Меню

Улянич Іван Федорович

Улянич Іван Федорович Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Посада: ст. викладач
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

Закінчив Уманський національний університет садівництва у 2010 році.

З 2010 року проходив  підготовку в аспірантурі на кафедрі зі спеціальності 06.01.15 – «Первинна обробка продуктів рослинництва».

Кандидат технічних наук. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, почесний академік Української технологічної академії Шаповаленко Олег Іванович.

Тема наукових досліджень: Удосконалення технології комбікормів з використанням плодоовочевої продукції.

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія

 1. Патент 91962 UA, МПК А23К 1/16 (2006.01) Спосіб введення овочевої сировини в комбікорми / Євтушенко О.О., Шаповаленко О.І., Улянич І.Ф.; заявник Національний університет харчових технологій. №01369; заявл. 12.02.2015.
 2. Шаповаленко, О.И. Свойства смеси из ячменя и овощных компонентов при экструдировании / О.И. Шаповаленко, О.Е. Евтушенко, И.Ф. Ульянич // Комбикорма. –№8. – С.40-42.
 3. Шаповаленко, О.И. Экструдирование кормовых смесей с включением нетрадиционных видов сырья / О.И. Шаповаленко, О.Е. Евтушенко, И.Ф. Ульянич // Вестник Алматинского технологического университета. – №5(101). – С. 54-57.
 4. Шаповаленко, О.І. Екструдування зерна з додаванням овочевих компонентів корму / О.І.Шаповаленко, О.О.Євтушенко, І.Ф.Улянич // Хранение и переработка зерна.– №11 (161). – С. 62-63.
 5. Використання нетрадиційної сировини у складі кормосуміші / О.І. Шаповаленко, О.О. Євтушенко, В.А. Почеп, А.О. Бондар, І.Ф. Улянич // Хранение и переработка зерна. – №6 (156). – С. 40-42.
 6. Ульянич, И.Ф. Влияние овощных компонентов и их концентрации на качество экструдированной кормосмеси / И.Ф. Ульянич // Научное обеспечение картофелеводства и овощеводства: Достижения и перспективы: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. – Республика Казахстан, Алматы, 2015. – С. 540-544.
 7. Шаповаленко, О.И. Влияние состава экструдированного корма на его ценность и качество / О.И. Шаповаленко, И.Ф. Ульянич // Инновации в науке: Материалы Международной научно-практической конференции, матер. конф. – Новосибирск: Изд. СибАК. – Вып. (27). – Ч.1. – С. 128–132.
 8. Костецька К.В. Технологічна оцінка зерна ячменю, пшениці та тритикале для круп'яного виробництва. / К.В. Костецька, І.Ф. Улянич // ІІІ міжнарожна науковопрактична конференція “Актуальні питання сучасної аграрної науки”. – Умань, 2015. – 191–192.
 9. Шаповаленко, О.І. Вплив екструдування на показник якості кормової суміші / О.І. Шаповаленко, Т.О. Тракало, І.Ф. Улянич // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчової промисловості: Міжнарод. наук. конф. присвячена 130-річчю НУХТ, – 13–17 жовтня 2014 р.: тези доп. – К. : НУХТ. – С. 100.
 10. Янюк, Т. Волого-теплова обробка зернової сировини / Т. Янюк, І. Улянич, О. Шаповаленко. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: – 80 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 10-11 квітня 2014 р.: тези доп. – К.: НУХТ – Ч.1. –   С. 263–265.
 11. Улянич, І.Ф Фізико-технологічні властивості екструдованої зернової сировини з овочевими компонентами / І.Ф. Улянич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 79 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2013 р. : тези доп. – К. : НУХТ, 2013. – Ч. 1. – С.232–234.
 12. Стояновський, Є. О. Екструдування зернових сумішей з овочевими компонентами / Є.О. Стояновський, І.Ф. Улянич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 78 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2012 р.: тези доп. – К.: НУХТ, 2012. – Ч. 1 – С.140–141.
 13. Улянич, І. Ф. Використання відходів овочевої продукції у кормовиробництві / І.Ф. Улянич // Проблеми сталого розвитку агросфери: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 4-6 жовтня 2011 р.: тези доп. – Харків: ХНАУ, 2011. – С.507–508.
 14. Улянич І.Ф. Виробництво якісних екструдованих кормів у господарствах населення. / І.Ф. Улянич // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шита. – Умань, 2015. – С. 147–149.