Меню

Новіков Володимир Вікторович

Новіков Володимир Вікторович Науковий ступінь: кандидат техн. наук
Посада: старший викладач
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

Освіта

Повна вища

Підвищення кваліфікації

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук, Спеціальність 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур.

Захист дисертації відбудеться « 29 » листопада 2016 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.06 у Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68, ауд. А-311.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Тема наукової роботи

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРУП’ЯНИХ

ПРОДУКТІВ ІЗ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ

Сфера наукових інтересів

Розрахунок і підбір обладнання аспіраційних систем, проектування переробних підприємств

Дисципліни, що викладає

Технологічне обладнання галузі,

машини, обладнання та їх використання при перереробці с.-г. продукції, аспірація, вентиляція та пневмотранспорт,

експлуатація технологічного обладнання галузі,

проектування підприємств галузі

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія