Меню

Наукова діяльність

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРУПИ ТРИТИКАЛЕВОЇ ПЛЮЩЕНОЇ

Доктор сільськогосподарських наук, професор Осокіна Н.М.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Любич В.В.

Кандидат технічних наук, Новіков В.В.

LyubichV@gmail.com

 

Новизна та основні переваги розробки: зерно тритикале характеризується високим вмістом білка (16–18%), високою склоподібністю (85–95%) та еластичним ендоспермом, що дає можливість використовувати його для виробництва крупи високої біологічної поживності. Удосконалений спосіб виробництва крупи тритикалевої плющеної передбачає: очищення зерна від домішок – лущіння за вологості 13–14% – воднотеплову обробку тривалістю 5 хв. за атмосферних умов – темперування тривалістю 5–10 хв. – плющіння – висушування плющеної крупи до вологості 13–14%. Крупа тритикалева плющена має високу кулінарну оцінку, яка може сягати 8,5–9,0 балів.

Ефективність використання: виробництво крупи тритикалевої плющеної запропонованим способом дозволяє скоротити тривалість процесу лущіння зерна, знизити енерговитрати і збільшити вихід готової продукції. Виробництво плющеної крупи із тритикале дає можливість розширити асортимент круп’яних продуктів і підвищити біологічну цінність.

 

РОЗРОБКА НАПІВАВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ЗЕРНОСУШАРКИ.

Ткаченко Геннадій Володимирович

Новизна та основні переваги розробки : напівавтоматичний режим роботи зерносушарки  передбачає заповнення шахти зерном, встановлення температури агента сушіння,  рециркуляцію зерна зони охолодження (не потрібне лише для модульних сушарок), встановлення температури зерна та вологості  у режимі ручного керування. Тільки зі встановленням стабільного режиму сушіння керування роботою зерносушарки переводять у автоматичний режим.

  Автоматизація зерносушарки   повинна включати наступні контури керування:

1. Контроль рівня зерна в завантажувальному бункері – максимальний та мінімальний (критичний датчик  часто заміняють таймером).

2. Контроль температури агента сушіння,  зерна та відпрацьованого агента сушіння.

3. Керування швидкістю розвантаження  зерносушарки.

4. Підтримання оптимальної температури агента сушіння окремо в кожній зоні.

5. Контроль вологості зерна в зоні сушіння. Для автоматичного встановлення режимів сушіння потрібно контролювати вологість в завантажувальному бункері.

6. У випадках необхідності сушіння зерна з високою початковою вологістю на перекидний клапан рециркуляції зерна встановлюють  електропривід.

Для розробки схеми автоматизації  зерносушарки на кафедрі технології  зберігання та переробки зерна Уманського НУС була створена модель зерносушарки шахтного типу.

Тепловий баланс лабораторної зерносушарки виконаний графоаналітичним  (I-d діаграма) та розрахунковим методами. Креслення лабораторної  зерносушарки виконане за допомогою графічного редактору «КОМПАС».

Розмір та розташування газорозподільчих коробів максимально наближенні до зерносушарки ДСП-50 [3].  Зменшення розмірів моделі досягли шляхом зниженням довжини коробів до 50 см та встановленням мінімальної їх кількості – два  в ряду. Зона сушіння має два ряди коробів, зона охолодження – один ряд. Переважна більшість обладнання для автоматизації зерносушарки виготовлена вітчизняними виробниками. Кабельно-провідникова продукція, автоматичні запобіжники, пристрій автоматичного відключення, електромагнітне реле та ін. («АСКО-УКРЕМ»  м. Київ). Рівень зерна в над сушильному бункері контролюється ємкісними датчиками рівня зерна  ВБШ-03 (КОПП "КОНТАКТ" УТОГ м. Київ), джерелом живлення яких є блок живлення БПС24-2К   (ТОВ «Мікрол» м. Івано-Франківськ).   Агент сушіння  утворюється в теплогенераторі  "Термія  9000" (ПАТ «Маяк» м. Вінниця) вентилятор якого замінили на   ВО 06-300 №2,5 (ТОВ «Укрвентсистеми»   м. Харків). Оберти вентилятора регулюються частотним перетворювачем CFM-110 («АС Привод» м. Харків). Електричний струм живлення  теплогенератора надходить від трифазного  електронного реле  (“Fotek” Тайвань).

Температура зерна та агента сушіння вимірюється термометрами опору ТСМ-50 (НВФ «Регмік» м.Чернігів).  Алгоритм роботи логічно-програмованого контролера МИК-51Н (ТОВ «Мікрол» м. Івано-Франківськ) розроблений  за допомогою прикладної програми Alfa 2.0 на мові програмування функціональних блокових діаграм (FBD).  Логічно-програмований контролер з’єднаний з персональним комп’ютером  за допомогою блоку перетворення інтерфейсів БПИ-52 (ТОВ «Мікрол» м. Івано-Франківськ). Для  візуалізації роботи та керування зерносушаркою встановлена панель оператора (Weintek  MT8070IE Тайвань). Автоматизоване робоче місце оператора зерносушарки розроблене за допомогою програмного пакету  SCADA Visual Intellect для керування з допомогою персонального комп’ютера або EasyBuilder8000 –  панелі оператора. Вологість зерна на вході та виході з зерносушарки контролюється поточним вологоміром (прилад контролю технологічних параметрів сушіння зерна ПКТП С3) виробництва ДНВП «Ельдорадо» м. Дніпропетровськ.

Галузь застосування: селянсько-фермерські господарства та зернопереробні підприємства.

Ефективність використання та впровадження розробки: Отримані алгоритми були використані в розробці технологічного алгоритму процесу сушіння зерна на зерносушарці «BRICE-BAKER» продуктивністю 300 т/год виробництва ПАТ «КМЗ» м. Карлівка Полтавської області.

Розробка пропонується у вигляді: консультаційних послуг, проектної документації, монтажу, пускових робіт,  навчання персоналу, гарантійного обслуговування.

Контактна інформація:

Кафедра технології зберігання і переробки зерна

Тел. (04744) 3-43-82

20305 каф. технології зерна Інститутська 1 м. Умань Черкаська обл..

 

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА ДЛЯ СУШІННЯ ЗЕРНА

Викладач Ткаченко Г.В.

Новизна та основні переваги розробки: для сушіння зерна запропоновано використовувати альтернативні види палива (щепа, паливні гранули, лузга соняшника, відходи зерноочистки та ін.). Найкраще на щепу подрібнювати  зрізані гілки плодових і лісових насаджень, що залишаються від профілактичної обрізки. Використання теплообмінника для нагріву атмосферного повітря, що подається в зерносушарку, дозволяє якісно сушити зерно. В переважній більшості існуючих зерносушарок  в зернову масу подають продукти згоряння палива, що мають високий вміст зольних речовин, і можуть накопичуватися в зерні. Температура повітря на виході з теплообмінника не перевищує 120 оС, що позитивно впливає на якість зерна.

Ефективність використання та впровадження розробки: технологія передбачає встановлення теплогенератора ТПГ-2000 та повітряного теплообмінника ВОТ-60000 виробництва НВТ «Технологія» м. Чернігів для  використання альтернативних видів палива в процесі сушіння зерна. 

Техніко-економічні показники роботи зерносушарки ВЕСТА-15  с. Пугачівка Уманського району:

добова продуктивність у фізичних тонах –190;

культура – фуражна кукурудза;

початкова вологість зерна, % – 20;

вологість зерна на виході з зерносушарки, % – 16;

вартість капіталовкладень, млн. грн –1,6;

собівартість сушіння 1 т% планової тони становить, грн – 1,8;

термін окупності капіталовкладень, років – 2,8.


 

РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ СУШІННЯ СОЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ.

Викладач Ткаченко Г.В.

