницы для мукомольного производства. Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции: сборник статей III Международной научно-практической конференции. Минск, 23–24 марта 2017 г. Минск: БГАТУ, 2017. С. 143–144.

 2.  Костецька К., Харченко Є. Фізико-механічні та якісні показники зерна пшениці та тритикале: матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті". 5–6 квітня 2017 р. К.: НУХТ, 2017 р. Ч.1. С. 173. 

 3.  Костецька К. В. Технологічна оцінка сировини для виробництва хліба: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, що приурочена 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д. С. Дуки. 10–11 травня 2017 р. Умань, 2017. С. 213–215.

 4. Kостецька K. В. Обґрунтування доцільності використання рослин для збагачення хліба: Матеріали III міжнародної науково-практична конференція "Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва". Умань, 2017. С. 93–96.

 5. Ковтун-Водяницька С. М., Костецька К. В. Інноваційна розробка з використанням нетрадиційної рослинної ароматичної сировини для вітчизняної хлібопекарської справи: матеріали першої міжнародної науково-практичної відео-онлайн конференції "Інновації в освіті, науці, виробництві". 23–24 листопада 2017 р. Мукачево, 2017. С. 122–123.

 6. Андрющенко О. Л., Костецька К. В. Вирощування та використання Chenopodium quinoa Willd.: матеріали першої міжнародної науково-практичної відео-онлайн конференції "Інновації в освіті, науці, виробництві". 23–24 листопада 2017 р. Мукачево, 2017. С. 123–124.

 7. Kостецька K. В. Оцінювання мікробіологічного стану кормових сумішей у процесі їхнього зберігання: матеріали IV міжнародної науково-практична конференція "Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва". Умань, 2018. С. 110–113.

 8. Костецька К. В., Улянич І. Ф. Хімічний склад екструдованого продукту суміші зерна кукурудзи, ячменю з плодоовочевими складовими: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених 15–16 травня 2018 р. Умань, 2018. С. 155–157.

 9. Костецька К. В., Улянич І. Ф. Розроблення рецептів комбікормів: матеріали міжнародній науково-практичній конференції "Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства". 7–8 червня 2018 р. Мелітополь-Кирилівка, 2018. С. 47–48.

 10. Kостецька K. В. Оптимальний діаметр отвору матриці екструдера під час виробництва екструдованих кормосумішей: матеріали міжнародної науково-практична конференція "Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення". Житомир, 2018. С. 301–304.

 11. Костецька К. В. Технологічна оцінка зерна круп’яних культур: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників  «Підсумки наукової роботи за 2014–2019 рр.», приуроченої 175-річчю  Уманського НУС.  14–15 травня 2019 р. Умань, 2019. С. 268–270.

 12. Kостецька K. В., Ковтун-Водяницька С. М., Андрющенко О. Л., Бондарчук О. П. Показники якості хліба з борошна пшеничного з рослинними добавками: матеріали V міжнародної науково-практична конференція "Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва". 23–24 травня 2019 р. Умань, 2019. С. 95–97.

 13. Kостецька K. В., Ковтун-Водяницька С. М., Андрющенко О. Л. Технологічні властивості борошна пшеничного з рослинними добавками: матеріали V міжнародної науково-практична конференція "Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва".  23–24 травня 2019 р. Умань, 2019. С. 93–94.

 14. Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М., Андрющенко О. Л. Виробництво хліба з рослинними добавками: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  "Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі". 28–29 травня 2019 р. Херсон, 2019. С. 65–67.

 15. Костецька К. В. Хлібопекарська оцінка суміші борошна пшеничного з рослинними добавками: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  "Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі". 28–29 травня 2019 р. Херсон, 2019. С. 62–64.

 16. Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М. Седиментаційний аналіз за методом зелені пшеничного борошна з рослинними добавками: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва". 30 травня 2019 р. Тернопіль: Крок, 2019. С. 100–102.

 17. Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М., Андрющенко О. Л. Характеристика клейковини суміші борошна пшеничного з рослинними добавками: матеріали матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи". 19–20 вересня 2019 р. Харків: ХГУПТ, 2019. С. 124–127.

 18. Костецька К. В., Волинець Н. О. Технологічна оцінка зерна пшениці за різних доз удобрення: матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції". 5–6 вересня 2019 р. Київ: НУХТ, 2019 р. Секція 2. С. 109–110. 

 19. Костецька К. В. Методологічні засади підготовки фахівців аграріїв: матеріали III міжнародної науково-методичної конференції "Проблеми підготовки фахівців – аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти". 04 жовтня 2019 р. Кам’янець-Подільський.: ПДАТУ, 2019 р. С. 196–198. 

 20. Костецька К. В. Технологічна оцінка зерна ярої м’якої пшениці за різних доз удобрення: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі". 24 жовтня 2019 р. Тернопіль.: ТДСДС, 2019 р. С. 46–48. 

 21. Костецька К. В. Technological properties of wheat flour: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» присвяченої 175-річчю з дня заснування університету (у заочній формі). 21 листопада 2019 р. Умань.: УНУС, 2019 р. С. 264–266. 

 22. Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М. Рослини роду Pycnanthemum Michx. (Lamiaceae) як приклад нового перспективного інтродуцента для Лісостепової зони України: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках V наукового форуму "Науковий тиждень у Крутах–2020" «Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)», 12 березня 2020 р., с. Крути, Чернігівська обл.). ДС «Маяк» ІОБ НААН; відп. за вип. О.В. Позняк: у 4 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., Т. 2. С. 49–54.

 23.  Kovtun-Vodyanytska S. M., Levon V. F., Kostetska K. V. Food suitability of raw materials of introduced plants of the genus pychanthemum michx. (lamiaceae) taking into account the guantitative content of leukantocians and anthocians: Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference "Dynamics of the development of world science», 18–20 March 2020, Perfect Publishing, Vancouver, Canada. Pp. 104–113.

 24. Ulianych O., Kostetska K., Vorobiova N., Shchetyna S., Slobodyanyk G., Shevchuk K. Growth and yield of spinach depending on absorbents’ action: 11th international conference Biosystems Engineering 2020. Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonian. Pp. 119.

 25. Kovtun-Vodyanytska S. M., Kostetska K. V. Testing of raw of non-traditional perennial essential plants as a functional foodadditivesin the bread recipes: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Перспективні напрями наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур», 25 березня 2020, Березоточа: Комунальне видавництво «Лубни», С. 205–209.

 26. Костецька К. В. Підвищення якості сої шляхом її фракціонування: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. 16 червня 2020 р. Умань, 2020. С. 138–140.

 27. Kostetska K. V., Kovtun-Vodyanytska S. M. Technological properties of wheat flour with herbal supplements: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. 16 червня 2020 р. Умань, 2020. С. 110–112.

 28. Kostetska K.V. Technological properties of wheat flour with herbal supplements: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людиниˮ. 23 жовтня 2020 р. Прага: Oktan Print s. r. o., 2020. С. 9–10. (322 с.).

 29. Костецька К. В., Улянич І. Ф. Методологічні засади підготовки фахівців з харчових технологій: матеріали V Міжнародної науково-практичній конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука». 04 листопада 2020 р. Кривий Ріг, 2020. С. 34–36.

 30. Костецька К. В. Підвищення якості сої шляхом її фракціонування: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції “Інноваційні зернопродукти і технологіїˮ. 19 лютого 2021 р. Умань, 2021. С. 55–56

 31. Костецька К. В. Покращення якості зерна сої: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції “Інноваційні зернопродукти і технологіїˮ. 19 лютого 2021 р. Умань, 2021. С. 57–58.

 32. Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С. М. Пряносмакова сировина як джерело ароматичних речовин для консервування та хлібопечення: матеріали V Міжнародної наукової конференції «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень». 02 квітня 2021 р. Умань, 2021. С. 280–283.

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Керівник студентського наукового гуртка кафедри ТЗПЗ Дослідник, з 2014 р. по т. ч.

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

-

16-18

Це для військових ЗВО

-

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

-

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

-

Висновок: досягнення у професійній діяльності Костецької К. В. підтверджуються виконанням 7 досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов.

Має біля 100 наукових публікацій.

Під керівництвом підготовлено та опубліковано біля 40 студ. статей та подано 15 студ. робіт на конкурс в I–II-му турах.

Куратор 11 м-тз академічної групи інженерно-технологічного факультету (четвертий випуск).

Виконує обов’язки секретаря ЕК по захисту дипломних проектів студентами спеціальності 181 «Харчові технології» та Ради молодих Учених Уманського НУС.

Здійснює керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком кафедри технології зберігання і переробки зерна.

Керівник науково-дослідницької теми: «Вивчення технологічних властивостей зерна круп’яних культур». Договір № 5/16 від 20.05.2016 р.

Наукове стажування

 1. Участь у наукове-педагогічному стажуванні у Вроцлавському природничому університеті (Польща) на природничо-технологічному факультеті (сертифікат WOWZ.0000.442.05.10.2016) та на факультеті харчування людини (засвідчення від 29.11.2016 р.), 02.11–03.12 2016 року.

  2. Виступ 24.11.2016 р. з науковою доповіддю на тему: "Хліб нових рецептур" на науковому зібрані Відділу наук про харчування Вроцлавського природничого університету (засвідчення проф. Зігмунта Гіла від 29.11.2016 р.).
    3. Участь у наукове-педагогічному стажуванні у Вроцлавському природничому університеті (Польща
   на факультеті біотехнології та харчові технології на кафедрі технології бродіння та зерна (сертифікат WOWZ.0000.442.04.12.2017), 11.10–11.11.2017 року.

  Сфера наукових інтересів:

  Технологічна оцінка районованих та перспективних сортів зернових культур з метою визначення придатності їх до переробки.

  Технологічна оцінка зерна круп’яних культур.