Меню
Остання редакція: 21 грудня 2018

Вітаємо з присвоєнням кваліфікації ″Дослідник з технології зберігання і переробки зерна″

14, 18 і 19 грудня на кафедрі технології зберігання і переробки зерна відбували привселюдні захисти магістерських робіт здобувачів вищого ступеня освіти «магістр» денної та заочної форми навчання. ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 18 «ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ». СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (за ознаками спеціальності «технології зберігання і переробки зерна»).

Нині аграрний сектор України стрімко розвивається. Передумовами цього процесу є наявність сприятливих ґрунтово-кліматичних умов, стрімкий розвиток агротехнологіїї та селекції.

Вирощування та перероблення зерна є рентабельним і прибутковим. Проте зернопереробна промисловість істотно залежить від кінцевого споживача. Розвиток значної кількості фірм, холдингів, концернів із вирощування та перероблення зерна створив унікальні умови для конкурентного середовища. Тому основним завданням сучасного фахівця із технології зберігання і перероблення зерна є пошук шляхів зменшення собівартості готової продукції та поліпшення її якості. Перспективним також є розширення асортименту готової продукції за рахунок створення нових продуктів підвищеної біологічної цінності або ті, що є більш безпечними для споживання. Користуються попитом крупи та хлібобулочні продукти із використанням нетрадиційної сировини.

Тематика магістерських робіт пов’язана із вишенням вказаних завдань та повною мірою відповідає сучасному стану науки, техніки та виробництва. 

Комісія, що складалась із провідних спеціалістів та науковців Уманського національного університету садівництва відмітила, що   дипломні роботи виконані на високому науковому та інженерному рівні, а рівень науково-теоретичної та практичної підготовки фахівців відповідає освітньому рівню вищої освіти магістр. 

Науково-викладацький склад кафедри технології зберігання і переробки зерна вітає здобувачів із присвоєнням їм освітнього рівня магістр.   

Володимир Новіков, секретар екзаменаційної комісії,
ст. викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна