Меню
Остання редакція: 24 грудня 2019

Вітаємо магістрів зі спеціальності 181″Харчові технології″ (Технології зберігання і переробки зерна) з успішним захистом кваліфікаційних робіт

5–6 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів заочної, а 17–19  грудня 2019 р. – денної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Технології зберігання і переробки зерна».

Кваліфікаційні роботи оцінювались незалежно кожним членом комісії: Анастасія Токар – голова ЕК, професор кафедри технологій харчових продуктів, д. с.-г. н.; Ніна Осокіна – завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна, д. с.-г. н.; Ірина Гайдай – старший викладач кафедри технологій харчових продуктів, к. т. н.; Олена Герасимчук – доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна, к. с.-г. н. Секретар ЕК – Катерина Костецька, доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна, к. с.-г. н.

Для організації підготовки та захисту кваліфікаційних робіт магістра випусковою кафедрою технології зберігання і переробки зерна розроблено відповідні методичні рекомендації, згідно яких і виконувались роботи.

Засідання Екзаменаційної комісії проходило в окремо виділеній аудиторії, оснащеній необхідними технічними засобами. На захисті були присутні керівники кваліфікаційних робіт, викладачі, студенти та представники ТОВ СП "НІБУЛОН".

Представниками компанії ТОВ СП «НІБУЛОН» були директор  філії "Тетерів" Олександр Чорнобай (моб. тел. 096-706-87-87), головний інженер Переяславської філії Олександр Антоненко (моб. тел.099-001-18-05) та керівник лабораторії Яна Ясінська. Завданням гостей було налагодити діалог між роботодавцями та зацікавленою в роботі молоддю.

Компанія «НІБУЛОН» – один з небагатьох роботодавців, готовий брати на роботу випускників вищих навчальних закладів без попереднього досвіду роботи. Гості наголосили, що саме молодь є надією та гордістю компанії, та зауважили, що для успішного кар’єрного росту молодих фахівців необхідно постійно слідкувати за їхніми професійними досягненнями та допомагати у разі тимчасових невдач.

Компанія має сучасний приватний морський термінал з причалом. Перевантажувальний термінал для перевалки зернових та олійних культур, використовується не лише для відвантаження компанією "НІБУЛОН" власної сільськогосподарської продукції на експорт, але і для надання послуг іншим експортерам по Україні. Потужність термінала становить 5 мільйонів тонн зерна щорічно. Розширення власної логістичної системи забезпечило компанії «НІБУЛОН» такі конкурентні переваги: мінімальна вартість перевезення, зручність, легкість і гнучкість, маневреність, оперативність та якість доставки вантажу. Уже сьогодні «НІБУЛОН» транспортує 2 млн тонн зерна на рік річками України, а в найближчі роки перевезення по воді становитимуть 4–6 млн тонн щорічно.

Представники компанії наголосили, що якщо раніше, на початку своєї діяльності, вони брали на роботу молодь з пересторогою, то сьогодні найважливіші проекти компанії реалізують саме молоді спеціалісти. Вони будують сучасні високотехнологічні перевантажувальні термінали, а потім очолюють роботу цих підприємств. Вони будують сучасні судна, а потім їх успішно експлуатують.

Директор Тетіївської філії Олександр Чорнобай під час виступу зазначив:

–                        Ми завжди робимо акцент на молоді, адже за нею прогрес, майбутнє. «НІБУЛОН» підприємство, яке стрімко розвивається, тому у нас лише збільшується кількість робочих місць. На сьогодні в нашій компанії вже працюють 6000 працівників. Ми можемо запропонувати цікаві проекти та гідну зарплатню, отож запрошуємо вас на роботу.

Під час захисту кваліфікаційних робіт студенти використовували мультимедійне обладнання. У відповідності до тем і змісту робіт були заслухані всі доповіді випускників. Всього на захист було представлено 13 кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання та 37 – денної форми, оцінка якості яких проводилась на основі критеріїв оцінки знань студентів. Усі роботи, представлені до захисту, апробовані на науково-практичних конференціях, їх результати опубліковані у збірниках студентських наукових праць та матеріалах конференцій.

Екзаменаційна комісія всебічно проаналізувала представлені роботи, детально ознайомилась зі змістом всіх робіт та якістю їхнього оформлення. Об’єктивність зауважень рецензентів і виступів членів ЕК, дискусія, сприятлива ділова атмосфера, коректність запитань і змістовність відповідей створювали атмосферу творчої дискусії, що сприяло об’єктивності в оцінці знань спеціалістів.

Абсолютна успішність 100 відсотків. Середній бал – 4,3.

Найбільш якісно виконали роботи: Катерини Бойти, Інни Дяченко, Анжели Кулик, Ольги Петренко, Андрія Щерби, Анни Баранець, Ірини Шаповал, Наталії Волинець, Оксани Стратуци, Яни Ясінської, Юлії Сапєльнікової, Людмили Завадської, Олени Горб, Інни Таран, Тетяни Калини, Владислава Мельника, Андрія Кулика, Валентини Бургарт, Юлії Кудрицької, Віталія Балинця.

 

Колектив кафедри технології зберігання і переробки зерна вітає випускників із успішним захистом і бажає втілення отриманих знань у професійну діяльність.

  

Катерина Костецька, секретар ЕК, доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна