Меню
Остання редакція: 18 лютого 2020

Винаходи повинні слугувати людям.

Найбільші грошові надходження за послуги елеватора припадають на сушіння.     Основна частина енерговитрат елеватора також стосується цієї операції. Зниження собівартості сушіння істотно впливає на рентабельність роботи всього зернопереробного підприємства, особливо враховуючи необхідність технологічного сушіння сої до 8% для переробки на олію. Тому особлива увага  приділяється економії енергії у зерносушарці. Зерносушарка ДСП-32*2М  складається з двох зерносушарок ДСП-32 з осаджувальними камерами. Проект конструкторського бюро ТОВ ОВ «Відродження» олієпресовий завод с. Громада Любарського району Житомирської області на чолі з Олександром Марцуном та викладачем кафедри Геннадієм Ткаченком.

 1. Спарена шахтна зерносушарка з одним топковим відділенням: пат. 139774  Україна, МПК  F26B 17/00 /  Марцун О.М. , Осокіна Н.М.,  Скобленко В.П., Ярошенко В.В., Ткаченко Г.В. –  № u 201905458; заявл. 21.05.2019; чинний з 27.01.2020,  Бюл. №  2/2020

Робочі гази утворюється в одному топковому відділенні і розподіляється на чотири зони сушіння за допомогою дросельних клапанів встановлених перед вентилятором кожної зони сушіння. Температуру робочих газів другої зони підтримує на заданому рівні автоматика газового пальника. Температуру робочих газів  першої, четвертої та п’ятої зон  коригують домішуванням атмосферного повітря через патрубки перед вентиляторами  відповідних зон сушіння. Насіння сої послідовно проходить першу та другу зони сушіння.

Зону  охолодження першої сушарки  та накопичувальний бункер другої використовують для відлежування насіння, тому необхідно  вимкнути відповідний вентилятор. Остаточне висушування відбувається в четвертій та п’ятій зонах. Вентилятор зони охолодження другої сушарки встановлений таким чином, щоб подавати підігріте повітря в зоні охолодження в топкове відділення (рекуперація). Відпрацьовані робочі гази з четвертої та п’ятої зон, через осаджувальні камери та жалюзійний фільтр, надходять до топкового відділення.

Якісна теплоізоляція зерносушарки ДСП-32*2М  та використання рекуперації знижує вплив погодних умов, що дозволяє експлуатувати її  навіть зимою з температурою атмосферного повітря – -10оС.  Зменшення вологовмісту атмосферного повітря, що має важливе значення за умов сушіння насіння сої  до вологості нижче критичної, не призводить до значного зростання витрат палива.  Враховуючи результати отриманих досліджень для покращення економічної ефективності подальші наукові дослідження слід проводити шляхом пошуку альтернативних видів палива. З цією метою був  побудований теплогенератор на паливних трісках. 

 У склад другої черги будівництва елеватора було включено зерносушарку brice-baker “KMZ industries” продуктивністю 100 т/год. Система пиловидалення запобігає втратам маси легких домішок та відповідає жорстким екологічним нормам. Основним недоліком сушарки є відсутність рекуперації (повторного використання відпрацьованих робочих газів). Для вирішення цієї проблеми було запропоновано декілька проектів конструкторами Карлівського машинобудівного заводу, також декілька схем реконструкції було запропоновано конструкторським бюро ТОВ «Відродження» на чолі з Олександром Марцуном та викладачем кафедри Геннадієм Ткаченком. Для вибору оптимальної схеми роботи зерносушарки були проведені переговори  в головному офісі “KMZ industries” м. Київ з технічним директором Романом Штельмахом. На переговорах було обрано проект патентної групи на чолі з Олександром Марцуном.

2. Шахтна зерносушарка з повторним використанням робочих газів: пат. 139775  Україна, МПК  F26B 17/00 /  Марцун О.М. , Осокіна Н.М.,  Улянич І.Ф., Ярошенко В.В., Ткаченко Г.В. –  № u201905463; заявл. 21.05.2019; чинний з 27.01.2020,  Бюл. №  2/2020

 Виробничі випробування дослідної зерносушарки підтвердили можливість роботи з рекуперацією робочих газів з зони сушіння та охолодження.

Геннадій Ткаченко, викладач