Меню
Остання редакція: 27 лютого 2018

Вітаємо з присвоєнням освітнього ступеня ″Магістр″ зі спеціальності 181″Харчові технології″ за освітньою програмою ″Технології зберігання і переробки зерна″

13 та 14 лютого 2018 р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти за ступенем «Магістр» зі спеціальності 181 "Харчові технології" (Технології зберігання і переробки зерна).

Дипломні роботи оцінювались незалежно кожним членом комісії: Ю. О. Чурсінов – голова ЕК, завідувач кафедри технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, професор, д. т. н.; Н. М. Осокіна – завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна, д. с./г. н., професор; І. В. Гайдай – доцент кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів, к. т. н.; О. П. Герасимчук – доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна, к. с./г. н.

Засідання Екзаменаційної комісії проходило в окремо виділеній аудиторії, оснащеній необхідними технічними засобами.

На захисті були присутні керівники дипломних робіт, викладачі та студенти. Екзаменаційна комісія всебічно проаналізувала представлені дипломні роботи, детально ознайомилась зі змістом всіх робіт та якістю їхнього оформлення. Розглянула також тематику науково-дослідних робіт студентів, результати досліджень, значення та можливість впровадження у виробництво.

Матеріал на презентацію дипломної роботи перед захистом був розміщений на слайдах. У відповідності до тем і змісту робіт були заслухані всі доповіді випускників.

Всього на захист було представлено 14 дипломних робіт, оцінка якості яких проводилась на основі критеріїв оцінки знань студентів.

Об’єктивність зауважень рецензентів і виступів членів ЕК, дискусія, сприятлива ділова атмосфера, коректність запитань і змістовність відповідей створювали атмосферу творчої дискусії, що сприяло об’єктивності в оцінці знань спеціалістів.

З 14 робіт оцінено на:

5” – 4 (28,57 %)

4” – 10 (71,43 %)

“3” – 0 (0 %)

Абсолютна успішність 100 відсотків.

Середній бал – 4,3.

Найбільш якісно виконали роботи: Кустріч Владислав Ігорович (керівник – к. т. н., ст. викладач Улянич І. Ф.); Проворотний Максим Олегович (керівник – к. с.-г. н., доцент Костецька К. В.); Колесник (Печуляк) Катерина Володимирівна (керівник – к. т. н., ст. викладач Новіков В. В.); Стародуб Вадим Олегович (керівник – к. с.-г. н., доцент Костецька К. В.); Буянов Євгеній Олександрович (керівник – к. т. н., ст. викладач Єремеєва О. А.); Олефіренко Сергій Миколайович (керівник – к. т. н., доцент Євчук Я. В.); Педченко Інна Володимирівна (керівник – к. с.-г. н., доцент Герасимчук О. П.); Марчук Наталія Олександрівна (керівник – к. с.-г. н., доцент Новак Л. Л.); Чумак Олександр Іванович (керівник – д. с.-г. н., професор Осокіна Н. М.).

Дипломні роботи, що мають елементи новизни, на які отримано патенти на корисну модель, заслуговують певної уваги та рішенням Екзаменаційної комісії рекомендовано для впровадження у виробництво:

№ п\п

Прізвище, ім¢я

та по-батькові

Тема роботи

Керівник

1.

Стародуб Вадим Олегович

Технологічна оцінка сировини для виробництва хліба

Костецька К. В.,

доцент

2.

Проворотний Максим Олегович

Борошномельна оцінка зерна пшениці сорту Смуглянка за оптимізації рецептури хліба

Дипломні роботи, що впроваджено у виробництво:

№ п\п

Прізвище, ім¢я

та по-батькові

Тема роботи

Керівник

1.

Буянов Євгеній Олександрович

Розробка технології виробництва цілої крупи

 із зерна пшениці спельти

Єремеєва О. А.

ст. викладач

2.

Сливінський Євгеній Андрійович

Крупоутворення на драних системах за скороченого помелу зерна пшениці на борошномельному заводі продуктивністю

330 т/добу

Єремеєва О. А.

ст. викладач

3.

Чумак Олександр Іванович

Оцінка способів підготовки сої для

виробництва олії екструзією

Осокіна Н. М.,

професор

4.

Колесник (Печуляк) Катерина Володимирівна 

Вплив водо теплового оброблення та параметрів лущення на вихід і якість крупи дробленої із зерна тритикале

Новіков В. В.,

ст. викладач

5.

Мартинюк Артур Юрійович

Технологічна оцінка зерна гібридів кукурудзи для круп’яного виробництва

Костецька К. В.,

доцент

 

Рішення ЕК:

Випускникам 2018 року інженерно-технологічного факультету, які виконали навчальний план, успішно захистили дипломні роботи, присвоїти кваліфікацію магістра зі спеціальності 181 "Харчові технології" (Технології зберігання і переробки зерна) з видачою їм диплома встановленого зразка.

 

Всього видати 14 дипломів, з них три – з відзнакою

 

Кустріч Владислав Ігорович;

Стародуб Вадим Олегович;

Проворотний Максим Олегович.

Екзаменаційна комісія рекомендує на навчання до аспірантури:

 

Кустріч Владислав Ігорович;

Стародуб Вадим Олегович;

Проворотний Максим Олегович.

 

 

Катерина Костецька,

секретар ЕК, доцент кафедри технології

зберіганняі переробки зерна