Меню

Костецька Катерина Василівна

Костецька Катерина Василівна Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-43-82

 

кандидат с.-г. наук,
доцент

Закінчила з відзнакою магістратуру Уманського державного аграрного університету за спеціальністю "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".

Проходила підготовку в аспірантурі на кафедрі зі спеціальності 06.01.15 – "Первинна обробка продуктів рослинництва".

Кандидат сільськогосподарських наук.

Тема наукових досліджень:

  1. "Хіміко-технологічна оцінка сировини при зберіганні та виготовленні овочевих консервів";
  2. "Технологічна оцінка районованих та перспективних сортів зернових культур з метою визначення придатності їх до переробки".

Читає дисципліни:

-         «Технологія круп’яного виробництва».

-         «Контроль якості та безпека продукції галузі».

-         «Технологія зернових продуктів функціонального призначення», «Технології функціональних зернових продуктів».

-         «Методологія харчової науки».

-          «Інноваційний інжиніринг зерно-переробних підприємств».

Наукові і навчально-методичні публікації

Профіль в GoogleАкадемія

ТЕЗИ

1. Костецька К.В. Характеристика пряно-зеленних та їх значення при виробництві овочевих консервів / К. В. Костецька // Матеріали всеукраїнської наукової конференція молодих учених. – Умань, 2008. – С. 201–202.

2. Костецька К.В. Значення плодових овочів у харчуванні / К. В. Костецька // Матеріали всеукраїнської наукової конференція молодих учених. – Умань, 2008. – С. 202.

 3. Осокіна Н.М. Втрати плодових овочів при зберіганні / Н. М. Осокіна, К. В. Костецька // Матеріали тез міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління”. – Мелітополь, 2009 р. – С. 177–179.

4. Костецька К.В. Якісні показники плодів баклажанів / К. В. Костецька // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства” – Харків, 2009. – С. 35.

5. Осокіна Н.М. Овочеві консерви з гарантованим вмістом аскорбінової кислоти / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток наукових досліджень”. — Полтава, 2009 р. – С. 154–157.

7. Костецька К.В. Фізичні властивості плодових овочів залежно від сорту та ступеня стиглості / К.В. Костецька // Матеріали всеукраїнської наукової конференція молодих учених. Частина 1. – Умань, 2010. – С. 126–130.

8. Костецька К.В. Визначення оптимального ступеня стиглості плодових овочів / К.В. Костецька // Матеріали Уманського міжвузівського наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. “Здобутки вчених Черкащини”. – м. Умань, 2010. – С. 97–99.

9. Костецька К.В. Технологічні властивості зерна проса сорту Веселоподільське 16 / Костецька К.В. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференція молодих учених. Частина 1. – Умань, 2011. – С. 189–191.

10. Костецька К.В. Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале / К.В. Костецька // Матеріали Всеукраїнської наукової конференція молодих учених. Частина 1. – Умань, 2012. – С. 192–194.

11. Осокіна Н.М. Вплив погодних умов на формування вмісту основних компонентів хімічного складу плодових овочів / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Україна наукова". Частина 4. – Київ, 2012. – С. 37–39.

12. Костецька К.В. Вплив умов зберігання на втрати маси плодових овочів / К.В. Костецька // Матеріали Всеукраїнської наукової конференція молодих учених (до 60-річчя утворення Черкаської області). Частина 1. – Умань, 2013. – С. 202–204.

13. Костецька К.В. Технологічні властивості зерна кукурудзи сорту ДКС 4685x1390 / К.В. Костецька, П.О. Кравчук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференція молодих учених (до 60-річчя утворення Черкаської області). Частина 1. – Умань, 2013. – С. 204–207.

14. Костецька К.В. Круп’яні властивості зерна озимої пшениці та ярих тритикале і ячменю залежно від сортової належності та року врожаю / К. В. Костецька, Герасимчук О. П. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференція молодих учених (до 60-річчя утворення Черкаської області). Частина 1. – Умань, 2013. – С. 200–202.

15. Костецька К.В. Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю / К.В. Костецька, О.П. Герасимчук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференція молодих учених. Частина 1. – Умань, 2013. – С. 156–159.

16. Ткаченко Г.В. Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ДКС 4685×1390 в умовах лісостепу правобережного / Г. В. Ткаченко, К. В. Костецька, П. О. Кравчук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференція молодих учених. Частина 1. – Умань, 2013. – С. 161–164.

17. Костецька К.В. Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна ярих пшениці та тритикале / К.В. Костецька, Є.В. Євчук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференція молодих учених. Частина 1. – Умань, 2013. – С. 159–161.

18. Костецька К.В. Пряносмакова сировина як джерело ароматичних речовин для консервування / К.В. Костецька // Матеріали Всеукраїнської наукової конференція молодих учених присвячена 170-й річниці заснування Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – С. 151–153.

19. Костецька К.В. Товарний стан плодів баклажана, перцю солодкого та помідора за умов короткострокового зберігання / К.В. Костецька // II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (у заочній формі). – Умань, 2014. – С. 158–160.

20. Євчук Я.В. Вплив продуктів переробки дикорослих плодів глоду на властивості тіста із пшеничного борошна і якість хліба / Я.В. Євчук, К.В. Костецька, Д.М. Крижанівський // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шита. – Умань, 2015. – С. 156–158.

21. Костецька К.В. Технологічна оцінка зерна пшениці та тритикале для круп’яного виробництва / К.В. Костецька // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шита. – Умань, 2015. – С. 158–160.

22. Костецька К.В. Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58 / К.В. Костецька // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (у заочній формі). – Умань, 2015. – С. 189–190.

23. Костецька К.В. Технологічна оцінка зерна ячменю, пшениці та тритикале для круп’яного виробництва / К.В. Костецька, І.Ф. Улянич // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (у заочній формі). – Умань, 2015. – С. 191–192.

24. Костецька К.В. Технологическая оценка зерна яровых и озимых сортов пшеницы, тритикале ярового для мукомольного производства / К.В. Костецька // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.  «Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи». – 16–17 грудня. – Тернопіль, 2015. – С. 19–21.

25. Малежик І.Ф. Використання нетрадиційної лікарської сировини з метою поліпшення якості хліба / І.Ф. Малежик, Я.В. Євчук, К.В. Костецька // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи». – 16–17 грудня. – Тернопіль, 2015. – С. 94–96.

26. Костецька К.В. Фізико-механічні показники зерна тритикале / К.В. Костецька, Б.В. Вдовиченко // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці». – Умань, 2016. – С. 146–148.

27. Костецька К.В. Фізико-механічні показники зерна пшениці / К.В. Костецька // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми садівництва в сучасній аграрній науці». – Умань, 2016. – С. 148–150.

28. Kostetska K.V. Physical and mechanical properties and quality indicator of corn / K.V. Kostetska // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». – Умань, 2016 – С. 70–72.

29. Господаренко Г.М. Застосування порошку сухих плодів глоду в технології хліба / Г.М. Господаренко, Я.В. Євчук, К.В. Костецька, І.Ф. Малежик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». – Умань, 2016 – С. 38–40.

СТАТТІ

1. Корабльова О.А. Інтродукція ароматичних рослин у Лісостепу України та їх використання в овочевих консервах / О. А. Корабльова, Д. Б. Рахметов, М. В. Рись, Н. М. Осокіна, К. В. Костецька // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква, 2008. – № 54. – С. 54–58.

2. Корабльова О.А. Нетрадиційні прянощі для виробництва консервів із баклажан / О. А. Корабльова,  Н.М. Осокіна, К.В. Костецька, В.І. Войцехівський  // Науковий вісник національного аграрного університету. – Київ, 2008. – № 126. – С. 309–314.

3. Осокіна Н.М. Комплексне дослідження нетрадиційних пряноароматичних рослин та їх використання в овочевих консервах / Н.М. Осокіна, О. А. Корабльова, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2009. – Випуск 40. Том 1. – С. 68–78.

4. Осокіна Н.М. Технологічні властивості зерна проса сорту Веселоподільське 16 / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2011. – № 75. – С. 133–139.

5. Осокіна Н.М. Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 1–2. – С. 106–111.

6. Осокіна Н.М. Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна озимої пшениці та ярих тритикале і ячменю / Н. М. Осокіна, К. В. Костецька, О. П. Герасимчук // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. –№ 77. – С. 127–134.

7. Осокіна Н.М. Фізичні властивості плодових овочів залежно від сорту та ступеня стиглості / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька. // Вісник Львівського національного аграрного університету. – Львів, 2012. – № 16. – С. 310–315.

8. Осокіна Н.М. Інтенсивність дихання плодів баклажану, перцю солодкого та томату при зберіганні / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 79. – С. 205–211.

9. Осокіна Н.М. Круп’яні властивості зерна озимої пшениці та ярих тритикале і ячменю залежно від сорту та року врожаю в умовах Лісостепу Правобережного / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 81. – С. 46–53.

10. Осокіна Н.М. Вплив погодних умов на формування вмісту основних компонентів хімічного складу плодових овочів / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2012. – № 81 . – С. 144–149.

11. Осокіна Н.М. Технологічні властивості зерна кукурудзи сорту ДКС 4685x1390 / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2013. – № 1–2. – С. 96–101.

12. Осокіна Н.М. Стан плодових овочів під час зберігання / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Продовольча індустрія АПК. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41–43. (Входить до міжнародної інформаційної системи сільськогосподарських наук і технологій AGRIS (FAO), зареєстрований у міжнародній наукометричній базі «РІНЦ» (Російський індекс наукового цитування), а також входить до найбільшого світового бібліографічного каталогу наукових видань Ulrich's Periodicals Directory).

13. Осокіна Н.М. Вплив умов зберігання на втрати маси плодових овочів / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2013. – Випуск 1 (71). – С. 128–133.

14. Осокіна Н.М. Фізичні та теплофізичні властивості плодових овочів залежно від сорту та ступеня стиглості / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2013. – № 83. – С. 38–44.

15. Осокина Н.М. Сравнительная оценка зерна яровых пшеницы и тритикале как сырья для изготовления хлеба / Н.М. Осокина, Е.В. Костецкая // Сельское, лесное и водное хозяйство. – Февраль 2014. – № 2 (29) [Электронный ресурс]. URL: http://agro.snauka.ru/2014/02/1312. – 5 с. (Зареєстрований у міжнародній наукометричній базі  «РІНЦ» (Російський індекс наукового цитування) "Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU").

16. Осокіна Н.М. Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2014. – № 1. – С. 78–83. (Входить до міжнародних наукометричних баз: «РІНЦ» (Росій­ський індекс наукового цитування) та Ulrich's Periodicals Directory (Великобританія, США).

17. Осокина Н.М. Пряносмакова сировина як джерело ароматичних речовин для консервування / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Сумського НАУ – Суми, 2014. – № 3 (27). – С. 103–106. (Зареєстрований у міжнародній наукометричній базі «РІНЦ» (Російський індекс наукового цитування), а також входить до найбільшого світового бібліографічного каталогу наукових видань Ulrich's Periodicals Directory).

18. Ільчук В.Б. Очищення зерна в елеваторі покращує якість борошна / В.Б. Ільчук, Є.І. Харченко, О.А. Єремеєва, К.В. Костецька // Хранение и переработка зерна. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (187). – С. 26–29.

19. Осокіна Н.М. Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Продовольча індустрія АПК. – Київ, 2014. – №4. – С. 25–29. (Входить до міжнародної інформаційної системи сільськогосподарських наук і технологій AGRIS (FAO), зареєстрований у міжнародній наукометричній базі «РІНЦ» (Російський індекс наукового цитування), а також входить до найбільшого світового бібліографічного каталогу наукових видань Ulrich's Periodicals Directory).

20. Осокіна Н.М. Товарний стан плодів баклажана, перцю солодкого та помідора за умов короткострокового зберігання / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2014. – № 2. – С. 36–40. (Входить до міжнародних наукометричних баз: «РІНЦ» (Російський індекс наукового цитування) та Ulrich's Periodicals Directory (Великобританія, США).

21. Осокіна Н.М. Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58 / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька, Я.В. Євчук // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2014. – №87. – С. 37–43. (Входить до міжнародних наукометричних баз: «РІНЦ» (Російський індекс наукового цитування) та Ulrich's Periodicals Directory (Великобританія, США).

22. Осокіна Н.М. Технологічна оцінка зерна пшениці та тритикале для круп’яного виробництва / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька // Вісник Уманського НУС. – Умань, 2015. – № 2. – С. 28–33.

23. Осокіна Н.М. Технологічна оцінка зерна сортів ячменю, пшениці та тритикале для круп’яного виробництва / Н.М. Осокіна, К.В. Костецька //  Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2016. 88.С. 111–125.

24. Осокина Н.М. Сравнительная оценка зерна яровых и озимых сортов пшеницы и тритикале ярового как сырья для изготовления хлеба / Н.М. Осокина, Е.В. Костецкая // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2016. – Том 22. – № 2. – С. 188–196.

25. Kostetska K.V. Physical and mechanical properties and quality indicator of triticale / K.V. Kostetska // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2016.

26.  Kostetska K.V. Physical and mechanical properties and quality indicator of wheat / К.V. Kostetska, Y.V. Yevchuk // Carpathian journal of food science and technology. – Baia Mare, Romania, 2016. № 8 (2).Р. 187–192.(Scopus).

27. Osokina N.M. Physical and mechanical properties and quality indicator of corn / N.M. Osokina, К.V. Kostetska, O.P. Gerasymchuk, Y.V. Yevchuk // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2016. № 89.С. 96–103.

