Меню

Дрозд Ольга Олександрівна

Дрозд Ольга Олександрівна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації Дрозд О.О. освітнім компонентам, що викладаються:

Харчові технології


Показник

Фактичні дані

1

Документ про вищу освіту

Диплом ЕР № 27724866 від 15.06.2005

2

Документ про науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук (2014 р.) зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва

3

Наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

-

4

Керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном

-

5

Щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років

1. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Збереженість яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. Вип. 90. Ч. 1. Агрономія. С. 55–61.

2. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Збереженість яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору. Наукові доповіді НУБіП. 2017-1 (65). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8112.

3. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Зміна фізичних показників яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. Вип. 91. Ч. 1. Сільськогосподарські науки. С. 28–36.

4. Дрозд О. О., Мельник О. В., Мельник І. О. Фізичні показники яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2017. Вип. 2. С. 57–65.

5. Мельник О. В., Дрозд О. О. Збереженість яблук сорту Хонейкрісп залежно від режиму охолодження і післязбиральної обробки інгібітором етилену. Вісник Уманського НУС. 2017. №1. С. 44–47.

6. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Хімічний склад яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 26. Ч. 1. C. 53–59.

7. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Компоненти хімічного складу яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору. Збірник наукових праць УНУС. 2018. Вип. 92. Ч. 1. C. 46–55.

8. Мельник О. В., Токар А. Ю., Бойчева Н. П., Дрозд О. О., Жмуденко Ю. М. Вихід соку з яблук, оброблених інгібітором етилену після збирання, під час холодильного зберігання. Вісник Уманського НУС. 2017. № 2. С. 80–84.

9. Мельник О. В., Дрозд О. О. Органолептична оцінка яблук сорту Хонейкрісп з післязбиральною обробкою інгібітором етилену. Наукові доповіді НУБіП, 2018 № 1 (71). http://journals.uran.ua/index.php/2223-1609/article/view/125839.

10. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Етилен-активність яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену залежно від строку збору та місця заготівлі. Таврійський науковий вісник Херсонського ДАУ. 2018. Вип. 99. Р. 83–87.

11. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену залежно від строку збору та місця заготівлі. Вісник аграрної науки Причорноморя. 2018. Вип. 1 (97). С. 114–122.

12. Дрозд О. О., Мельник О. В., Мельник І. О. Органолептична оцінка яблук сорту Голден Делішес, з післязбиральною обробкою інгібітором етилену залежно від місця заготівлі і строку збору. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2018. Вип. 93. Ч. 1. C. 96–106.

13. Дрозд О. О., Мельник О. В., Мельник І. О. Органолептична оцінка яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від місця заготівлі і строку збору. Наукові доповіді НУБіП. 2018. № 6 (76). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11651/0.

14. Мельник О. В., Дрозд О. О. Збереженість груш сорту Яніс залежно від строку збору, післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену. Вісник Уманського НУС. 2019. № 1. С. 117-123. DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-117-123.

15. Melnyk O., Drozd O. Storage and quality of apples cv. Reinette Simirenko, depending on the dose of post-harvest treatment with ethylene inhibitor 1-MCP. Journal of horticultural research. 2018. Vol. 26(2). Р. 97–104. DOI:10.2478/johr-2018-0020.

16. Дрозд О. О., Мельник О. В. Фізико-хімічні показники яблук сорту Хонейкрісп залежно від режиму охолодження та післязбиральної обробки інгібітором етилену. Наукові доповіді НУБіП. 2019. № 6(82). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13227/11677. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.06.009.

17. Дрозд О. О., Мельник О. В. Органолептична оцінка груш сорту Яніс залежно від строку збору, післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену. Таврійський науковий вісник. Серія «Землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво». 2020. № 111. С. 69–76. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.9.

18. Дрозд О. О., Мельник О. В. Етилен-активність яблук сорту Хонейкрісп залежно від режиму охолодження і післязбиральної обробки інгібітором етилену. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 96. Ч. 1.С. 239–252. DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-239-252. 

19. Мельник О. В., Дрозд О. О. Інтенсивність дихання, етилен-активність і тепловиділення груш сорту Яніс залежно від післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену. Наукові доповіді НУБіП. 2020. № 4 (86). DOI: 10.31548/dopovidi2020.04.013.  12 с. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/14115/12512

20. Melnyk O., Drozd O. Storage and quality of autumn pears, depending on the dose of post-harvest treatment with ethylene inhibitor 1-MCP. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV. No. 1. 2020. Р. 67–72. URL: http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2020/issue_2/vol2020_2.pdf.

21. Дрозд О.О., Мельник О.В. Ефективність зберігання яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених різними дозами інгібітору етилену. Таврійський науковий вісник. 2021. № 117. С. 189–194. URL: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/117_2021/28.pdf.

Висновок: освітня та/або професійна кваліфікація Дрозд О.О. відповідає освітнім компонентам.


2. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років (науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов)


Показник

Фактичні дані

1

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Збереженість яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. Вип. 90. Ч. 1. Агрономія. С. 55–61.

2. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Збереженість яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору. Наукові доповіді НУБіП. 2017-1 (65). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8112.

3. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Зміна фізичних показників яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. Вип. 91. Ч. 1. Сільськогосподарські науки. С. 28–36.

4. Дрозд О. О., Мельник О. В., Мельник І. О. Фізичні показники яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2017. Вип. 2. С. 57–65.

5. Мельник О. В., Дрозд О. О. Збереженість яблук сорту Хонейкрісп залежно від режиму охолодження і післязбиральної обробки інгібітором етилену. Вісник Уманського НУС. 2017. №1. С. 44–47.

6. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Хімічний склад яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 26. Ч. 1. C. 53–59.

7. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Компоненти хімічного складу яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору. Збірник наукових праць УНУС. 2018. Вип. 92. Ч. 1. C. 46–55.

8. Мельник О. В., Токар А. Ю., Бойчева Н. П., Дрозд О. О., Жмуденко Ю. М. Вихід соку з яблук, оброблених інгібітором етилену після збирання, під час холодильного зберігання. Вісник Уманського НУС. 2017. № 2. С. 80–84.

9. Мельник О. В., Дрозд О. О. Органолептична оцінка яблук сорту Хонейкрісп з післязбиральною обробкою інгібітором етилену. Наукові доповіді НУБіП, 2018 № 1 (71). http://journals.uran.ua/index.php/2223-1609/article/view/125839.

10. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Етилен-активність яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену залежно від строку збору та місця заготівлі. Таврійський науковий вісник Херсонського ДАУ. 2018. Вип. 99. Р. 83–87.

11. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Етилен-активність яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену залежно від строку збору та місця заготівлі. Вісник аграрної науки Причорноморя. 2018. Вип. 1 (97). С. 114–122.

12. Дрозд О. О., Мельник О. В., Мельник І. О. Органолептична оцінка яблук сорту Голден Делішес, з післязбиральною обробкою інгібітором етилену залежно від місця заготівлі і строку збору. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2018. Вип. 93. Ч. 1. C. 96–106.

13. Дрозд О. О., Мельник О. В., Мельник І. О. Органолептична оцінка яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від місця заготівлі і строку збору. Наукові доповіді НУБіП. 2018. № 6 (76). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/11651/0.

14. Мельник О. В., Дрозд О. О. Збереженість груш сорту Яніс залежно від строку збору, післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену. Вісник Уманського НУС. 2019. № 1. С. 117-123. DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-117-123.

15. Melnyk O., Drozd O. Storage and quality of apples cv. Reinette Simirenko, depending on the dose of post-harvest treatment with ethylene inhibitor 1-MCP. Journal of horticultural research. 2018. Vol. 26(2). Р. 97–104. DOI:10.2478/johr-2018-0020.

16. Дрозд О. О., Мельник О. В. Фізико-хімічні показники яблук сорту Хонейкрісп залежно від режиму охолодження та післязбиральної обробки інгібітором етилену. Наукові доповіді НУБіП. 2019. № 6(82). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13227/11677. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.06.009.

17. Дрозд О. О., Мельник О. В. Органолептична оцінка груш сорту Яніс залежно від строку збору, післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену. Таврійський науковий вісник. Серія «Землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво». 2020. № 111. С. 69–76. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.9.

18. Дрозд О. О., Мельник О. В. Етилен-активність яблук сорту Хонейкрісп залежно від режиму охолодження і післязбиральної обробки інгібітором етилену. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 96. Ч. 1.С. 239–252. DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-239-252. 

19. Мельник О. В., Дрозд О. О. Інтенсивність дихання, етилен-активність і тепловиділення груш сорту Яніс залежно від післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену. Наукові доповіді НУБіП. 2020. № 4 (86). DOI: 10.31548/dopovidi2020.04.013.  12 с. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/14115/12512

20. Melnyk O., Drozd O. Storage and quality of autumn pears, depending on the dose of post-harvest treatment with ethylene inhibitor 1-MCP. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV. No. 1. 2020. Р. 67–72. URL: http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2020/issue_2/vol2020_2.pdf.

21. Дрозд О. О., Мельник О. В. Ефективність зберігання яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених різними дозами інгібітору етилену. Таврійський науковий вісник. 2021. № 117. С. 189–194. URL: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/117_2021/28.pdf.

2

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

3

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

-

4

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Харчова хімія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укл.: Дрозд О. О. Умань: УНУС. 2019. 26 с. 

Освітня платформа moodle, режим доступу: https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=437

2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Харчова хімія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укл.: Дрозд О. О. Умань: УНУС. 2019. 10 с. 

Освітня платформа moodle, режим доступу: https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=437

3. Дрозд О. О. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство та пакування харчових продуктів галузі» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укл. Дрозд О. О. Умань, УНУС. 2019. 39 с.

Освітня платформа moodle, режим доступу: https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=489

5

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

-

6

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

-

7

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад

-

8

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Відповідальний виконавець наукової теми:


Договір № 16/17 з компанією ТОВ Агрофреш Холдинг Франція «Реєстраційні дослідження препарату СмартФреш ПроТабс, регулятора росту, для яблук в сезоні 2017/2018 рр. в умовах України. УНУС» від 21.07.2017 р.

9

Робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

-

10

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Договір № 16/17 з компанією ТОВ Агрофреш Холдинг Франція «Реєстраційні дослідження препарату СмартФреш ПроТабс, регулятора росту, для яблук в сезоні 2017/2018 рр. в умовах України. УНУС» від 21.07.2017 р.

11

Наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

12

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

Апробаційні публікації:

1. Дрозд О. О., Мельник О. В., Мельник І. О. Зміна фізичних показників яблук сорту Ренет Симиренка залежно від типу саду, строку збору і післязбиральної обробки інгібітором етилену. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». Умань. 2017. С. 99–102.

2. Мельник О. В., Дрозд О. О., Мельник І. О. Хімічний склад яблук сорту Голден Делішес, залежно від типу саду, строку збору і післязбиральної обробки інгібітором етилену. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». 2017. С. 36–38.

3. Дрозд О. О., Мельник О. В., Мельник І. О. Хімічний склад яблук сорту Ренет Симиренка залежно від типу саду, строку збору і післязбиральної обробки інгібітором етилену. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». 2018. С. 81–83.

4. Дрозд О. О., Мельник О. В. Зміна фізичних показників груш сорту Яніс залежно від строку збору, післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інновації в садівництві». Умань. 2019. С. 15-17.

5. Дрозд О. О., Мельник О. В. Збереженість яблук сорту Ренет Симиренка залежно від дози післязбиральної обробки інгібітором етилену 1-МЦП. Матеіали. Всеукраїнської наукової. конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочено 175-річчю Уманського НУС. 2019. С. 282-283. 

6. Melnyk O., Drozd O. Preservation of pears, depending on the dose of post-harvest treatment inhibitor ethylene 1-MCP. Book of abstracts 4th International conference «Effects of pre- and postharvest factors on health promoting components and quality of horticultural commodities». 16-18.06.2019. Skierniewice, Poland. P. 28.

7. Дрозд О. О., Мельник О. В. Органолептична оцінка груш осіннього строку достигання залежно від дози післязбиральної обробки інгібітором етилену. Матеріали IV Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інновації в садівництві». Умань. 2020. С. 36–39.

8. Дрозд О. О., Мельник О. В. Ефективність зберігання груш сорту Яніс з післязбиральною обробкою інгібітором етилену. Матеріали V Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інновації в садівництві». 23.03.2021. Умань: Сочінський М. М. 2021. С. 31–36.

9. Дрозд О. О., Мельник О. В. Економічна ефективність зберігання яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етилену. Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації. 2021. № 1 (24). С. 40–44.

13

Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

-

15

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

-

16-18

Це для військових ЗВО

-

19

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

-

20

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

-

Висновок: досягнення у професійній діяльності Дрозд О. О. підтверджуються виконанням 5 досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов