Меню

Осокіна Ніна Максимівна

Осокіна Ніна Максимівна Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор
Посада: зав. кафедри
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

Посада

Завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна

Освіта

Уманський сільськогосподарський інститут, 1975р.

Спеціальність – плодоовочівництво та виноградарство,

спеціалізація – технологія зберігання і переробки плодів та овочів

Кваліфікація - вчений агроном

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських  наук,

 диплом  СХ № 006568 від 28 вересня 1983р.

Спеціальність  05.18.03 – зберігання зерна (елеваторно-складське виробництво)  і інших сільськогосподарських продуктів

Доктор сільськогосподарських  наук,

 диплом ДД № 006741 від 2 липня 2008 р.

Спеціальність 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

Аспірантура

1978–1982 рр., Уманський сільськогосподарський інститут

Тема дисертаційного дослідження

Розробка раціональної технології зберігання свіжих ягід чорної смородини

Вчене звання

Доцент по кафедрі зберігання і технології сільськогосподарських продуктів

 

Атестат  доцента ДЦ № 023094 від 26 квітня 1990 р.

Докторантура

2003-2006р., Уманський національний університет садівництва

 

Тема дисертаційного дослідження

Формування якості плодів чорної смородини та її збереження в продуктах переробки

Вчене звання

Професор кафедри технології зберігання і переробки продукції рослинництва

Атестат професора 12 ПР № 005887 від 23 грудня 2008р.

Останнє підвищення кваліфікації

Державний заклад освіти »Одеський інститут післядипломної освіти» Національного університету харчових технологій

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

ПК 02070938/000248-17 від 4 листопада 2017р.

Нагороди, звання

Відмінник освіти України, 2000р..

За наукові досягнення,2008р.

Стаж роботи

Загальний – 49 років

Науково-педагогічний – 36 років

 

Дисципліни, що викладає

«Технологія зберігання і переробки зерна», «Стандартизація, технологія зберігання, переробки продукції рослинництва», «Інноваційні технології у зберіганні, переробленні продукції рослинництва та управлінні якістю»

1

1.     Osokina N. Justify the use of plants to enrich bread / N. Osokina, К. Kostetska, О. Gerasymchuk, V. Voziian, L. Telezhenko, O. Priss, V. Zhukova, V. Verholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 4, Issue 11 (88). Р. 16–22. РИНЦ. Index Copernicus. Scopus. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108900.

2.     Osokina N. Elucidation of the mechanism that forms breadbaking properties of the spelt grain / N. Osokina, V. Lyubich, L. Novak, T. Pushkareva-Bezdil, O. Priss, V. Verkholantseva, O. Нrуhorenko, V. Pusik, L. Pusik // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2, Issue 11 (92). Р. 39–47. РИНЦ. Index Copernicus. Scopus. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126372.

3. 2. N. Osokina, H. Gerasymchuk, K. Kostetska, O. Nakloka. Objective organoleptic, structural-and-mechanical parameters of vegetables depending on their degree of ripeness \\ Agronomy Research, Nartu, Estonia 17 (4), P. 954-959. Scopus.

2

1. Ткаченко Г.В. Експлуатація одного топкового відділення з двома зерносушарками  ДСП-32 для сушіння насіння сої / Г. В. Ткаченко, Л. Л. Новак,  Н. М. Осокіна // Хранение и переработка зерна. Київ, 2017.  № 6. С. 30–35.

  1. Осокіна Н.М. Вплив режимів живлення на борошномельні властивості пшениці озимої сорту Подолянка / Н.М. Осокіна, Г.М. Господаренко, О.П. Герасимчук, Н.П. Матвієнко // Вісник Уманського НУС. № 2. 2017. С. 110–115.
  2. Заморська І.Л., Осокіна Н.М. Втрати маси та кріорезистентність суниці залежно від черговості збору врожаю та розміру ягід // Вісник Хнрсонського Національного технічного університету. 2017. №4 (63). С. 141–145.

4. Osokina N. Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts / N. Osokina, V. Lyubich, L. Novak, T. Pushkareva-Bezdil, O. Priss, V. Verkholantseva, O. Нrуhorenko, V. Pusik, L. Pusik // Eureka: Life Sciences. Tallinn, Estonia, 2018. Number 2. Р. 41–46. РИНЦ. Index Copernicus. DOI: 10.21303/2504-5695.2018.00601.

5. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread / N. Osokina, К. Kostetska, О. Gerasymchuk, V. Voziian, L. Telezhenko, O. Priss, V. Zhukova, V. Verholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // Eureka: Life Sciences. Tallinn, Estonia, 2017. Number 4. Р. 26–34. РИНЦ. Index Copernicus. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00381.

6. Осокіна Н.М., Герасимчук О.П., Костецька К.В. Біологічно активні речовини у консервах із плодів чорної смородини за комплексної переробки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. №3, 2019. С. 44–51. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103).

7. Осокіна Н.М., Герасимчук О.П., Стратуца Я.С. Технологічні властивості зерна кукурудзи залежно від особливостей гібриду. Вісник Уманського національного університету. Випуск 1. 2019. С. 58–67.

3

1.  Осокіна Н.М., Мостов’як І.І., Герасимчук О.П., Любич В.В., Костецька К.В., Матвієнко Н.П.. Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників. К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016.  248 с.

2. Осокина Н. М., Костецкая Е. В. Технологическая оценка зерна. Сборник статей: Книга (ISBN 978-3-659-69317-5). Saarbrücken (Germany): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 72 с. (Немецкий книжный каталог http://dnb.d-nb.de). (Власний внесок – 50 %).

4

1.           Герасимчук О.П. «Збереження якості плодів чорної смородини з післязбиральною обробкою речовинами антимікробної дії  ». Дис. на здоб. наук. ступеня кандидата сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва  – 19.06.2009 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 74.844.01 Уманського національного університету садівництва) (2002–2006 рр.).

2. Василишина О.В. «Збереження якості плодів вишні з післязбиральною обробкою речовинами антимікробної дії  та в продуктах переробки». Дис. на здоб. наук. ступеня кандидата сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва  – 12.10.2011 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 74.844.01 Уманського національного університету садівництва) (2003–2006 рр.).

3. Дрозд О.О. «Збереженість яблук за післязбиральної обробки інгібітором етилену». Дис. на здоб. наук. ступеня кандидата сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва  – 25.10.2013 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 26.004.10 Національного університету біоресурсів і природокористування України) (2009–2012 рр.).

4. Новак Л.Л. «Хіміко-технологічна придатність плодів яблуні для виробництва соку у зв’язку з короткотерміновим зберіганням». Дис. на здоб. наук. ступеня кандидата сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва  – 13.11.2013 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 26.004.10 Національного університету біоресурсів і природокористування України) (2007–2010 рр.).

5.Костецька К.В. «Хіміко-технологічна оцінка сировини при зберіганні та виготовленні овочевих консервів». Дис. на здоб. наук. ступеня кандидата сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва  – 26.11.2014 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 74.844.01 Уманського національного університету садівництва) (2009–2012 рр.).

6. Возіян В.В. «Розробка технології виробництва круп’яних продуктів із зерна пшениці спельти». Дис. на здоб. наук. ступеня кандидата сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва  – 27.06.2017 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 74.844.01 Уманського національного університету садівництва) (2014–2017 рр.).

7. Заморська І.Л. «Теоретичне обгрунтування і розроблення технології зберігання і консервування ягід суниці садової». Дис. на здоб. наук. ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів  – 06.12.18 р. (дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д 26.058.07 Національного університету харчових технологій) (2012–2015 рр.).

10

1.           Завідувач  кафедри технології зберігання і переробки зерна.

11

1.           Голова спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 (УНУС, м. Умань), наказ МОН №358 від 15.03.19р. 

2.           Член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.07 (НУХТ, м. Київ), наказ МОН №1413 від 27.10.17р. 

12

1. Пат. 110506 Україна, МПК С11В 1/04 А23Р 30/20  Спосіб підготовки насіння сої дробленням для вилучення  олії екструзією з наступним пресуванням / Марцун О.М. Осокіна Н.М. Янюк Т.В. Ярошенко В.В. Ткаченко Г.В. –  №201604101; заявл. 14.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. 4 с.

2. Пат. 110507 Україна, МПК С11В 1/04 А23Р 30/20  Спосіб підготовки насіння сої плющенням для вилучення  олії екструзією з наступним пресуванням / Марцун О.М. Осокіна Н.М. Янюк Т.В. Ярошенко В.В. Ткаченко Г.В. –  №201604102; заявл. 14.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. 4 с.

3.  Пат. 118832 Україна, МПК (2017.01) А 21D 8/00; А 21D 8/02. Спосіб лабораторного випікання хліба пшеничного ароматного / Осокіна Н. М., Костецька К. В., Ковтун-Водяницька С.М. № U 2017 02806; заявл. 27.03.17; опубл. 28.08.17, Бюл. № 16. 4 с.

4.  Пат. 139774 Спарена шахтна зерносушарка з одним топковим відділенням: пат. 139774  Україна, МПК  F26B 17/00 /  Марцун О.М. , Осокіна Н.М.,  Скобленко В.П., Ярошенко В.В., Ткаченко Г.В. –  № u 201905458; заявл. 21.05.2019; чинний з 27.01.2020,  Бюл. №  2/2020

5. Пат. 139775 Шахтна зерносушарка з повторним використанням робочих газів: пат. 139775  Україна, МПК  F26B 17/00 /  Марцун О.М. , Осокіна Н.М.,  Улянич І.Ф., Ярошенко В.В., Ткаченко Г.В. –  № u201905463; заявл. 21.05.2019; чинний з 27.01.2020,  Бюл. №  2/2020

13

1.           Методичні вказівки для проведення підсумкової атестації студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" освітнього рівня – бакалавр за ознаками спеціальності "Технології зберігання і переробки зерна" і "Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" / Н.М. Осокіна, А.Ю. Токар, О.С. Пушка, К.В. Костецька, Л.І. Головкіна, УНУС, 2016. 41 с.

2.           Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технологія галузі для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (Технології зберігання і переробки зерна) галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька, О.А. Єремеєва, Г.В. Ткаченко, В.В. Ярошенко. УНУС, 2016. 75 с.

3.           Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Інноваційні технології та продукти" для студентів ОР «Спеціаліст» зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна), галузь знань 18 "Харчові технології" / Н.М. Осокіна, О.А. Єремеєва, К.В  Костецька, Г.В. Ткаченко, В.В. Ярошенко. УНУС, 2016. 79 с.

4.           Методичні вказівки для підготовки і написання курсової (наукової) роботи на основі експериментальних досліджень із дисципліни "Інноваційні технології зберігання і переробки зерна" студентами освітнього рівня "Магістр" зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна) / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька, В.В. Любич, О.П. Герасимчук, О.А. Єремеєва. УНУС, 2016. 18 с.

5.           Методичні вказівки для підготовки і написання дипломної роботи на основі експериментальних досліджень студентами освітнього рівня "Магістр" зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна) / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька. УНУС, 2016. 21 с.

15

1. Осокина Н.М., Костецкая Е.В. Сравнительная оценка зерна яровых и озимых сортов пшеницы и тритикале ярового как сырья для изготовления хлеба // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2016. – № 2.

2. Осокіна Н.М., Костецька К.В. Технологічні властивості зерна гібридів кукурудзи / Н.М. Осокіна, // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2016. – Том 22. – № 66. – С. 195–205.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія