Меню
Остання редакція: 18 червня 2021

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр денної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна).

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр денної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна).

 

16 червня відбулась підсумкова атестація (складання екзамену) у студентів денної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна).

Екзаменаційна комісія призначена в такому складі:

Заморська Ірина Леонідівна

- голова ЕК, завідувач кафедри технологій харчових продуктів Уманського НУС, доктор технічних наук, професор;

Матенчук Людмила Юріївна

- доцент кафедри технологій харчових продуктів Уманського НУС, кандидат сільськогосподарських наук.

Новіков Володимир

Вікторович

- старший викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського НУС, кандидат технічних наук;

Єремеєва

Олена Анатоліївна

- старший викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського НУС, кандидат технічних наук;

Секретар ЕК – старший викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського НУС, кандидат сільськогосподарських наук – Желєзна Валерія Валеріївна.

До підсумкової атестації (складання екзамену) було допущено 12 студентів. Усі студенти успішно скали екзамен.

За результатами і висновками ЕК студенти володіють знаннями з програмного матеріалу, логічно мислять, добре підготовлені до тестового контролю знань.

Вітаємо наших студентів з успішним складанням підсумкової атестації та бажаємо їм подальших успіхів!

Секретар ЕК – ст. викладач кафедри технології

зберігання і переробки зерна, к. с.-г. н. – Желєзна В. В.