Меню

Євчук Яна Валеріївна

Євчук Яна Валеріївна Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

Закінчила Уманський державний аграрний університет у 2006 році.

З 2006 року проходила підготовку в аспірантурі на кафедрі зі спеціальності 06.01.15 – "Первинна обробка продуктів рослинництва".

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію при Національному університеті харчових технологій за спеціальністю 05.18.13 – "Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів".

Працює на кафедрі з 2010 року.

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, свідоцтво 12СПК 881862 від 29.03.2013 р.

Тема наукових досліджень: «Розробка технології виробництва нових видів харчових продуктів із використанням нетрадиційної сировини підвищеної біологічної цінності».

Опублікувала дослідження на 17 наукових конференціях та видала 16 наукових праць за темою наукових досліджень. Є співавтором типової програми навчальної дисципліни «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів».

Сфера наукових інтересів: дослідження нових видів харчових продуктів із використанням нетрадиційної сировини.

Викладає дисципліни:

– «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчо- концентратів»;

– «Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості»;

– «Безвідходні технології зернових виробництв»;

– «Інноваційні харчові інгредієнти у технології зернових продуктів»;

– «Методика викладання у ВНЗ».

Підготовлено та опубліковано СТУДЕНТСЬКІ СТАТТІ: Крижановський М.О. (2016 р.), Руденко Л.В., Крижанівський Д.М. (2016 р.).

РОБОТИ НА КОНКУРС:

1. Крижановський М.О. – Дослідження змін якості фуражного ячменю зерна в різних умовах зберігання. 2. Олефіренко Сергій Миколайович – Вплив тривалого внесення добрив у польовій сівозміні на формування якості зерна пшениці озимої.

КУРАТОР: 51–тзм групи (другий випуск)

Працює в ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ по захисту дипломних проектів студентами спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Виконує обов’язки СЕКРЕТАРЯ ЕК підсумкової атестації студентів спеціальності «Технології зберігання і переробки зерна» та МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ інженерно-технологічного факультету Уманського НУС.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія