Меню
Остання редакція: 15 квітня 2021

Відкрите заняття за участю зовнішнього стейкголдера, фахівця-практика, співзасновника ТОВ ВП «Зерно Життя» (м. Львів) Володимира Бойчука

15 квітня 2021 р. в межах вивчення дисципліни «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів», викладачами кафедри технології зберігання і переробки зерна к.т.н., доцентом Яною Євчук та к.с.-г. наук, ст. викладачем Валерією Желєзною було проведене відкрите заняття за участю зовнішнього стейкголдера, фахівця-практика, співзасновника ТОВ ВП «Зерно Життя» (м. Львів) Володимира Бойчука.  Лекція проводилася для здобувачів вищої освіти третього і четвертого курсів ОР «Бакалавр», освітньо-професійної програми «Харчові технології».

 Нині важливою проблемою в харчуванні населення економічно розвинутих країн став дефіцит мікронутрієнтів, що пов’язано з різким зниженням енерговитрат і зміною раціону харчування, який не забезпечує еволюційно сформованих фізіологічних потреб у низці біологічно цінних харчових речовин. Ця проблема існує і в Україні. Особливого занепокоєння викликає дефіцит мікронутрієнтів. Ефективним способом його ліквідації є збагачення мікронутрієнтами харчових продуктів масового споживання до рівня, що відповідає фізіологічним проблемам людини. Саме такими продуктами є борошняні кондитерські вироби, адже у сучасних умовах, поряд із забезпеченням їх високої якості, висувається нагальна необхідність у розширенні та поновленні їх асортименту. Прагнення надати виробам унікального смаку, окрім впровадження нових оригінальних рецептів, доцільно застосовувати різні поєднання вже існуючих напівфабрикатів і сировини та створювати крафтові продукти власного виробництва.. Саме на таких аспектах акцентував свою увагу фахівець-практик під час лекції. Крім того, ґрунтовно і змістовно були розглянуті питання сучасного стану макаронної, кондитерської та хлібопекарської промисловостей, висвітлені головні аспекти контролю якості крафтових борошняних кондитерських виробів, вимог до упаковки, особливостей та термінів їх зберігання, а також унікальності інноваційного закордонного обладнання, що застосовується на підприємстві.

Заняття відбувалося в режимі онлайн-конференції, на якому викладачі та студенти, що взяли участь у заході, мали можливість поставити гостьовому лектору запитання та отримати аргументовані відповіді.

 

 

Професор кафедри технології

зберігання і переробки зерна

Віталій Любич