Меню
Остання редакція: 01 липня 2020

Підсумкова атестація бакалаврів зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна).

19 та 22 червня відбулась підсумкова атестація (складання екзамену) у студентів заочної та денної форми навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології» (Технології зберігання і переробки зерна).

Екзаменаційна комісія призначена в такому складі:

Заморська Ірина Леонідівна

-         голова ЕК, завідувач кафедри технологій харчових продуктів Уманського національного університету садівництва, доцент, доктор технічних наук;

Новіков Володимир

Вікторович

-         старший викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва, кандидат технічних наук;

Єремеєва

Олена Анатоліївна

-         старший викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва, кандидат технічних наук;

Матенчук Людмила Юріївна

-         доцент кафедри технологій харчових продуктів Уманського національного університету садівництва, кандидат сільськогосподарських  наук.

 

Секретар ЕК – старший викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва, кандидат сільськогосподарських наук – Желєзна Валерія Валеріївна.

 

Підсумкова атестація проводилася у формі комплексних кваліфікаційних екзаменів. Спочатку була проведена ідентифікація учасників екзаменаційного процесу (за допомогою електронного ресурсу Zoom).

На зустріч у Zoom було запрошено технічного секретаря приймальної комісії інженерно-технологічного факультету Худік Людмилу Миколаївну, яка розповіла випускникам правила вступу до магістратури!

Потім відбулися самі екзамени що проходили у дистанційному форматі шляхом тестування у системі Moodle (LMS) на сайті http://exam.udau.edu.ua.

До підсумкової атестації (складання екзамену) було допущено 13 студентів заочної форми навчання та 31 студент денної. Усі студенти успішно скали екзамен. Середній бал підсумкової атестації рівний  – 4,03.

За результатами і висновками ЕК студенти володіють знаннями з програмного матеріалу, логічно мислять, добре підготовлені до тестового контролю знань.

Вітаємо студентів з успішним складанням підсумкової атестації та бажаємо їм подальших успіхів!

Секретар ЕК – ст. викладач кафедри технології

зберігання і переробки зерна, к. с.-г. н. – Желєзна В. В.