Меню

Осокіна Ніна Максимівна

Осокіна Ніна Максимівна Науковий ступінь: доктор с.-г. наук
Вчене звання: професор
Посада: зав. кафедри, професор
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

Читає дисципліни – «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», «Технологія зберігання і переробки зерна», «Підвищення якості фуражного зерна». Висококваліфікований фахівець з питань обробки та зберігання продукції рослинництва, активно реалізує науково-дослідну програму «Розробка сучасних конкурентоспроможних технологій виробництва харчових продуктів рослинного походження».  Керує науковою роботою аспірантів, студентів. Має тісні наукові зв’язки та сумісні розробки з академічними та науковими установами. Опублікувала понад 120 наукових праць, в т.ч., підручник: «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», посібники: «Технологія зберігання та переробки зерна», «Системи технологій в рослинництві». Співавтор 3-х авторських свідоцтв, 14 патентів на винаходи, 16 технологічних інструкцій, двох ДСТУ, двох  ТУУ,  трьох  СОУ на продукти.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія

ТЕЗИ:

1. Осокіна Н.М., Герасимчук О.П. Вплив способів зберігання на тривалість зберігання плодів чорної смородини в неохолоджених сховищах // Мат. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень 2004”. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т.16. – С.22–23.

2. Осокіна Н.М. Якісні показники плодів вишні / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Тези наукової конференції  присвяченої 150-річчю від дня народження професора Л.М. Симиренка. – Умань, 2005. – С. 95–97. 

3. Осокіна Н.М. Амінокислотний склад плодів чорної смородини // Мат. Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конференції “Науковий потенціал України 2006”. – К., 2006. – С.62–64.

4. Осокіна Н.М. До методики визначення вологоутримуючої здатності заморожених плодів, ягід та овочів // Мат. Міжн. наук. конф. “Аграрна наука і освіта ХХІ століття”. – Умань, 2006. – С.133–134.

6. Осокіна Н.М. Застосування математичної моделі консервів із плодів чорної смородини для оцінки їх якості // Матер. Міжн. наук.-практ. конф. “Аграрний форум – 2006”. – Суми: СНАУ, 2006. – С.15–16.

6. Осокіна Н.М., Герасимчук О.П. Новий вид продукту „Желе чорносмородинове з яблуками” // Матер. 72 наук. конф. молод. вчених, аспірантів, студентів. – Ч.2. – Київ: НУХТ, 2006. – С.79.

7. Осокіна Н.М. Азотисті речовини в плодах чорної смородини та консервах із них // Тези доп. 5 держ. наук.-практ. конф. „Аграрна наука виробництву”. – Біла Церква, 2006. – Ч. 1. – С.19–20.

8. Осокіна Н.М. Вміст біологічно-активних речовин в плодах вишні протягом зберігання / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Простір і час сучасної науки: матеріали міжнар. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, 24–26 квітня 2006 року. – К: Меганон, 2006. – ч. 2. – С. 40–43.  .

9. Осокіна Н.М. Склад мінеральних речовин у плодах чорної смородини // Матер. наук. конф. „Сучасні інтенсивні сорти і сортові технології у виробництво”. – Умань, 2007. – С.71–72.

10. Осокіна Н.М., Герасимчук О.П. Комплексне використання сировини плодів чорної смородини при виробництві нових видів консервів // Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. „Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв”. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – С. 23–24.  .

11. Осокіна Н.М. Втрати плодових овочів при зберіганні / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Матеріали тез міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління” . – Мелітополь, 2009 р. – С. 177–179.

12. Осокіна Н.М. Овочеві консерви з гарантованим вмістом аскорбінової кислоти / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток наукових досліджень”. — Полтава, 2009 р. – С. 154–157.

13. Осокіна Н.М. Вплив погодних умов на формування вмісту основних компонентів хімічного складу плодових овочів / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Україна наукова". Частина 4. – Київ, 2013. – С. 37–39.

14. Осокіна Н.М. Якість гречки в залежності від регіонів її вирощування / Н.М. Осокіна, Р.В. Довгун Р.В. // Матеріали міжнародної наукової-практичної Інтернет-конференції – Миколаїв, 2013. – С. 12.

15. Осокіна Н.М. Вплив умов вирощування на технологічні показники гречки / Н.М. Осокіна, Р.В. Довгун // Матеріали II Міжнародної наукової-практичної інтернет-конференції – Тернопіль, 2013. – С. 21–23.

16. Осокіна Н.М. Хімічний склад зерна безплівкового сорту спельти залежно від норм азотних добрив / Н.М. Осокіна, В.В. Любич, В.В. Возіян // Матеріали Міжнародної наукової-практичної інтернет-конференції, присвяченої 95-річчю утворення кафедри грунтознавства, землеробства та агрохімії ЛНАУ та міжнародному дню агрохіміка – Львів, 2014. – С. 259–263.

17. Осокіна Н.М. Вміст крохмалю в зерні спельти залежно від удобрення / Н.М. Осокіна, В.В. Любич, В.В. Возіян // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ״Актуальні питання сучасної аграрної науки״ – Умань, 2014. – С. 161–163.

18. Осокіна Н.М. Легкі компоненти джемів із суниці / Н.М. Осокіна, І.Л. Заморська // III Міжнародна науково-практичної конференції ״Актуальні питання сучасної аграрної науки״ – Умань, 2015. – С. 185–186.

19. Оsokinа N.М. The effect of gluten content on the gas holding ability of spelt flour / N.М. Оsokinа, V.V. Lubich, I.A. Polyanetska, V.V. Vosiyan // III Міжнародна науково-практичної конференції ״Актуальні питання сучасної аграрної науки״ – Умань, 2015. – С. 177–177.

СТАТТІ:

 1. Naichenko V.M., Gaidai G.C., Osokina N.M., Melnik A.V. Storage of fresch Fruits and Berries at various temperatures in controlled atmosphere //16 th Intern. Congress of Refrigeration. – Paris. – 1983. – P.160–164. (Ведення експерименту, узагальнення матеріалів  – 25%).
 2.  Осокина Н.М., Найченко В.М. Внутритканевой газовый состав черной смородины // Плодоовощное хозяйство. – 1987. – №10. – С. 60–61. (Ведення експерименту, узагальнення результатів, готування до друку – 80%).
 3. Найченко В.М., Осокина Н.М. Формирование качества ягод черной смородины // Плодоовощное хозяйство. – 1987. – №12. – С.51–52. (Ведення експерименту, узагальнення результатів, готування до друку – 80%).
 4. Осокина Н.М. Биологическая ценность консервированных ягод черной смородины // Садоводство и виноградство. –1989. – № 8. – С. 23–24.
 5. Осокіна Н.М., Токар А.Ю., Бабешко Р.В., Дедікова М.К. Продукти харчування з плодів чорної смородини на захист здоров’я // Зб. наук. пр. Уманської с.-г. акад. – Умань, 1997. – С.303–305. (Ведення експерименту, узагальнення результатів, готування до друку – 90%).
 6. Осокіна Н.М., Токар А.Ю., Дедікова М.К. Визначення вмісту цукрів у плодах ягідних культур за рівнянням регресії // Зб. наук. пр. Уманської с.-г. акад. – Умань, 1998. – Ч. 2. – С. 35–37. (Узагальнення результатів, готування до друку – 80%).
 7. Осокіна Н.М. Оцінка якості консервів із ягід чорної смородини // Зб. наук. пр. Уманської с.-г. акад. – Умань, 1999. – С.302-305.
 8. Осокіна Н.М. Динаміка цукрів у процесі достигання ягід чорної смородини: Зб. наук. пр. Уманської с.-г. акад. – Умань, 2000. – С.391–394.
 9. Осокіна Н.М. Вплив теплової обробки м’язги на вихід і якість соку чорносмородинового // Зб. наук. пр. Уманської с.-г. акад. – Умань, 2002. –№55. – С.139–145.
 10. Осокіна Н.М. Вміст аскорбінової кислоти в плодах чорної смородини залежно від метеорологічних умов вегетаційного періоду // Зб. наук. пр. Уманської с.-г. акад.(спецвипуск). – Умань, 2003. – С.917–922.
 11. Осокіна Н.М., Мачуський І.А. Втрати маси заморожених плодів чорної смородини протягом зберігання // Зб. наук. пр. Уманського держ. агр.ун-ту. – Умань, 2005. – Вип. 61. – С. 361–371.
 12.  Осокіна Н.М. Заморожування плодів чорної смородини – ефективне вирішення проблеми забезпечення споживання їх від урожаю до урожаю //Агроогляд. – 2005. – №7(46). – С. 39–42.
 13.  Осокіна Н.М. Вплив тривалості ферментування м’язги на вихід соку чорносмородинового // Зб. наук. пр. Уманського держ. агр. ун-ту. – Умань, 2006. – Ч.1 – Вип. 62. – С. 220–226.
 14.  Осокіна Н.М., Китаєв О.І. Вплив заморожування на процес льодоутворення в плодах чорної смородини // Научные труды “Энергосберегающие технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции” (технические науки). – Симферополь: ЮФ “КАТУ” НАУ, 2006. – Вып. №93. – С. 113–118.
 15.  Осокіна Н.М. Біологічні особливості споживчого ступеня стиглості плодів чорної смородини та його об’єктивні показники // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграрно-техн. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 14. – С. 54–58.
 16.  Осокіна Н.М. Збереженість аскорбінової кислоти у соку чорносмородиновому // Наук. пр. Вінницького держ. агр. ун-ту. Серія: Технічні науки. – Вінниця, 2006. – Вип.1. – С. 116–120.
 17.  Осокіна Н.М. Схильність до розтріскування та кріорезистентність заморожених плодів чорної смородини // Зб. наук. пр. Уманського держ. агр. ун-ту. – Умань, 2006. – Ч.1 – Вип. 63. – С, 234–244.
 18. Осокіна Н.М., Мачуський І.А. Математична модель прогнозування вмісту цукрів у плодах чорної смородини // Вісник Білоцерківського держ. агр. ун-ту: Зб. наук. пр. – Біла Церква, 2006. – Вип. 37. – С. 104–112.
 19. Осокіна Н.М. Об’єктивні агрокліматичні показники споживчої стиглості плодів чорної смородини // Зб. наук. пр. Полтавського держ. агр. ун-ту. – Полтава, 2006. – №2. – С. 39–41.
 20.  Найченко В.М., Осокіна Н.М. Дослідження природи вологоутримуючої здатності заморожених плодів чорної смородини // Пр. Таврійської держ. агротехнічн. акад. – Мелітополь, 2006. – Вип. 44. – С. 87–95
 21. Осокіна Н.М. Формування вмісту поліфенольних речовин у плодах чорної смородини протягом достигання // „Наук. доп. НАУ” 2006 – 3(4).– Доступний з: < http: // www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006–3/06onmpor.pdf>.
 22. Осокіна Н.М. Зміни якісних показників заморожених плодів чорної смородини // „Наук. доп. НАУ” 2006–4(5). – Доступний з:<http: // www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006–4/06onmtcc.pdf>.
 23. Осокіна Н.М. Формування вмісту та складу органічних кислот у плодах чорної смородини // „Наукові доповіді НАУ” 2007 – 1(6).– Доступний з: <http: // www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007 – 1/07onmibc.pdf>.

