Меню
Остання редакція: 16 грудня 2020

Вітаємо студентів заочної форми навчання з присвоєнням кваліфікації магістра зі спеціальності 181 «Харчові технології»

10 і 11 грудня на кафедрі технології зберігання і переробки зерна відбувся привселюдний захисти магістерських робіт здобувачів вищого ступеня освіти «магістр» заочної форми навчання ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 18 «ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ»; СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Технології зберігання і переробки зерна»).

Тематики магістерських робіт пов’язані з вирішенням завдань, які є актуальними для аграрного сектору України в галузі зберігання та переробки зерна та повною мірою відповідають сучасному стану науки, техніки та виробництва. 

Комісія, що складалась із провідних спеціалістів та науковців Уманського національного університету садівництва відмітила, що кваліфікаційні роботи виконані на високому науковому та інженерному рівні, а рівень науково-теоретичної та практичної підготовки фахівців відповідає освітньому рівню вищої освіти магістр. 

Матеріал на презентацію кваліфікаційної роботи перед захистом був розміщений на слайдах. У відповідності до тем і змісту кваліфікаційних робіт були заслухані всі доповіді випускників, в тому числі, дві – з використанням платформи Zoom.

Найбільш якісно виконані роботи: Мірошник Людмили Миколаївни, Слободянюк Руслани Володимирівни, Брунди Надії Степанівни, Адамовича Володимира Володимировича, Жук Анжеліки Миколаївни, Журби Ірини Василівни.

Результати роботи Паришкури Юрія Володимировича та Ігнатюка Олександра Сергійовича доцільно впроваджувати у виробництво.

З 13 робіт оцінено на:

“5” (А) – 9 (69,23 %)

“4” (В) – 4 (30,77 %)

“4” (С) – 0 (0 %)

“3” – 0 (0 %)

Абсолютна успішність 100 відсотків.

Середній бал – 4,69.

Заслуговує на увагу високий рівень підготовки документації до проведення захисту та чітку організацію роботи деканату.

Науково-викладацький склад кафедри технології зберігання і переробки зерна вітає здобувачів із присвоєнням кваліфікації магістра зі спеціальності 181 «Харчові технології».   

 

Катерина Костецька,

секретар ЕК, доцент кафедри технології

                                                                                                                                                                                   зберігання і переробки зерна