Меню
Остання редакція: 09 вересня 2021

ПУТІВНИК ПЕРШОКУРСНИКА Інформування здобувачів І-го курсу (ОР Магістр) на кураторській годині!!!

 

Зустріч магістрантів І-го курсу 11 м-тз групи спеціальності 181 Харчові технології з куратором розпочалася з ознайомлення з правами та обов’язками учасників освітнього процесу; особливостями навчання та дозвілля; нормативною базою навчального процесу; питаннями техніки безпеки та охорони праці.

Особливу увагу куратор зосередила на особливостях подальшого професійного розвитку та формування кар’єри. Важливим етапом навчання здобувача є формування індивідуального навчального плану, де детально прописуються перелік та послідовність всіх дисциплін по семестрах
(включаючи вибіркові дисципліни), вказуються форми контрольних заходів.

Куратор ознайомила з процедурою вибору елективних дисциплін. З другого вересня 2021–2022 навчального року вибір такий відбувається виключно дистанційно через електронний кабінет здобувача в системі АСУ Уманського НУС.

 

Куратором презентовано інформаційну брошуру, що ілюструє всю необхідну інформацію щодо освітнього середовища, процесу навчання і можливості швидкого зв’язку з куратором академічної групи.

Через зручні QR-коди брошури здобувач вищої освіти має можливість легко та зручно потрапити на:

сторінку сайту кафедри технології зберігання і переробки зерна (де розміщена освітня програма навчання, наявна матеріальна база, інформація про викладачів, методичні рекомендації та силабуси освітніх компонентів інше);

сторінку платформи дистанційного навчання MOODLE;

сторінку каталогу вибіркових дисциплін (ресурс, що містить інформацію про вибіркові компоненти ОП);

сторінку АСУ;

Facebook-сторінку;

YouTube-сторінку;

анкетування (можливість пройти анонімне опитування задля покращення освітнього процесу навчання за ОП Харчові технології);

зв'язок із куратором.

 

Куратор 11 м-тз групи, доцент Катерина КОСТЕЦЬКА

Матеріали