Меню
Остання редакція: 15 вересня 2021

Інтеграція інтерактивних методів навчання – ефективний спосіб розвитку соціальних навичок, які є передумовою успішного кар’єрного росту.

Інтеграція інтерактивних методів навчання – ефективний спосіб розвитку соціальних навичок, які є передумовою успішного кар’єрного росту. Ефективність навчального процесу істотно підвищується за рахунок залучення професіоналів із виробництва, а більше – у наслідок інтеграції їх у новітні методи навчання. Прикладом такої співпраці є лабораторне заняття із дисципліни Інноваційні технології та енергоефективне обладнання харчових виробництв для магістрів спеціальності Харчові технології. Заняття відбувалось із використанням методу «мозкового штурму», а завдання для вирішення були надані начальником Вікторівської та Будищанської дільниці ТОВ Кононівський елеватор – Матвієнко Наталією Петрівною. Суть методу полягає у вирішенні складної проблеми шляхом генерації різних ідей та варіантів. Здобувачі діляться на малі підгрупи, серед яких обирається модератор. Група аналізуючи суть проблемної ситуації – генерує ідеї, які концентрує модератор. Далі – головні пропозиції модератор доповідає на розсуд аудиторії. За використання такого методу відбувається не тільки поглиблення теоретичних знань, а й розвиток цінних для сучасного виробництва навичок: здатність працювати в команді, генерувати ідеї, брати відповідальність, підтримувати діалог на професійному рівні, аргументувати прийняті рішення.

Запропонований варіант реалізації методу «мозкового штурму» із залученням виробничників-практиків був високо оцінений здобувачами, оскільки вони мали можливість не тільки вирішувати актуальні виробничі завдання, а й нагоду спілкування безпосередньо із потенційним роботодавцем. «Наближення навчального процесу до умов діючого виробництва – ефективний метод мотивування та підготовки здобувачів» – зазначила Наталія Петрівна за результатами проведеного заняття.

Володимир Новіков

доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна