Меню
Остання редакція: 13 листопада 2019

Історія розвитку кафедри

Витоки історії кафедри пов’язані майже з часом створення 175-річчя університету. Саме тоді, в 1844 році, коли в м. Одесі було започатковане Головне училище садівництва, основним завданням якого стала підготовка садівників, поряд з вирощуванням високих врожаїв плодів і ягід, виникла не менш важлива проблема щодо раціонального використання продукції. З цих міркувань  питанням переробки плодів, овочів і ягід наділялась належна увага.

З переїздом Головного училища садівництва до м. Умані (1859р.) розгортаються широкомасштабні роботи по створенню матеріально-технічної бази. В училищі, вперше в Російській імперії, будується (1880-1882р.р.) цех для виготовлення плодово-ягідного вина.

Педагогів поповнили фахівці  з технологічних дисциплін. Це  М. Е. Сафронов та А.В.Петцельт, які переймалися питаннями мікробіології та технологією виготовлення плодово-ягідних вин. Фундаментальними дослідженнями технології сушіння плодів і овочів та вивченням різних видів сушарок займався П. Г. Шитт. Розробкою рецептур та способів виготовлення варення, джемів, цукатів – М. І. Міхневич.

Після громадянської війни, в 1926 році, було відкрито кафедру технології зберігання і переробки плодів та овочів. ЇЇ завідувачем призначено  доцента  В. В. Сицінського. За його сприяння проведено експериментальні роботи з розробки способів виготовлення сульфітованих напівфабрикатів із ягід суниці та вдосконалено рецептури солених огірків.

Вагомий внесок колективу з питань зберігання і переробки продукції рослинництва та широкий попит народного господарства у фахівцях цього напрямку призвели до створення технологічного факультету, першим деканом якого був професор С.С.Рубін. Через два роки відбулася реорганізація навчального закладу – створився вузькопрофільний плодово-ягідний інститут (1931р.).

Нищівну руйнацію інституту завдала Велика Вітчизняна війна. Паралельно з відбудовою корпусів проведена клопітка робота по створенню матеріально-технічної бази кафедри і  лабораторій. Узагальнюючи результати наукових досліджень та власний навчально-педагогічний досвід, авторський колектив працівників кафедри (А.І. Корабльов, Б.С. Трофіменко, М.Г. Панасюк, В.О. Ніколаєвський) підготували до друку і видали підручник “Технологія сільськогосподарських продуктів”, яким впродовж десятиліть користувалися студенти сільськогосподарських вищих навчальних закладів.

В кінці 1970 року на плодоовочевому факультеті була відкрита спеціалізація з технології зберігання і переробки плодів і овочів та створена однойменна кафедра. Завідувачем кафедри  призначено кандидата сільськогосподарських наук Панасюка М. Г.

В 1972 році кафедру очолив доктор сільськогосподарських наук, професор Скрипник В.В.

З його приходом проводиться набір до аспірантури як за денною, так і за заочною формою навчання. Серед перших, зарахованих до аспірантури, були Гайдай Г. С., Осокіна Н. М., пізніше – Мельник О. В., Скрипник Вол. Вяч., Заморський В. В., Каоркліня Д. І., Голгер І. А., Токар А. Ю. Керівництво підготовкою аспірантів здійснювали професори Скрипник В. В. та Найченко В. М.

В цей час на кафедрі широко вивчали питання плодоягідного виноробства (Скрипник В. В., Ніколаєвський В. О., Голгер І. А., ЗаморськийВ.В., Токар А. Ю.), зберігання (Найченко В. М., Гайдай Г. С., Осокіна Н. М., Мельник О. В., Скрипник Вол. Вяч.) та переробки плодів і овочів (Харитонов О. К., Дедікова М. К., Бабешко Р. В.).

          Добросовісно виконували свої обов’язки старші лаборанти Безугла Н. Є., Навроцька О. П., старший препаратор Ушибішев С. І., а пізніше – Новікова Г. В., Заволока В. М.

В 1976 році створено лабораторію для проведення наукових досліджень з питань тривалого зберігання плодоягідної продукції залежно від температури та газового складу атмосфери. Свіжі плоди сливи, чорної смородини після 6-ти місячного зберігання та зразки вин представляли на Республіканські (м. Київ) та Всесоюзні (м. Москва) виставки та дегустації, де отримали високі оцінки і рекомендації для впровадження у виробництво.

Колектив кафедри отримав авторські свідоцтва на винаходи, вперше – на спосіб зберігання  чорної смородини (кандидатська дисертація Н. М. Осокіної, 1983 р), свіжих плодів сливи (кандидатська дисертація Г. С. Гайдая, 1985 р.), методики проведення досліджень з яблуками  (кандидатська дисертація О. В. Мельника, 1986 р.). Захищена (1989 р.) докторська дисертація В. М Найченко. Результати багаторічних фундаментальних досліджень з питань плодово-ягідного виноробства знайшли своє відображення в монографії В. В. Скрипника ,,Фруктани’’(1991р.).

В 1990р. на посаду завідувача кафедри обрано доктора сільськогосподарських наук, професора В. М. Найченка. З його приходом до завідування, на кафедру поступає нова когорта аспірантів – Т. І. Бобко, В. Л. Мельник, М. В. Троян, А. Ю. Токар (захистила дисертацію в 1995р.).

Завдяки наполегливій праці колективу кафедри, в 1998 році, на базі плодоовочевого факультету (декан Ю. В. Коларьков) був відкритий напрям підготовки 0917 – “Харчові технології та інженерія”. Основний тягар по підготовці фахівців зі спеціальності “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” ліг на плечі досвідчених викладачів із великим стажем роботи на виробництві – А. Ю. Токар, Р.В. Бабешко, З. М. Харченко, С. С. Миронюка та молодого спеціаліста, випускника ОНАХТ В. М. Гіджеліцького.

В 1999 році кафедру очолив доцент В. В. Заморський. Йому довелось мобілізовувати колектив кафедри на виконання навчального плану з нової інженерної спеціальності.

Напередодні відкриття нової інженерної спеціальності “Технологія зберігання і переробки зерна” (2004р.) кафедру очолив (2003р.) доцент Г. С. Гайдай. З відкриттям цієї спеціальності було створено дві кафедри: кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів (завідувач В. М. Гіджеліцький) та кафедра зберігання  і переробки зерна (завідувач Г. С. Гайдай).

З метою підготовки для кафедри кваліфікованих науково-педагогічних працівників до аспірантури протягом 1999-2008р.р. було зараховано: науковий керівник Г. С. Гайдай – І. Л. Заморська (захистила дисертацію в 2003р.), І. Г. Комнатний, Г. В. Ткаченко, О.М.Рябоконь, Я. В. Євчук; науковий керівник Н. М. Осокіна – О. П. Герасимчук (захистила дисертацію в 2009р.), О. В. Василишина (захистила дисертацію в 2011р.), К. В. Костецька (захистила дисертацію в 2014р.), Л. Л. Новак (захистила дисертацію в 2013р.); науковий керівник А.Ю. Токар – В. Д. Каричковський (захистив дисертацію в 2006р.), Л. Ю. Матенчук (захистила дисертацію в 2013р.), М. А. Щербак; науковий керівник О. М. Литовченко – О. В. Локванець, І. В. Гайдай (захистила дисертацію в 2012р.), О. І. Товста, О. В. Орел;    науковий керівник А. Т. Безусов – Р. В. Вихватнюк, Л. І. Головкіна; науковий керівник Є. А. Дмитрук – О. А. Чорний, Н. П. Желєзова, П. О. Кравчук.

В 2003р. до докторантури вступила Н. М. Осокіна (консультант – професор В. М. Найченко), яка в 2008р. захистила докторську дисертацію і очолила кафедру.

Для забезпечення належного рівня проведення навчального процесу зі студентами-технологами на кафедру було запрошено професорів – Є. А. Дмитрука (НУХТ, м. Київ), А. Т. Безусова (ОНАХТ, м. Одеса), доцента В. Б. Ільчука (НУХТ, м. Київ), доцента Любича В.В., доцента Руденка Л.Д.; фахівців з виробництва –  В.В. Ярошенка, Н. П. Матвієнко,О.А. Єремеєву (захистила дисертацію в 2017р.)

В.В. Любич плідно працюючи на кафедрі закінчив докторантуру і  в 2018р. захистив докторську дисертацію. До викладацького складу кафедри долучилися Новіков В.В. (захистив дисертацію у 2017р.), Желєзна В.В. (захистила дисертацію у 2018р.).

Узагальнюючи багаторічний досвід викладання технологічних дисциплін, Н. М. Осокіна, Г. С. Гайдай підготували і видали (2005р.) підручник “Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва”. Н.М. Осокіна стала співавтором посібника «Системи технології в рослинництві» для студентів економічних спеціальностей. Осокіна Н.М., Герасимчук О.П., Матвієнко Н.П. видано посібник “Технологія зберігання і переробки зерна» (2012р.), “Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників та хвороб»(2016р.).   Науковцями кафедри одержано 55 патентів на винаходи.

Сьогодні кафедра має висококваліфікованих педагогів, науковців, вчених. Кафедра обслуговує інженерно-технологічний факультет та факультети агрономії, плодоовочівництва та захисту рослин. На кафедрі ефективно підвищують кваліфікацію зав. лабораторій, лаборанти, майстри з елеваторів та зернопереробних підприємств.  

Останні новини

Навчальна практика студентів першого курсу  на кафедрі технології зберіганя і переробки зернаЧитати повністю

Навчальна практика студентів першого курсу на кафедрі технології зберіганя і переробки зерна

06 липня 2021 року під час навчальної практики студенти 11-т групи, викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна Дрозд Ольга Олександрівна та кафедри плодівництва і виноградарства Майборода Володимир Павлович відвідали господарство ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Октан».

Читати повністю

Навчальна практика студентів першого курсу спеціальності 181 «Харчові технології» на кафедрі технології зберіганя і переробки зернаЧитати повністю

Навчальна практика студентів першого курсу спеціальності 181 «Харчові технології» на кафедрі технології зберіганя і переробки зерна

Студенти першого курсу спеціальності 181 «Харчові технології» проходили навчальну практику на кафедрі технології зберіганя і переробки зерна з 22 по 25 червня. Навчальна практика включала ознайолення з зернопереробними підприємствами

Читати повністю

Захист дипломних проєктів здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології»  (Технології зберігання і переробки зерна)Читати повністю

Захист дипломних проєктів здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна)

На кафедрі технології зберігання і переробки зерна 22 та 23 червня відбувся захист дипломних проєктів здобувачів вищої оствіти денної форми навчання ОР «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна).

Читати повністю

 КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Читати повністю

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

На базі НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» Уманського НУС на кафедрі технології зберігання і переробки зерна дистанційно проходили курси підвищення кваліфікації для працівників Любарецького елеватора .

Читати повністю

Всі новини