Новизна та основні переваги розробки: запропоновано використовувати  сушіння насіння сої в два етапи. Перший етап –  для забезпечення стійкості зернових мас під час зберігання (до 14%). На другому етапі вологість знижують до 8% з метою підвищення виходу олії. Витрати палива в такому режимі становлять 3,4 м3 природного газу на 1т%. Для зниження витрат палива рекомендуємо подрібнювати сою на вальцьових верстатах до сушіння. Розмір рифлів та відстань між вальцями підбираються для подрібнення зерна на 2-4 частини. Оболонки та пилова фракція відбирається аспірацією і не подаються на сушіння та екструдер, що збільшує продуктивність до 10%.  Продуктивність зерносушарки  зростає, а витрати палива зменшуються до 2,4 м3 природного газу на 1т%.  

Галузь застосування: комбікормові заводи.

Ефективність використання та впровадження розробки: технологія передбачає заміну молоткової дробарки на вальцьовий верстат, встановлений для подрібнення сої до сушіння. Техніко-економічні показники роботи зерносушарки ДСП-32 на базі ТОВ "Агрофірма "Відродження" с. Громада, Любарського р-н., Житомирської обл. Об’єм другого етапу сушіння 25000 т% на рік.  Вартість капіталовкладень 80  тис. грн. Річний економічний ефект  реконструкції становить 711 тис. грн.

Розробка пропонується у вигляді: консультаційних послуг, проектної документації, монтажу, пускових робіт,  навчання персоналу, гарантійного обслуговування.

  

 

Останні новини

Інтеграція інтерактивних методів навчання – ефективний спосіб розвитку соціальних навичок, які є передумовою успішного кар’єрного росту.Читати повністю

Інтеграція інтерактивних методів навчання – ефективний спосіб розвитку соціальних навичок, які є передумовою успішного кар’єрного росту.

Інтеграція інтерактивних методів навчання – ефективний спосіб розвитку соціальних навичок, які є передумовою успішного кар’єрного росту. Ефективність навчального процесу істотно підвищується за рахунок залучення професіоналів із виробництва, а більше – у наслідок інтеграції їх у новітні методи навчання.

Читати повністю

ЗУСТРІЧ  ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГОГА  З ПЕРШОКУРСНИКАМИ!Читати повністю

ЗУСТРІЧ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГОГА З ПЕРШОКУРСНИКАМИ!

Відбулася традиційна зустріч студентів перших курсів (ОР "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр") із практичним психологом психологічної служби університету Валентиною Мазуренко

Читати повністю

ПУТІВНИК ПЕРШОКУРСНИКА  Інформування здобувачів І-го курсу (ОР Магістр)  на кураторській годині!!!Читати повністю

ПУТІВНИК ПЕРШОКУРСНИКА Інформування здобувачів І-го курсу (ОР Магістр) на кураторській годині!!!

Зустріч магістрантів І-го курсу 11 м-тз групи спеціальності 181 Харчові технології з куратором розпочалася з ознайомлення з правами та обов’язками учасників освітнього процесу; особливостями навчання та дозвілля; нормативною базою навчального процесу; питаннями техніки безпеки та охорони праці.

Читати повністю

Гостьова лекція із дисципліни Управління якістю та безпечністю продукції харчових виробництв проведена директором філії Зеленодольська ТОВ СП НІБУЛОН   Читати повністю

Гостьова лекція із дисципліни Управління якістю та безпечністю продукції харчових виробництв проведена директором філії Зеленодольська ТОВ СП НІБУЛОН

Сьогодні, 09 вересня була проведена гостьова лекція «Актуальні проблеми якості» провідним фахівцем в галузі управління якістю Стратуцою Ярославом Сергійовичом, який обіймає посаду директора Філії Зеленодольська ТОВ СП Нібулон. Ярослав Сергійович акцентував увагу на практичних аспектах менеджменту якості та безпечності продукції в умовах сучасного елеватора.

Читати повністю

Всі новини