24. Осокіна Н.М. Динаміка вмісту фенолкарбонових кислот у консервах із плодів смородини чорної // Зб. наук. пр. Уманського держ. агр. ун-ту. – Умань, 2007. – Ч.1: Агрономія. – Вип.64. – С. 21–27.

25.Осокіна Н.М. Зміни вмісту флавоноїдів, аскорбінової кислоти плодів чорної смородини при виробництві та зберіганні консервів // „Наукові доповіді НАУ” 2007 – 2 (7).– Доступний з: <http: // www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007 – 2/07onmibc.pdf>.

26. Осокіна Н.М. Придатність заморожених плодів чорної смородини для переробки // Вісник Полтавської держ. агр. акад. – Полтава. – 2007. – №2. – С.80–83.20.

27.Осокіна Н.М. Формування вмісту та зміни пектинових речовин у плодах чорної смородини під час передзбирального достигання // // Зб. наук. пр. Уманського держ. агр. ун-ту. – Умань, 2007. – Ч.1: Агрономія. – Вип.65. – С. 209–220.

28.Осокіна Н.М. Азотисті речовини в плодах чорної смородини та консервах із них // Вісник Білоцерківського держ. агр. ун-ту. – Біла Церква. – 2007. – Вип. 46. – С.87–90.

29. Осокіна Н.М. Застосування речовин антимікробної дії для підвищення терміну зберігання ягід чорної смородини / Н.М. Осокіна, О.П. Герасимчук // Товари і ринки. – 2008.– № 1.– С. 162−167.

30. Осокіна Н.М. Органолептична оцінка якості джему вишневого із заміною в рецептурі сировини плодовим пюре / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Вісн. Полтавської держ. аграрної акад. – 2008.– № 4.– С.46−50.

31. Корабльова О.А. Інтродукція ароматичних рослин у лісостепу України та їх використання в овочевих консервах / О.А. Корабльова, Д.Б. Рахметов, М.В. Рись,  Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Випуск 54. – 2008. – №54. – С.54–58.

32. Корабльова О.А. Нетрадиційні прянощі для виробництва консервів із баклажан / О. А. Корабльова,  Н.М. Осокіна, К.В. Костецька, В.І. Войцехівський  // Науковий вісник національного аграрного університету. – 2008. – №126. – С. 309–314.

33. Осокіна Н.М. Комплексне дослідження нетрадиційних пряно ароматичних рослин та їх використання в овочевих консервах / Н.М. Осокіна, О. А. Корабльова, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Випуск 40. Том 1. – 2009. – С. 68–78.

34. Осокіна Н.М. Зміни хімічного складу в плодах вишні з післязбиральною обробкою речовинами антимікробної дії за довготривалого зберігання / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2009.– № 70. – С.83 − 90.

35. Осокіна Н.М. Вплив післязбиральної обробки плодів вишні речовинами антимікробної дії на їх якість при зберіганні / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2009.– №71. – С. 94−100.

36. Осокіна Н.М. Удосконалення рецептури та розширення асортименту соків із плодів вишні / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського “Обладнання та технології харчових виробництв”. – Донецьк, 2009. – №20. – С. 224−229.

37. Осокіна Н.М. Придатність гречки сорту Оранта  для виробництва крупи / Осокіна Н.М., Герасимчук О.П., Матвієнко Н.П., Улянич І.Ф. // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2010. – №74. – С. 342–147.

38.  Осокіна Н.М. Застосування методу кореляційних плеяд для дослідження зв’язків у хімічному складі плодів вишні при зберіганні / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2011.– №75. – С.226–231.

39. Осокіна Н.М. Технологічні властивості зерна проса сорту Веселоподільське 16 / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2011. – № 75. – С. 133–139.

40. Осокіна Н.М. Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 1–2. – С. 106–111.

41. Осокіна Н.М. Обґрунтування та практичне застосування речовин антимікробної дії для обробки плодів чорної смородини під час зберігання / Н.М.Осокіна, О.П. Герасимчук // Вісник Уманського НУС – Умань, 2012. – № 1–2. – С. 94–106.

42. Осокіна Н.М. Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна озимої пшениці та ярих тритикале і ячменю / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька, О.П. Герасимчук // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 77. – С. 127–134.

43. Осокіна Н.М. Фізичні властивості плодових овочів залежно від сорту та ступеня стиглості / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька. // Вісник Львівського національного аграрного університету. – Львів, 2012. – № 16. – С. 310–315.

44. Осокіна Н.М. Інтенсивність дихання плодів баклажану, перцю солодкого та томату при зберіганні / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 79. – С. 205–211.

45. Осокіна Н.М. Структурно-механічні та фізичні властивості яблук залежно від сорту / Осокіна Н.М., Новак Л.Л. // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 79. – С. 195–200.

46. Осокіна Н.М. Круп’яні властивості зерна озимої пшениці та ярих тритикале і ячменю залежно від сорту та року врожаю в умовах Лісостепу Правобережного / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 81. – С. 46 – 53.

47.  Осокіна Н.М. Вплив погодних умов на формування вмісту основних компонентів хімічного складу плодових овочів / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 81. – С. 144–149.

48. Осокіна Н. М. Вплив умов і строків зберігання плодів яблуні на вміст компонентів хімічного складу та вихід яблучного соку / Н. М. Осокіна, Л. Л. Новак // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – № 4 (68). – С.195–201.

49. Осокіна Н. М. Хімічний склад яблук різних сортів та строків достигання / Н. М. Осокіна, Л. Л. Новак // Зб. наук. пр. Вінницького національного аграрного ун-ту. – 2012. – № 6 (68). – С. 154–159.

50. Осокіна Н.М. Втрати маси яблук різних сортів та зміни анатомічної будови під час зберігання / Н.М. Осокіна, Л.Л. Новак // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 81. – С. 168–175.

51. Осокіна Н.М. Вплив умов зберігання на втрати маси плодових овочів / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2013. – Випуск 1 (71). – С.128–133.

52.  Осокіна Н.М. Стан плодових овочів під час зберігання / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Науково-практичний журнал "Продовольча індустрія АПК" – Київ, 2013. – № 1. – С.41–43.

53. Осокіна Н.М. Фізичні та теплофізичні властивості плодових овочів залежно від сорту та ступеня стиглості / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – № 83. – С. 38 – 44.

54. Осокіна Н.М. Технологічні властивості зерна кукурудзи сорту ДКС 4685x1390 / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2013. – № 1–2. – С. 96–101.

55. Осокина Н.М. Сравнительная оценка зерна яровых пшеницы и тритикале как сырья для изготовления хлеба / Н.М. Осокина, Е.В. Костецкая // Сельское, лесное и водное хозяйство. – Февраль 2014. – № 2 (29) [Электронный ресурс]. URL: http://agro.snauka.ru/2014/02/1312. – 5 с. (Включено до – РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU).

56. Осокіна Н.М. Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2014. – № 1. – С. 78–83.

57. Осокина Н.М. Пряносмакова сировина як джерело ароматичних речовин для консервування / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Сумського НАУ – Суми, 2014. – № 3 (27). – С. 103–106. (Зареєстро­ваний у міжнародній наукометричній базі «РІНЦ» (Росій­ський індекс науко­вого цитування), а також входить до найбільшого світового бібліографічного каталогу наукових видань Ulrich's Periodicals Directory).

58. Осокіна Н.М. Зміст і склад органічних кислот у суниці (Fragaria Ananassa Duch.) різних сортів, вирощених в Правобережному Лісостепу України (Англійською мовою) / Н.М. Осокіна, І.Л. Заморська // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2014. – № 1. – С. 112–116.

59. Осокіна Н.М. Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Продовольча індустрія АПК – Київ, 2014. – №4. – С. . (Входить до міжнародної інформаційної системи сільськогосподарських наук і технологій AGRIS (FAO), зареєстрований у міжнародній наукометричній базі «РІНЦ» (Російський індекс наукового цитування), а також входить до найбільшого світового бібліографічного каталогу наукових видань Ulrich's Periodicals Directory).

60. Осокіна Н.М. Товарний стан плодів баклажана, перцю солодкого та помідора за умов короткострокового зберігання / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2014. – № 2. – С. 36–40.

61. Осокіна Н.М. Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58 / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька, Я.В. Євчук // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2015. – № 87. – С. 37–43.

62. Осокіна Н.М. Якість плодів вишні за різних способів заморожування / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина // Наукові праці Національного університету харчових технологій – Київ, 2015. – № 3 (Том 21). – С. 203–208.

63. Осокіна Н.М. Врожайність та технологічні властивості зерна спельти залежно від сорту / Н.М. Осокіна, В.В. Возіян // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2015. – № 87. – С.

64. Осокіна Н.М. Газоутримувальна здатність борошна із зерна спельти залежно від сорту / Н.М. Осокіна, В.В. Любич, В.В. Возіян // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2015. – № . – С.

65. Осокіна Н.М. Технологічна оцінка зерна пшениці та тритикале для круп’яного виробництва / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2015. – № . – С. –.

66. Осокіна Н.М. Технологічна оцінка сортів зерна ячменю, пшениці та тритикале для круп’яного виробництва / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька //  Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2015. № 2. – С. 28–33.

67. Осокина Н.М. Сравнительная оценка зерна яровых и озимых сортов пшеницы и тритикале ярового как сырья для изготовления хлеба / Н.М. Осокина, Е.В. Костецкая // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2016. – Том 22. – № 2. – С. 188–196.

68. Осокіна Н.М. Інтенсивність дихання плодів чорної смородини, оброблених речовинами антимікробної дії за різних умов зберігання / Н.М. Осокіна, О.П. Герасимчук // Вісник сумського НАУ. – Суми, 2016.

69. Osokina N.M. Physical and mechanical properties and quality indicator of corn / N.M. Osokina, К.V. Kostetska, O.P. Gerasymchuk, Y.V. Yevchuk // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2016. № 89.С. 96–103.

Підготовлено та опубліковано студентські статті (Ульянич І.Ф., Бузань В., Крамар О.О., Довгун О.В., Хітров А.С., Курочкіна А.В.).

ПАТЕНТИ:

1. Деклараційний патент на корисну модель №12233 Україна, МПК С04В 35/565 А23L 1/06. Спосіб виробництва желе чорносмородинового з яблуками / Найченко В.М., Осокіна Н.М., Герасимчук О.П. – №U200508765; Заявл. 15.09.2005; Опубл. 16.01.2006, Бюл. №1. – 3с.

2. Деклараційний патент на корисну модель №16143 Україна, МПК А23L 1/06. Спосіб виробництва конфітюру чорносмородинового із вичавок / Найченко В.М., Осокіна Н.М., Герасимчук О.П. – №U200602273; Заявл. 02.03.2006; Опубл. 17.07.2006, Бюл. №7. – 3с.

3. Декларац. пат. 13941 Україна, МПК А0ІF 25/00. Спосіб зберігання плодів вишні / Найченко В.М., Осокіна Н.М. – №U200510949; Заявл. 21.11.2005; Опубл. 17.04.2006, Бюл. №4. – 2с.

4. Патент на корисну модель №20584 Україна, МПК (2006) А01F 25/00. Спосіб зберігання швидкозаморожених плодів чорної смородини / Осокіна Н.М., Китаєв О.І., Найченко В.М. – № U2006 11993; Заявл. 14.112006; Опубл.15.01.2007, Бюл. №1. – 4с. (Розробка програми досліджень, проведення експерименту, формування заявки – 60%).

5. Патент на корисну модель №22940 Україна, МПК (2006) А23В7/08. Спосіб виробництва джему вишнево-агрусового / Осокіна Н.М., Василишина О.В. – № U2007 01362; Заявл. 09.02.2007; Опубл.25.04.2007, Бюл. №5. – 4с.

6. Патент на корисну модель №22941 Україна, МПК (2006) А23В7/08. Спосіб виробництва джему вишнево-порічкового / Осокіна Н.М., Василишина О.В. – № U2007 01363; Заявл. 09.02.2007; Опубл.25.04.2007, Бюл. №5. – 4с.

7. Патент на корисну модель №22942 Україна, МПК (2006) А23В7/08. Спосіб виробництва джему вишнево-чорносмородинового / Осокіна Н.М., Василишина О.В. – № U2007 01364; Заявл. 09.02.2007; Опубл.25.04.2007, Бюл. №5. – 6с.

8. Патент на корисну модель №22943 Україна, МПК (2006) А23В7/08. Спосіб виробництва джему вишнево-яблучного / Осокіна Н.М., Василишина О.В. – № U2007 01365; Заявл. 09.02.2007; Опубл.25.04.2007, Бюл. №5. – 6с.

9. Патент на корисну модель №41651 Україна, МПК (2009) А23L 3/02. Спосіб виробництва перцю солодкого маринованого з соком яблучним / Осокіна Н.М., Костецька К.В. – № U2009 01627; Заявл. 25.02.2009; Опубл. 25.05.2009, Бюл. №10. – 6 с.

10. Патент на корисну модель №41652 Україна, МПК (2009) А23L 3/02. Спосіб виробництва перцю солодкого маринованого пряного / Осокіна Н.М., Костецька К.В. – № U2009 01628; Заявл. 25.02.2009; Опубл.25.05.2009, Бюл. №10. – 6 с.

11. Патент на корисну модель №38349 Україна, МПК (2008) А01F 25/00. Спосіб зберігання плодів вишні в МГС / Осокіна Н.М., Василишина О.В. – № U2008 12412; Заявл. 22.10.2008; Опубл.12.01.2009, Бюл. №1. – 6 с.

12. Патент на корисну модель №85842 Україна, МПК Спосіб виробництва перцю солодкого маринованого пряного з соком яблучним / Осокіна Н.М., Корабльова О.А., Костецька К.В. – № U2012 13267; Заявл. 21.11.2012; Опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 4 с.

13. Патент на корисну модель №101996 Україна, МПК Спосіб приготування десерту вишневого замороженого / Осокіна Н.М., Василишина Н.М. – № U2015 03549; Заявл. 16.04.2015; Опубл. 12.10.2015, Бюл. №19. – 4 с.

14. Пат. 2006.01 Україна, МПК A21D8/00. Спосіб лабораторного випікання хліба із борошна пшеничного зі спельти / Господаренко Г. М., Осокіна Н.М., Любич В. В., Полянецька І.О., Петренко В.В., Возіян В.В.; заявник та власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2015 11532; заявл.23.11.2015.

15. Пат. 2006.01 Україна, МПК A23А7/04. Спосіб попереднньої обробки ягід судиці перед заморожування / Осокіна Н.М., Заморська І. Л., Оксюта А.А.; заявник та власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 02946; заявл.25.08.2016.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Осокина Н.М., Найченко В.М. Особенности проведения опытов по длительному хранению плодов черной смородины /Проведение исследований по хранению плодов, ягод и винограда: Методические рекомендации. – М.: ВАСХНИЛ, 1983. – С. 31–34. (Розробка рекомендацій, підготовка до публікації, дольова частка – 80%).

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНСТРУКЦІЇ:

 1. Технологічні інструкції з попередньої обробки плодів та мязги чорної смородини перед пресуванням при виробництві соку.
 2. Технологічні інструкції з виробництва джемів.
 3. Технологічні інструкції з з виробництва желе чорносмородинового з яблуками.
 4. Технологічні інструкції та СОУ 15.8-34-00032744-001:2005 з виробництва рулету "Літній сюрприз".

 ТЕХНІЧНІ УМОВИ:

 1. Технологічні умови з виробництва желе чорносмородинового з яблуками. ТУ У 15.3-00493787-001:2006.
 2. Технологічні умови з виробництва джемів. ТУ У 15.3-00493787-002:2006.
 3. ДСТУ 7702:2015. – Технічні умови. Борошно гречане.– К.: ДП УкрНДНЦ, 2016. – 7 с. ( Розробники: В. Ільчук, Н. Осокіна, П. Кравчук, Н. Желєзова).

ПІДРУЧНИКИ:

 1. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: Підручник / Н.М. Осокіна, Г.С. Гайдай. – Умань, 2005. – 614 с.
 2. Системи технологій в рослинництві: Навч. посіб. / Г.М. Господаренко, В.О. Єщенко, С.П. Полторецький, Н.М. Осокіна та ін. – Умань: СПД «Сочінський», 2008. – 368 с.

3. Технологія зберігання та переробки зерна: Навч. посіб. / Н.М. Осокіна, О.П. Герасимчук, Н.П. Матвієнко. – К: ТОВ «Книга-плюс», 2012. – 320 с.; іл.

4. Наукове обгрунтування нових технологій тривалого зберігання і переробки плодів вишні: монографія / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 192 с.

5. Технологическая оценка зерна. Сборник статей: Книга (ISBN 978-3-659-69317-5) / Н.М. Осокина, Е.В. Костецкая. – Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 72 с. – (Немецкий книжный каталог http://dnb.d-nb.de).

6. Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників: Навч. посіб. / Н.М. Осокіна, І.І. Мостов’як, О.П. Герасимчук, В.В. Любич, К.В. Костецька, Н.П. Матвієнко. – К: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 248 с.; іл.

 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА:

1. Способ хранения ягод черной смородины: А.с. 927186 СССР, МКИ3  AOIF 25/00//А23В7/148/ В.В. Скрыпник, В.М. Найченко, Н.М. Осокина, Г.С. Гайдай, А.В. Мельник. (СССР). – №2942248/30-15; Заявл. 16.06.80; Опубл. 15.05.82, Бюл.№18. – 4с.

2. Способ хранения плодов сливы: А.с. 871363 (СССР), МКИ3  А23В7/148/ В.В. Скрыпник, В.М. Найченко, Н.М. Осокина, Г.С. Гайдай, А.В. Мельник. (СССР). – №2949301/28-13 ; Заявл. 18.04.80; Опубл. 23.11.83, Бюл.№43. – 3с.

3. Способ определения срока съема плодов с хранении в охлаждаемых хранилищах: А.с. 1139385 (СССР), МКИ3  AOIF 25/00/ В.В. Скрыпник, В.М. Найченко, Н.М. Осокина, Г.С. Гайдай, А.В. Мельник. (СССР). –№3586539/30-15; Заявл. 25.03.83; Опубл. 15.02.85, Бюл. №6. – 4с.