Меню

Новак Лариса Леонідівна

Новак Лариса Леонідівна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

Закінчила Уманську сільськогосподарську академію у 1999 р., працює на кафедрі з 2006 р. До цього працювала технологом на Уманському консервному комбінаті.

У 2007–2010 рр. навчалася в очній аспірантурі Уманського національного університету садівництва за спеціальністю 06.01.15 – "Первинна обробка продуктів рослинництва".

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію при Національному університеті біоресурсів і природокористування України зі спеціальності первинна обробка продуктів рослинництва.

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, свідоцтво 12СПК 881804 від 29.03.2013 р.

Тема наукової роботи: «Технологічні властивості зерна сільськогосподарських культур залежно від умов вирощування».

Автор патенту на корисну модель, наукових статей, тез доповідей на конференціях та науково-методичних праць.

Є співавтором типової програми навчальної дисципліни «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю», «Наскрізної програми практики».

Викладає дисципліни:

- Технологія цукрового виробництва;

- Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю;

- Гігієна і санітарія в галузі;

- Управління якістю продукції зернопереробних виробництв.

 

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія