Меню
Остання редакція: 25 листопада 2019

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА, 2019/2020 н. р.

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА, 2019/2020 н. р.

Спеціальність 181 – ''Харчові технології''  

(Технології зберігання і переробки зерна)

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання її творчої праці, активізації науково-дослідної роботи студентів університету та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 21 листопада 2019 року на кафедрі технології зберігання і переробки зерна відбувся І етап олімпіади зі спеціальності 181 "Харчові технології".

В олімпіаді приймали участь студенти 3–4-их курсів ОР ''Бакалавр'' і студенти 11 м-тз групи ОР ''Магістр'' інженерно-технологічного факультету спеціальності 181 ″Харчові технології″ (освітньої програми "Технології зберігання і переробки зерна").

Учасникам, які здобувають освітній рівень ''Бакалавр'' було запропоновано два завдання, що вимагали як знання фактичного матеріалу, так і навичок логічного мислення. В першому завданні необхідно було дати відповідь на запитання, яке стосувалось певної технології харчових виробництв з описом: сировини, що використовується; принципової технологічної схеми виробництва; характеристики окремих технологічних стадій; призначення технологічних процесів; основних фізико-хімічних змін, що відбуваються при цьому та їх вплив на якість готової продукції.

Друге завдання представлене у вигляді тестів із технології харчування.

Здобувачі ж ступенем вищої освіти ''Магістр'' до відповіді на запитання підходили творчо, описували певний із закладів громадського харчування. Згідно алгоритму «концепція – розробка – впровадження – оцінка ефективності розробки» обґрунтували та розробили технологію нової продукції для закладу певно господарства.

Результати олімпіади засвідчують, що всі її учасники на достатньому рівні оволоділи навичками використовувати набуті знання для виконання теоретичних завдань в межах навчальної програми.

 Переможцями олімпіади І туру серед здобувачів вищої освіти ''Бакалавр'' у 2019/2020 н. р. стали:

IДобровольська Сніжана, 41 тз група;

II – Волянська Ілона , 41 тз група;

III – Бугера Олена, 31 тз група.

 Переможці олімпіади І туру ОР ''Магістр'' у 2019/2020 н. р. стали:

IЛуцевич Олеся, 11 м-тз група;

II – Собченко Тетяна, 11 м-тз група;

III – Трофуша Анастасія, 11 м-тз група.

 Голова комісії – Осокіна Н. М.

Члени комісії: Євчук Я.В., Єремеєва О.А., Костецька К.В., Новак Л.Л., Новіков В.В., Любич В.В.

 

Катерина Костецька, доцент  кафедри технології зберігання і переробки зерна