Підготовлено та опубліковано СТУДЕНТСЬКІ СТАТТІ (Александрова О.П. (2011 р.), Трофименко О. Ю. (2012 р.), Новіков В.В. (2012 р.), Черненко С.Г. (2012 р.), Наталіч А. П. (2012 р.), Босовський Ю. П. (2013 р.), Боровик В. О. (2013 р.), Олійник С.(2014 р.), Штепу О. (2014 р.), Курочкіна А. (2014 р.), Штепу О. (2015 р.), Фастовець К. (2015 р.), Уманський О.О. (2016 р.), Шрам В.М. (2016 р.), Крещенко Н.С. (2016 р.), Вдовиченко Б. (2016 р.).

РОБОТИ НА КОНКУРС

(I-й тур): 1. Александрова Оксана Петрівна – «Технологічна придатність зерна проса сорту Веселоподільське 16 для виробництва крупи»; 2. Наталіч Анна Павлівна – «Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале»; 3. Трофименко Ольга Юріївна – «Технологічна придатність зерна тритикале сорту Хлібодар Харківський для виготовлення крупи»; 4. Черненко Сергій Григорович – «Технологічна придатність зерна ячменю сорту Здобуток для виробництва крупи»; 5. Новіков Володимир Вікторович – «Технологічна придатність зерна пшениці сорту Подолянка для виготовлення крупи»; 6. Штепу Олег Віталійович – «Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю»; 7. Олійник Сергій Миколайович – «Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ДКС 4685×1390 в умовах Лісостепу Правобережного»; 8. Штепу Олег Віталійович – «Технологічна оцінка зерна пшениці, тритикале та ячменю для круп’яного виробництва»; 9. Фастовець Крістіна Володимирівна – «Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58»; 10. Уманський Олександр Олексійович – «Технологічна оцінка зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58 для круп’яного виробництва».

(II-й тур): 1. Олійник Сергій Миколайович – «Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ДКС 4685×1390 в умовах Лісостепу Правобережного» (перемож. 3-го ст.); 2. Штепу Олег Віталійович – «Технологічна оцінка зерна пшениці, тритикале та ячменю для круп’яного виробництва»; 3. Фастовець Крістіна Володимирівна – «Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58»; 4. Уманський Олександр Олексійович – «Технологічна оцінка зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58 для круп’яного виробництва».

КУРАТОР 61-тзм академічної групи інженерно-технологічного факультету (другий випуск).

ЧЛЕН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ГРУПИ по школах Гайсинського, Теплицького, Тростянецького, Тульчинського районів і м. Ладижин Вінницької області.

Працює в ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ КОМІСІЇ по захисту дипломних проектів студентами спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Виконує обов’язки СЕКРЕТАРЯ ЕК по захисту дипломних проектів студентами спеціальності «Технології зберігання і переробки зерна» та РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ Уманського НУС.

Здійснює КЕРІВНИЦТВО постійно діючим СТУДЕНТСЬКИМ НАУКОВИМ ГУРТКОМ кафедри технології зберігання і переробки зерна.

ПАТЕНТИ

1. Пат. 41651 Україна, МПК А 23L 3/02. Спосіб виробництва перцю солодкого маринованого з соком яблучним / Осокіна Н. М., Костецька К. В. – № U 2009 01627; заявл. 25.02.09; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10. – 6 с.

2. Пат. 41652 Україна, МПК А 23L 3/02. Спосіб виробництва перцю солодкого маринованого пряного / Осокіна Н. М., Корабльова О. А., Костецька К. В. – № U 2009 01628; заявл. 25.02.09; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10. – 6 с.

3. Пат. 85842 Україна, МПК А 23L 1/218. Спосіб виробництва перцю солодкого маринованого пряного з соком яблучним / Осокіна Н. М., Корабльова О. А., Костецька К. В. – № U 2012 13267; заявл. 21.11.12; опубл. 10.12.13, Бюл. № 23. – 4 с.

ПІДРУЧНИКИ:

  1. Технологическая оценка зерна. Сборник статей: Книга (ISBN 978-3-659-69317-5) / Н.М. Осокина, Е.В. Костецкая. – Saarbrücken (Germany): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 72 с. – (Немецкий книжный каталог http://dnb.d-nb.de).
  2. Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників: Навч. посіб. / Н.М. Осокіна, І.І. Мостов’як, О.П. Герасимчук, В.В. Любич, К.В. Костецька, Н.П. Матвієнко. – К: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. – 248 с.; іл.

 ДОГОВІР № від 20.05.2016 р.

Керівник науково-дослідницької теми: «Вивчення технологічних властивостей зерна круп’яних культур».